nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  2002.gadā no 19. līdz 30 jūlijam Glasgovā Skotijā norisinājās 43. starptautiskā skolēnu matemātikas olimpiāde. Latviju šajā olimpiādē pārstāvēja 6 skolēni un kopā viņi saņēma 75 punktus:
  Aleksandrs Belovs (12.kl.) - 23 punkti - sudrabs
  Aigars Gedroics (12.kl.) - 15 punkti - bronza
  Artūrs Verza (10. kl.) - 14 punkti - bronza
  Rihards Opmanis (12.kl.) - 10 punkti - atzinība
  Agnis Liukis (11.kl.) - 11 punkti - atzinība
  Valts Sondors (11.kl.)- 2 punkti

  Fotogrāfijā redzami (no kreisās) - A. Belovs, V. Sondors, R. Opmanis, A. Gedroics, A. Liukis, gide, komandas vadītājs A. Andžāns, A. Verza. Komandas vadītāja vietnieks M. Valdāts diemžēl fotogrāfijā nav redzams.

  Oficiāli šajā olimpiādē komandu vērtējuma nav.
  Neoficiāli vērtējumi ir divi - ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un neņemot vērā iedzīvotāju skaitu.
  Neņemot vērā iedzīvotāju skaitu, Latvija no visas Ziemeļeiropas un Rietumeiropas zaudēja vienīgi Vācijai, Lielbritānijai un Francijai.
  Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Latvija dalīja 1. vietu ar Igauniju. (Šie vērtējumi ir neoficiāli.)


 

LU NMS