nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Reikjavika, Islande

  Šajās sacensībās piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandu šajās sacensībās pārstāvēja: Jānis Dričs (Rīgas Valsts 1.ģimn., 12.kl.), Mārtiņš Dīcis (Engures vsk., 12.kl.), Aleksandra Koroļova (Rīgas 40.vidusskola, 12.kl.), Aleksandrs Belovs (Rīgas 22.vidusskola, 10.kl.) un Vija Mičūne (Daugavpils pils. 1.ģimn., 12.kl.)
  Komandas vadītājs bija Agnis Andžāns, vadītāja vietniece Līga Ramāna.

  Rezultātu tabula

     

  Algebra

  Kombinatorika Ģeometrija Skaitļu teorija
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  EE 90 1. 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 5 5
  SE 89 2. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 0 3 5
  NO 87 3. 5 5 2 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 0 5 5
  PL 79 4. 5 5 5 5 2 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 5 -- -- 5 5
  FI 76 5. 5 5 5 5 5 3 -- 4 5 3 5 0 5 5 5 4 2 -- 5 5
  LV 72 6. 5 5 1 5 5 5 5 2 5 0 5 1 3 5 5 5 0 -- 5 5
  DE 68 7. 5 3 0 5 5 5 -- 5 5 5 4 1 5 5 5 0 -- -- 5 5
  IS 64 8. 5 5 2 1 5 3 0 5 5 2 1 5 0 5 5 5 -- 0 5 5
  DK 61 9. 5 5 4 5 5 4 -- -- 4 3 5 0 5 0 5 1 -- -- 5 5
  LT 60 10. 5 5 0 5 4 5 -- 4 5 2 1 0 3 0 5 5 1 -- 5 5

  Apzīmējumi: DE-Vācija, DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, NO-Norvēģija, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS