nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Latvijas Valsts matemātikas olimpiādes norise 4 posmos

Katrā Latvijas valsts olimpiādes posmā (izņemot atlases sacensības) skolēniem risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi - katrai klašu grupai savi. Risināšanas laiks parasti ir 4 - 5 astronomiskās stundas. Katru uzdevumu vērtē ar 0 - 10 punktiem (izņemot atlases sacensības, kurās risinājumus vērtē atbilstoši starptautisko sacensību kritērijiem ar 0-7 vai 0-5 punktiem).

Valsts matemātikas olimpiāde norisinās 4 posmos:
 • Valsts olimpiādes 1. posms jeb Sagatavošanās olimpiāde - notiek skolas mērogā 5. - 12. klašu skolēniem. Ieteicamais rīkošanas laiks parasti ir novembra beigās, taču katra skola pati var noteikt olimpiādes norises datumu. Ieteicamos uzdevumus šai kārtai LU A. Liepas NMS izsūta uz novadu/novadu apvienību/pilsētu izglītības pārvaldēm dažas dienas pirms ieteicamā norises datuma, tomēr skolas matemātikas skolotāji ir tiesīgi sastādīt savus uzdevumu komplektus, izmantojot vai neizmantojot LU A. Liepas NMS piedāvātos uzdevumus. Šis olimpiādes posms skolās var arī vispār netikt organizēts.
 • Valsts olimpiādes 2. posms jeb Novada olimpiāde - notiek novada/novadu apvienības/pilsētas mērogā parasti janvāra beigās - februāra sākumā. Novada olimpiāde tiek organizēta atsevišķi 5. - 8. klašu skolēniem un 9. - 12. klašu skolēniem. Šī kārta Latvijā tiek atsevišķi organi vairākos novados/novadu apvienībās, 7 pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, un 6 Rīgas priekšpilsētās. Saskaņā ar VISC apstiprināto rīkojumu „Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi, tajā drīkst piedalīties katrs skolēns, neatkarīgi no atzīmēm matemātikā vai skolotāja ieteikumiem.
  Olimpiādes rezultātus var uzzināt pie sava novada/novadu apvienības/pilsētas olimpiādes organizatoriem vai matemātikas skolotājiem; LU A. Liepas NMS nav pieejami visi šī posma rezultāti.
  Novada olimpiādes laureāti 9. - 12. klašu grupā tiek aicināti piedalīties olimpiādes 3. posmā - Republikas olimpiādē.
 • Valsts olimpiādes 3. posma jeb Republikas olimpiāde - notiek tikai 9. - 12. klašu skolēniem Rīgā, marta otrajā pusē. Dalībnieku skaitu šajā olimpiādes kārtā reglamentē VISC apstiprinātais rīkojums „Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”. Par iepriekšējo gadu labajiem sasniegumiem valsts olimpiādes 3. posmā dažām skolām ir piešķirtas tiesības pieteikt savu komandu dalībai olimpiādes 3. posmā. Arī LU A. Liepas NMS ir piešķirtas tiesības pieteikt olimpiādei skolēnus, kas dažādu iemeslu dēļ nav iekļauti komandās dalībai olimpiādes 3. posmā, tomēr ir parādījuši sevi kā labus matemātiķus. Papildus komandā var iekļaut arī iepriekšējā gada Valsts olimpiādes 1. vietas ieguvējus.
  Sīkāk par šī gada Republikas olimpiādi lasīt šeit.
 • Republikas olimpiādes otrajā dienā - Valsts olimpiādes 4. posmā - piedalīties tiek aicināti veiksmīgākie valsts olimpiādes 3. posma dalībnieki. 4. posmā - atšķirībā no iepriekšējām kārtām - risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi - visiem dalībniekiem (neatkarīgi no klašu grupas) vieni un tie paši. Pēc 4. posma rezultātiem notiek kandidātu atlase startam Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, tāpēc, atšķirībā no pārējām kārtām, šajās sacensībās uzdevumi tiek vērtēti ar 0-7 punktiem - tāpat kā Starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
  Kandidāti startam Starptautiskajā matemātikas olimpiādē tiek aicināti uz regulārām nodarbībām, kuru laikā notiek sagatavošanās, kā arī tiek izvēlēts komandas sastāvs startam Starptautiskajā olimpiādē, kura norisinās vasarā.

Datus (uzdevumus, rezultātus, laureātus) par iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādēm meklējiet olimpiāžu arhīvā.
 

LU NMS