nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Noslēdzies Profesora Cipariņa kluba 31.mācību gads.

Pavisam šajā mācību gadā A grupā piedalījās 109 individuālie dalībnieki un 28 kolektīvi;
B grupā
- 33 individuālais dalībnieks un 6 kolektīvi.

Par apbalvojumu dizainu rīkotajā konkursā piedalījās tikai daži drosmīgākie PCK dalībnieki. Pārējie var vasarā mazliet padomāt, kādam būtu jāizskatās diplomam un medaļai, lai pašiem būtu prieks tādus apbalvojumus saņemt, un piedalīties zīmējumu konkursā nākošajā mācību gadā!

Tātad šogad kā labāko diploma dizaina priekšlikumu mūsu interneta mājas lapas apmeklētāji ir atzinuši Laimas Mežales (9.klase; Rekavas vidusskola) iesūtīto skici. Medaļas izveidei izmantojām Ilzes Desaines (8.klase; Viļānu vidusskola) iesūtīto priekšlikumu.

Te variet apskatīt, kādas tad galā izskatījās medaļas un diplomi PCK laureātiem.

Profesors Cipariņš


 

LU NMS