nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Valkeakoski, Somija

  Piedalījās 10 valstu - Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandu šajās sacensībās pārstāvēja: Māris Valdats (Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.), Zigmārs Rasščevskis (Rīgas Valsts 1.ģimn., 10.kl.), Arnolds Ķikusts (Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.), Artis Kuģevics (Saldus pils. ģimn. 12.kl.), Juris Kalniņš (Rīgas 90.vsk., 11.kl.).
  Komandu pavadīja tās vadītājs Agnis Andžāns un vadītāja vietniece Līga Ramāna.

  No 20 olimpiādē iekļautajiem uzdevumiem, kurus izvēlējās balsošanas rezultātā, 5 (ceturtā daļa) bija Latvijas matemātiķu sastādīti. Tas ir augsts rādītājs. Latvijas uzdevumi žūrijas vērtējumā ieņēma 2. vietu kombinatorikā un ģeometrijā un 1. vietu skaitļu teorijā (autors A.Andžāns).

  Latvijas komanda olimpiādē ieņēma 2. vietu, palaižot garām Polijas izlasi. Tas ir labs rezultāts. Jāatzīmē, ka atrisināto uzdevumu skaits - 18 - Latvijas un Polijas izlasēm bija vienāds, un atšķirības vērtējumā noteica neprecizitātes atrisinājumu noformēšanā.

  Rezultātu tabula

     

  Ģeometrija

  Skaitļu teorija Algebra Kombinatorika
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 70 4. 4 5 5 -- -- 5 5 5 5 -- 5 5 5 -- 3 5 5 3 5 --
  EE 50 9. 5 1 5 -- -- 1 2 5 5 0 5 2 4 -- -- 0 5 5 5 0
  FI 63 6. 5 5 5 -- -- -- 5 5 5 2 5 2 5 4 5 0 5 -- 5 --
  IS 43 10. 3 5 5 -- 1 0 5 0 -- 2 -- -- 5 0 -- 0 2 5 5 5
  LV 82 2. 5 3 5 5 0 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 5 5 0 5 5
  LT 56 8. 5 1 5 0 0 4 5 5 -- 2 5 2 5 1 5 -- 3 3 5 0
  NO 61 7. 5 5 0 -- 1 4 2 -- 5 -- 5 5 3 5 0 2 5 5 5 4
  PL 89 1. 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5
  StP 66 5. 5 -- 5 3 -- 5 5 5 5 2 5 3 4 4 -- 0 5 5 5 0
  SE 81 3. 5 4 5 -- -- 5 5 5 5 2 5 -- 5 5 5 5 5 5 5 5

  Apzīmējumi: DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, NO-Norvēģija, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS