nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Lēdijas Adas Lavleisas prēmija

Zemāk nosauktas visas lēdijas Adas Lavleisas prēmijas laureātes (iekavās norādīts, kurā gadā prēmija piešķirta).

Mārīte Stupāne (1986)
Regīna Stadja (1986)

Līga Dāldere (1987)
Iveta Mitrone (1987)

Mārīte Stupāne (1988)

Evija Liepa (1989)

Iveta Kaprāne (1990)

Inga France (1991)
Baiba Neiharte (1991)

Antra Grepere(1992)

Ilze Markusa (1993)

Zane Bičevska (1994)
Maija Balode (1994)
Ilze Murāne (1994)

Vita Brakovska (1995)

Kristīne Lomanovska (1996)

Santa Sproģe (1997)
Līga Ramāna (1997)

Anastasija Kravceva (1998)
Dace Bonka (1998)

Sandra Krauze (1999)

Aija Bērziņa (2000)

Oksana Ščeguļnaja (2001)
Evita Rozenfelde (2001)

Dace Rukliša (2002)
Lelde Lāce (2002)

Ilze Dzelme (2003)
Lāsma Strazdiņa (2003)
Olga Krasjko (2003)

Ieva Valkovska (2004)
Elīna Kalniņa (2004)

Laura Mančinska (2005)
Inese Bērziņa (2005)
Alīna Dubrovska (2005)

Vita Graudiņa (2006)
Agnese Zalcmane (2006)
Taisija Miščenko-Slatenkova (2006)

Viktorija Solovjova (2007)
Sandra Zabarovska (2007)

Laura Freija (2008)
Natālija Kozmina (2008)

Elīna Ringa (2009)
Laila Zinberga (2009)
Lauma Pretkalniņa (2009)

Karīna Jekimova (2010)
Zane Kaibe (2010)

Anda Beriņa (2011)
Agnese Šuste (2011)

LU NMS