nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

No 19. līdz 31. jūlijam Vjetnamā notika 48. Starptautiskā matemātikas olimpiāde.

Latviju tajā pārstāvēja 6 skolēni:
Mārtiņš Kokainis (Viesītes vidusskola, 10.kl.) - 10 punkti, atzinība
Artūrs Bačkurs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 11.kl.) - 12 punkti, atzinība
Vladimirs Murevičs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.) - 12 punkti, atzinība
Indra Niedre (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 11.kl.) - 5 punkti
Madars Virza (Valmieras Valsts ģimnāzija, 12.kl.) - 12 punkti, atzinība
Nikolajs Zikovs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.) - 7 punkti

Komandas vadītājs bija Juris Vīksna, vadītāja vietnieks Juris Škuškovniks, kā novērotāja piedalījās arī Laili Sakijeva.


 

LU NMS