nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas, datorikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Sveicam talantīgos jauniešus un viņu pedagogus!

2011.gada 8.novembrī, Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais MK rīkojuma projekts „Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs”. Ministru kabineta Goda diploms un naudas balvas piešķirtas 2011.gada starptautiskās matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas olimpiādes uzvarētājiem un viņu pedagogiem:

 • Eduardam Kaļiņičenko, Kembridžas Universitātes Datorzinātnes programmas 1.kursa studentam - par iegūto 1.vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē un viņa pedagogiem - Andrejam Sirotkinam, Rīgas 71.vidusskolas skolotājam un Sergejam Meļņikam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Progmeistars" vecākajam pasniedzējam,
 • Jānim Briškam, Salas vidusskolas 12.klases skolniekam - par iegūto 2.vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un viņa pedagogiem - Dainai Sondorei, Salas vidusskolas skolotājai un Jurim Fotinam, Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniekam,
 • Jānim Smilgam, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto 2.vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un viņa pedagogiem - Dzintaram Zicānam, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājam un Mārim Valdatam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Syncrosoft" programmētājam,
 • Annai Stikānei, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1.kursa studentei - par iegūto 3.vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē un viņas pedagogiem - Antai Artiņai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājai un Annai Mežakai, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedras pētniecei,
 • Anetei Romanauskai, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1.kursa studentei - par iegūto 3.vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē un viņas pedagogiem - Antrai Bērziņai, Saldus 2.vidusskolas skolotājai un Kamitai Eglītei, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras lektorei,
 • Dmitrijam Jevdokimovam, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto 3.vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un viņa pedagogiem - Vjačeslavam Korotinam, Rīgas 40.vidusskolas skolotājam un Skaidrītei Pakulei, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas laboratorijas vadītājai,
 • Georgijam Treņinam, Rīgas 95.vidusskolas 11.klases skolniekam - par iegūto 3.vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un viņa pedagogiem - Tatjanai Cigankovai, Rīgas 95.vidusskolas skolotājai un Kasparam Veldrem, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājam,
 • Andrejam Kuzņecovam, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniekam - par iegūto 3.vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un viņa pedagogiem - Dainim Kriķim, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājam, Aijai Vasiļevskai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājai un Andrim Ambainim, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras profesoram,
 • Sergejam Lukaņihinam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto 3.vietu starptautiskajā fizikas olimpiādē un viņa pedagoģei - Svetlanai Sokolovai, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājai,
 • Sergejam Seredenko, Maskavas Fizikas un tehnikas institūta Radiotehnikas un kibernētikas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto 3.vietu starptautiskajā fizikas olimpiādē un viņa pedagogiem - Mihailam Golubevam, Rīgas 40.vidusskolas skolotājam un Vjačeslavam Kaščejevam, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Teorētiskās fizikas katedras lektoram (viņš bija gan S.Lukaņihina, gan S.Seredenko pedagogs),
 • Kārlim Seņko, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes 1.kursa studentam - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā fizikas olimpiādē un viņa pedagogam - Pēterim Puķītim, Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājam,
 • Nikitam Larkam, Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolniekam - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un viņa pedagogiem - Lidijai Meļņikai, Rīgas 88.vidusskolas skolotājai un Aivaram Bērziņam, Latvijas Universitātes profesoram.
 • (http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2011gads/11/081111-izm-06/)

Jāatzīmē, ka pieci no 12 apbalvotajiem jauniešiem: Eduards Kaļiņičenko, Jānis Smilga, Andrejs Kuzņecovs, Kārlis Seņko un Nikita Larka savas spējas attīstījuši arī LU A. Liepas NMS rīkotajās iknedēļas nodarbībās matemātikas izlases kandidātiem. Nodarbību vadītāji ir LU A. Liepas NMS ārštata līdzstrādnieki Andris Ambainis, Arturs Bačkurs, Aivars Bērziņš, Rūdolfs Kreicbergs, Juris Smotrovs, Māris Valdats, Jevgēnijs Vihrovs.

LU NMS