nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Kopenhāgena, Dānija

  Piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandas sastāvs: Raitis Brencis (Ozols) (Āgenskalna Valsts ģimn., 10.kl.), Zigmārs Rasščevskis (Rīgas Valsts 1.ģimn., 11.kl.), Deniss Čebikins (Rīgas 40.vsk., 11.kl.), Juris Kalniņš (Rīgas 90.vsk., 12.kl.), Jānis Sermuliņš (Rīgas Valsts 1.ģimn., 11.kl.).
  Komandas vadītājs Agnis Andžāns, vadītāja vietniece Līga Ramāna.

  Rezultātu tabula

     

  Algebra

  Skaitļu teorija Ģeometrija Kombinatorika
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  PL 87 1. 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 -- 3 5
  DE 76 2. 5 5 4 5 5 3 4 2 5 5 5 4 5 1 -- 5 5 0 3 5
  EE 74 3. 1 5 1 -- 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 1 3 5
  SE 74 3. 5 5 5 -- 2 5 5 5 0 5 5 4 5 5 -- 5 5 0 3 5
  DK 73 5. 5 5 5 -- 5 5 5 5 -- -- 5 4 5 0 5 5 5 1 3 5
  LV 66 6. 5 5 3 5 5 5 2 5 -- 4 5 4 0 1 3 5 2 1 1 5
  FI 64 7. 5 5 -- -- 5 5 5 5 3 5 0 4 0 0 5 5 5 -- 2 5
  NO 59 8. 2 5 1 -- 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 5 4 0 3 5
  StP 56 9. 5 0 -- -- 5 5 4 -- -- 5 5 4 -- 5 5 5 5 1 2 --
  IS 42 10. 5 -- -- - 5 5 -- -- 0 3 -- 4 -- -- 1 5 4 -- 5 5
  LT 39 11. 1 0 4 -- 5 5 -- 0 2 1 2 -- 5 0 -- 2 2 -- 5 5

  Apzīmējumi: DE-Vācija, DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, NO-Norvēģija, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS