nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS darbinieku un viņu tiešo pienākumu saraksts

Visi NMS darbinieki orientējas visās NMS darbības jomās, tomēr katram darbiniekam ir savas atbildības jomas:

  • NMS ilggadējais vadītājs un gara uzturētājs Agnis Andžāns;
  • NMS vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Kūma: „Tik vai... Cik?" vadītāja, „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja, matemātikas olimpiāžu žūrijas komisijas vadītāja;
  • Maruta Avotiņa: „Mazās matemātikas universitātes” vadītāja, atbildīgā par NMS komunikāciju daļu, Valsts matemātikas olimpiādes rīcības komitejas vadītāja;
  • Zane Kaibe: „Profesora Cipariņa kluba” vadītāja; Atklātās matemātikas olimpiādes rīcības komitejas vadītāja;
  • Agnese Šuste: „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja, „Tik vai... Cik?" vadītāja, mākslinieciskā noformētāja;
  • Mārtiņš Kokainis: „Neklātienes nodarbību vidusskolēniem” vadītājs.

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi - galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.


 

LU NMS