nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Īss ieskats LU A.Liepas NMS vēsturē

1969. gada rudenī Aivars Liepa, toreiz LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, nodibināja LVU Neklātienes matemātikas skolu (NMS). Iejūtīgi vadot neliela studentu - entuziastu kolektīva darbu un tai pašā laikā uzticot viņiem pašiem pieņemt un realizēt nopietnus lēmumus, viņš veicināja matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmas strauju izaugsmi un pilnveidošanos. Diemžēl A. Liepam nebija lemts garš mūžs, viņš šķīrās no šīs saules 1979. gada 13. jūnijā. Kopš tā laika NMS nosaukta viņa vārdā un tās vadību ir pārņēmis Agnis Andžāns, kurš ir iesaistījies NMS darbībā jau studiju gados.

Neklātienes matemātikas skola (tieši kā norāda nosaukums) pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē - notika sarakste starp skolēniem un NMS darbiniekiem. Skolēni saņēma teorētiskos materiālus un uzdevumu komplektus, iepazinās ar teoriju un risināja uzdevumus. Tad skolēni savus darbus sūtīja uz NMS, kur šos darbus izlaboja un sūtīja atpakaļ skolēnam ar komentāriem un jauniem materiāliem. Tādā veidā mācību gada laikā notika 4 - 6 nodarbības.

Taču laika gaitā NMS darbības formas daudzveidojās tik tālu, ka šobrīd neklātienes darbs sastāda pavisam nelielu daļu no visu veicamo darbu apjoma.

No 1997. līdz 2005. gadam LU A. Liepas NMS pārziņā bija arī LIIS mācību satura informatizācija.
 

LU NMS