nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Skolēni, kam izteikta atzinība par darba noformējumu
  2002./03.m.g.

  Jauno matemātiķu konkursam tiek iesūtīti daudzi darbi, kuru autori ir īpaši piedomājuši arī pie darba noformējuma, atrisinājumus ilustrējot ar saviem zīmējumiem.

  1. kārtā īpašu atzinību par darba noformējumu izsakām

  Aleksandram Andrejevam (Kārsavas 2.vidusskolas 5.kl.)
  Irinai Drozdovai (Kārsavas 2.vidusskolas 6.kl.)
  Līgai Gutānei (Kārsavas pilsētas ģimnāzijas 5.kl.)

  Te ir darba titullapa (ņemiet piemēru!) un ilustrācija no Aleksandra Andrejeva darba.

  Arī daudzi Profesora Cipariņa kluba dalībnieki ir piestrādājuši pie darba noformējuma.

  1.kārtā īpaši skaists darba noformējums bija

  Anetei Raslavai (Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.kl.)

  3.kārtā atzinību par uzdevumu risinājumu noformējumu izsakām 

  Krāslavas ģimnāzijas 9.klašu "Jauno matemātiķu klubam"

  Tāda izskatās viņu darba titullapa (uzklikšķinot bildītei, varēsiet apskatīt to lielāku) Krâslavas ìimn. "Jauno matemâtiíu klubs"


 

LU NMS