nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS darbības veidi tagad

Tagad LU A. Liepas NMS kolektīva pienākumi ir sekojoši:

  • maģistrantūras un doktorantūras studiju virziena "Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika" vadīšana.

 

LU NMS