nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 
   Profesora Cipariņa kluba 1.nodarbībā kopā piedalījās 125 dalībnieki (105 individuāli un 20 komandas).
   Rezultāti tika vērtēti individuālajiem risinātājiem atsevišķi katrā klašu grupā; kolektīvo risinātāju darbi visām vecumu grupām tika vērtēti kopā.

   Kopumā uzrādīti ļoti labi rezultāti, tāpēc Profesoram Cipariņam bija grūti noteikt 1.nodarbības laureātus. Ja šoreiz nav paveicies, atceries, ka mācību gada kopvērtējumā tiks ņemtas vērā gan katrā kārtā iegūtās vietas, gan arī kopējais iegūto punktu skaits.
   Atzīmējam, ka Stanislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9.klase) uzrādījis izcilu sniegumu un ieguvis visus maksimāli iespējamos 50 punktus. Apsveicam! :)
   Tomēr arī vairāki citi risinātāji nebija tālu no šī rezultāta.
   Priecājamies arī par glīti noformētajiem darbiem un precīzi norādītajiem risinātāju datiem. Īpaši vēlamies izcelt interesanti noformēto komandas "Gudrīši" (Talsu 2.vidusskola) darbu.


   Apsveicam laureātus! :)

   I vieta


   Ričards Kristers Knipšis (Salaspils 1.vidusskola, 5. klase)
   Elīza Elizabete Bicāne (Cēsu 2.pamatskola, 6. klase)
   Alberts Osis (Mārupes vidusskola, 6. klase)
   Reinis Lācis (Engures vidusskola, 7. klase)
   Kristīne Berlizeva (Jelgavas 2.pamatskola, 8. klase)
   Darja Loiko (Rīgas 95.vidusskola, 8. klase)
   Artis Skujiņš (Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
   Kaspars Neiders (Rīgas 45.vidusskola, 9. klase)
   Stanislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Ansis&Mikus (Briseles otrā Eiropas skola)
   Matemātikas pulciņa komanda (Daugavpils 17.vidusskola)
   Gudrieši (Daugavpils Saskaņas pamatskola)
   Cipari (Daugavpils Saskaņas pamatskola)

   II vieta


   Sandra Siliņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 5. klase)
   Rasma Ormane (Riebiņu vidusskola, 6. klase)
   Alise Gavare (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Agnese Upīte (Siguldas Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Deniss Agurjanovs (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
   Kristaps Arkliņš (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 8. klase)
   Matīss Rencis (Straupes pamatskola, 8. klase)
   Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Dmitrijs Lukašonoks (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Kristīne Rence (Straupes pamatskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Gudrīši (Talsu 2.vidusskola)

   III vieta


   Mairita Anna Vilka (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
   Anita Ilze Gulbe (Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Maira Asare (Vecpiebalgas vidusskola, 8. klase)
   Artūrs Krištapjonoks (Rīgas 61.vidusskola, 8. klase)
   Ingus Jānis Pretkalniņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 8. klase)
   Laura Priedīte (Amatas pamatskola, 8. klase)
   Niks Tamsons (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 8. klase)
   Sonora Burķīte (Galgauskas pamatskola, 9. klase)
   Jekaterina Grigorjeva (Daugavpils 9.vidusskola, 9. klase)
   Elvis Andrejs Lukšs (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 9. klase)
   Noreta Nordena (Tukuma 2.vidusskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Profesori burtiņi (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija)
   Dinaburgas pērle (Daugavpils 16.vidusskola)
   Asprātiņi (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija)
   Stūrīši (Priekuļu vidusskola)

   Atzinība


   Aleksandrs Lācis (Fr.Brīvzemnieka pamatskola, 5. klase)
   Diāna Paula Upmale (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
   Marta Anna Jansone (Siguldas Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Megija Podberjozkina (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Einārs Kalpišs (Rožupes pamatskola, 8. klase)
   Artemijs Krimovs (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 8. klase)
   Deniss Daņilovs (Rugāju novada vidusskola, 9. klase)
   Dita Elīna Sila (Dundagas vidusskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Dzenīši (Rudzātu vidusskola)
   8.a un 8.b klašu komanda (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija)
   Cietie rieksti (Rīgas Franču licejs)
   LU NMS