nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 
   Profesora Cipariņa kluba 2.nodarbībā kopā piedalījās 92 dalībnieki (78 individuāli un 14 komandas).
   Rezultāti tika vērtēti individuālajiem risinātājiem atsevišķi katrā klašu grupā; kolektīvo risinātāju darbi visām vecumu grupām tika vērtēti kopā.

   Šķiet, ka 2.nodarbībā piedāvātie uzdevumi bijuši diezgan sarežģīti, jo daudziem skolēniem iegūto punktu skaits ir samazinājies, salīdzinot ar rezultātu pirmajā nodarbībā.
   Tomēr ceram, ka tas neapslāpēs sacensību garu un arī nākamajās nodarbībās saņemsim daudz labus, kā arī tik pat jauki un rūpīgi noformētus darbus kā pirmajās divās nodarbībās. :)
   Atzīmējam, ka visvairāk punktus (44 punktus no 50) ieguvuši divi 9.klases skolēni - Dmitrijs Lukašonoks un Stanislavs Petkevičs (abi no Jēkabpils 2.vidusskolas). Apsveicam! :)
   Tomēr arī vairāki citi risinātāji nebija tālu no šī rezultāta.
   Ja esi iesūtījis darbu, bet neatrodi savu vārdu risinātāju sarakstā, dod ziņu.

   Apsveicam laureātus! :)

   I vieta


   Sandra Siliņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 5. klase)
   Ričards Kristers Knipšis (Salaspils 1.vidusskola, 5. klase)
   Kristaps Arkliņš (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 8. klase)
   Artūrs Krištapjonoks (Rīgas 61.vidusskola, 8. klase)
   Kristīne Berlizeva (Jelgavas 2.pamatskola, 8. klase)
   Agnese Anna Pastare (Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
   Dmitrijs Lukašonoks (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Stanislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Ansis&Mikus (Briseles otrā Eiropas skola)

   II vieta


   Darja Loiko (Rīgas 95.vidusskola, 8. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Gudrieši (Daugavpils Saskaņas pamatskola)
   Stūrīši (Priekuļu vidusskola)

   III vieta


   Renāts Jurševskis (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
   Diāna Paula Upmale (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
   Anita Ilze Gulbe (Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Deniss Agurjanovs (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
   Stella Tomsone-Kundziņa (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 8. klase)
   Kaspars Neiders (Rīgas 45.vidusskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Cipari (Daugavpils Saskaņas pamatskola)
   Matemātikas pulciņa komanda (Daugavpils 17.vidusskola)

   Atzinība


   Alberts Osis (Mārupes vidusskola, 6. klase)
   Elīza Elizabete Bicāne (Cēsu 2.pamatskola, 6. klase)
   Rasma Ormane (Riebiņu vidusskola, 6. klase)
   Alise Gavare (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
   Reinis Lācis (Engures vidusskola, 7. klase)
   Ingus Jānis Pretkalniņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 8. klase)
   Agris Meinards Prikuls (Rudzātu vidusskola, 8. klase)
   Artis Alberings (Jersikas pamatskola, 9. klase)
   Elvis Andrejs Lukša (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 9. klase)
   Kolektīvie risinātāji:
   Brālīši Ēcīši (Talsu Kristīgā vidusskola)
   Profesori Burtiņi (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija)
   Dzenīši (Rudzātu vidusskola)
   LU NMS