nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Varšava, Polija

  Šajā "Baltijas Ceļā" dalību ņēma visu 11 valstu komandas: Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Sanktpēterburga, Zviedrija.

  Latvijas komandu pārstāvēja  Zigmārs Rasščevskis, Ilze Dzelme, Jānis Neimanis, Aigars Saušs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12. klašu skolēni) un Deniss Čebikins (Rīgas 40.vidusskolas 12. kl.).
  Komandu pavadīja tās vadītājs Agnis Andžāns un vadītāja vietniece Julita Kluša.

  Katra komanda risināja 20 žūrijas izvēlētus uzdevumus, katru uzdevumu žūrija vērtēja ar 0 līdz 5 punktiem, tādējādi maksimums, ko varēja iegūt komanda, bija 100 punktu. Salīdzinot ar citiem gadiem, tika atzīts, ka bijuši relatīvi grūtāki uzdevumi, tāpēc arī pat labākās komandas bija visai tālu no maksimāli iespējamā punktu skaita.

  Tādējādi labāko komandu trijnieks šajā gadā - Latvija, Igaunija un Polija, tikai par vienu punktu atpaliekot Somijai, kura ieņem 4.vietu.

  Rezultātu tabula

      Skaitļu teorija Algebra Ģeometrija Kombinatorika
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 49 7. 2 2 5 0 0 5 1 1 5 5 0 5 0 4 0 5 4 0 0 5
  EE 70 2. 2 5 5 0 5 5 1 5 4 4 4 5 0 5 5 5 5 0 0 5
  FI 67 4. 5 5 0 5 5 5 5 5 2 5 0 5 0 5 0 5 5 5 0 0
  DE 48 10. 1 0 5 0 0 5 2 3 0 5 0 5 0 5 5 5 0 5 0 2
  IS 49 7. 4 1 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 0 5 5 0 3 0 1 0
  LV 72 1. 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 0 3 0 5 5 5 5 5 0 0
  LT 47 11. 4 0 2 0 5 5 0 4 2 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 5
  NO 49 7. 5 5 1 0 5 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 5 5 0 0 5
  PL 68 3. 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 0 5 0 5 5 0 5 0 0 5
  StP 62 5. 0 4 5 5 5 5 1 5 5 5 0 0 0 5 4 5 5 0 0 3
  SE 56 6. 2 5 5 0 4 5 5 1 1 4 4 0 0 0 1 5 5 1 5 3

  Apzīmējumi: DE-Vācija, DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, NO-Norvēģija, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS