nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Vesterosa, Zviedrija

  Piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Islandes, Somijas, Zviedrijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandu šajās sacensībās pārstāvēja: Romualds Barkāns (Kārsavas 1.vsk., 12.kl.), Zane Ermuža (Rīgas 1.ģimn., 12.kl.), Vjačeslavs Kaščejevs (Rīgas 60.vsk., 12.kl.), Aleksandrs Sļivkins (Rīgas 40.vsk., 12.kl.) un Juris Kalniņš (Rīgas 90.vsk., 10.kl.).
  Komandu pavadīja tās vadītājs Agnis Andžāns un vadītāja vietniece Julita Strazdiņa .

  Rezultātu tabula

     

  Skaitļu teorija

  Algebra Kombinatorika Ģeometrija
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 63 5. 5 -- 5 5 5 -- -- 5 -- 5 5 4 -- 2 5 3 5 5 4 --
  EE 39 7. 0 -- 5 5 3 -- 5 5 -- 4 -- 4 -- -- -- 5 -- -- 2 1
  FI 61 6. 5 4 5 5 5 -- -- 5 -- 5 5 5 5 5 5 -- -- -- 2 --
  IS 24 9. 0 1 0 5 2 2 1 -- -- -- 5 3 0 2 -- -- 1 0 0 2
  LT 65 4. 5 5 4 5 3 5 5 5 0 1 3 3 0 5 -- 5 5 4 2 0
  LV 78 2. 0 5 5 5 -- 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 0 5 5 3
  PL 90 1. 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 5 4 5 5 5 5 5 2 5 4 5
  StP 39 7. 0 4 5 5 2 3 5 5 -- 2 3 1 -- 2 -- 5 -- -- 2 1
  SE 66 3. 0 5 5 5 1 5 5 5 0 5 5 5 -- 5 -- 5 5 -- 5 --

  Apzīmējumi: DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS