nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS kolektīvs

Pēc A.Liepas pāragrās nāves 1979. gadā NMS vadību pārņēma AGNIS ANDŽĀNS - toreiz Skaitļošanas centra jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Viņš ir NMS vadītājs līdz pat šim laikam.

NMS kolektīvs 2000.gadā (no kreisās- JULITA KLUŠA, LĪGA RAMĀNA, DACE BONKA, LĀSMA STRAZDIŅA, SANDRA KRAUZE):

NMS kolektīvs 29.atklātās olimpiādes noslēgumā:

Attēlā no labās: LĪGA RAMĀNA, LĀSMA STRAZDIŅA, KRISTĪNE KIRŠTEINA, SANDRA KRAUZE, DIĀNA CAUKA. No 2002. gada septembra mūsu pulkam ir pievienojusies arī AGNESE ZALCMANE (attēlā pa kreisi), bet no 2003.gada septembra - INESE BĒRZIŅA (attēlā pa labi).

No 2005.gada septembra darbu sāka MARINA AVLASENKO.

No 2006.gada 25.februāra LĀSMA STRAZDIŅA kļūst par LĀSMU KALNIŅU.

Līdz ar to, uzsākot 2006./07.m.g. LU NMS pamatsastāvs ir sekojošs:

 • AGNIS ANDŽĀNS,
 • MARINA AVLASENKO,
 • INESE BĒRZIŅA,
 • DACE BONKA,
 • LĀSMA KALNIŅA,
 • JULITA KLUŠA,
 • AGNESE ZALCMANE.

2007.gada 1.janvārī no darba aiziet:

 • Inese Bērziņa un Agnese Zalcmane,
bet darbu uzsāk 4 jaunas darbinieces:
SANDRA ZABAROVSKA LAILA RĀCENE LAURA FREIJA ZANE LOČA

Ar 2007. gada 1.jūliju no darba aiziet Marina Avlasenko, bet vietā nāk DIĀNA MEŽECKA.

2007. gada 7.jūlijā ZANE LOČA kļūst par ZANI KAIBI.

2008. gada janvārī savu darbu NMS pārtrauc Julita Kluša un Sandra Zabarovska.

2008.gada septembrī darbošanos NMS pārtrauc Diāna Mežecka.

Ar 2008.gada oktobri darbu NMS aizsāk AGNESE ŠUSTE.

2008. gada decembrī DACE BONKA iegūst matemātikas doktora grādu.

2009. gada 4. oktobrī NMS svin 40 gadu jubileju.

Sākot no 2009.gada rudens darbu NMS sāk MARUTA AVOTIŅA.

2009. gada 31.oktobrī LAILA RĀCENE kļūst par LAILU ZINBERGU.

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu NMS komandai pievienojas JĀNIS BARADAKS.

Ar 2011. gada septembri savu darbu NMS pārtrauc Laila Zinberga.

Ar 2012. gada janvāri Jānis Baradaks pārtrauc savu darbību NMS, bet darbu uzsāk DACE TAUJINSKA.

2012. gada 18. augustā DACE BONKA kļūst par DACI KŪMU.

2012. gada augustā no darba aiziet Dace Taujinska. NNV rīkošanā un citu NMS pienākumu veikšanā iesaistās MĀRTIŅŠ KOKAINIS.

2012./13. m.g. Laura Freija pavada studējot ASV.

Līdz ar to, 2012./13. mācību gada sākumā LU A. Liepas NMS pamatsastāvs ir sekojošs:

 • DACE KŪMA,
 • ZANE KAIBE,
 • MARUTA AVOTIŅA,
 • AGNESE ŠUSTE,
 • MĀRTIŅŠ KOKAINIS.

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi - galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.
 

LU NMS