nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Tartu, Igaunija

  Piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Islandes, Somijas, Zviedrijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandu šajās sacensībās pārstāvēja: Gustavs Galdiņš (Rīgas 1.ģimn.), Zane Jēkabsone (Siguldas 1.ģimn.), Maksims Kravcevs (Rīgas 88.vsk.), Aleksandrs Sļivkins (Rīgas 40.vsk.) un Aigars Zaube (Rīgas 1.ģimn.).
  Komandu pavadīja tās vadītājs Aivars Bērziņš un vadītāja vietnieks Andris Ambainis.

  Rezultātu tabula

     

  Algebra

  Skaitļu teorija Ģeometrija Kombinatorika
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 63 5. 5 3 4 5 0 -- 5 5 -- 5 1 5 5 -- 5 1 5 4 5 --
  EE 61 6. 5 5 1 5 0 4 5 5 5 5 5 5 1 5 -- 0 5 -- -- --
  FI 58 7. 1 3 5 5 0 5 5 5 5 4 5 5 1 -- -- 3 5 1 -- --
  IS 29 9. 5 0 0 5 0 1 0 2 0 -- 5 -- 1 -- 0 4 4 1 0 1
  LV 80 2. 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 -- 5 3 5 4 5 --
  LT 40 8. 5 3 4 0 5 -- -- 5 2 -- 4 -- 1 -- 5 0 5 1 -- --
  PL 75 3. 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 5 3 5 3 5 1 -- --
  StP 94 1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5
  SE 69 4. 5 3 0 5 4 5 5 5 5 5 5 -- 1 5 5 5 5 1 -- --

  Apzīmējumi: DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS