nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Visus, kas mācās pamatskolā (5.-9.kl.) un vēlas iemācīties risināt grūtus uzdevumus, precīzi spriest un pamatot savus spriedumus, kas grib apgūt matemātiku vai nu tās pašas dēļ, vai arī, lai to ar panākumiem lietotu inženiera, izgudrotāja, ārsta, skolotāja vai kādā no daudzām citām profesijām, aicinām Profesora Cipariņa klubā (PCK).

Mācību gada laikā no septembra līdz martam – paredzams, katru mēnesi – laikrakstā un šajā web lapā kluba dalībniekiem tiek publicēti uzdevumi.

Līdz 2005./2006.m.g. uzdevumi tika dalīti pēc grūtību pakāpes A (vieglāki uzdevumi) un B (grūtāki uzdevumi) grupās. Sākot ar 2006./07.m.g PCK ir tikai viens uzdevumu komplekts, kas sastāv no 10 dažādas grūtību pakāpes uzdevumiem, kurā piemēroti uzdevumi atradīsies gan dalībniekiem ar pieredzi, gan tādiem, kas sper pirmos nopietnos soļus matemātisku problēmu risinājumu atrašanā un to precīza pieraksta veidošanā. Droši sūtiet savu darbu arī tad, ja esat pilnībā vai daļēji atrisinājis kaut 1 uzdevumu!

Gaidām gan individuālo, gan kolektīvo risinātāju darbus (piem., divi draugi, brālis un māsa, kādas klases vai skolas matemātikas pulciņš un tml.).

Kolektīvajiem risinātājiem savai komandai jāizdomā nosaukums, ar kādu tā vēlas startēt PCK un to mācību gada laikā nedrīkst mainīt. Komandas dalībniekiem jāvienojas par vienu risinājuma variantu un tas jānoformē kā viens, visai komandai kopīgs darbs, nevis jāsūta katra komandas dalībnieka versijas par atrisinājumiem! Komandas dalībnieku sastāvs mācību gada laikā drīkst mainīties, bet nedrīkst mainīties dalībnieku vecums, t.i. ja sākumā norādāt, ka dalībnieki ir no 5.klases, tad turpmākajās kārtās šajā komandā nedrīkst uzrasties dalībnieki no citas klašu grupas. Ja plānojat, ka vienā komandā būs dažādu klašu dalībnieki, norādiet to jau pirmajā kārtā!

Piedalīties var, sākot ar jebkuru nodarbību vai kādu izlaižot. Par katru uzdevumu tiek piešķirti 0-5 punkti. Laureāti tiks noteikti gan par katru nodarbību atsevišķi, gan kopā. Mācību gada kopvērtējumā ņems vērā visās nodarbībās iegūto punktu kopsummu.

Ar iepriekšējo gadu uzdevumiem un to atrisinājumiem varat iepazīties Uzdevumu arhīvā.

Mācību gada noslēgumā (maijā) paredzēta tikšanās ar kluba vadību un veiksmīgāko risinātāju apbalvošana.

Augstskolu pasniedzēju, zinātnisko darbinieku, zinātņu doktoru vidū šodien ir daudzi, kas savu ceļu zinātnē sākuši "Profesora Cipariņa klubā". Mēs ticam, ka jūs papildināsiet viņu rindas.

Profesors Cipariņš


 

LU NMS