nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

19. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti
1991./92.m.g.

  Dati ir tikai par 5.klasi.
  Iekavās aiz skolas norādīts matemātikas skolotājs.

  5. klase

  I vieta

  Laura Žoka (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova, Alfrēds Grava)
  Edgars Buls (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, )
  Pēteris Paikens (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova, Alfrēds Grava)
  Oskars Podāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)
  Dace Rukliša (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
  Jānis Sermuliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)

  II vieta

  Magda Papēde (Siguldas Valsts ģimnāzija, Valentīna Laganovska)
  Signe Eglīte (Salaspils 1.vidusskola, )
  Agnese Āboltiņa (Jelgavas 2.ģimnāzija, Līvija Rāte)
  Ivars Bebrišs (Limbažu 1.vidusskola, Rasma Rozenberga)
  Ilze Dzelme (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)
  Ilona Kirejeva (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija, )
  Agnese Prāva (Jēkabpils 3.vidusskola, )

  III vieta

  Guntars Balčūns (Rīgas Komercskola, )
  Ieva Cīrule (Straupes pamatskola, )
  Ieva Čivča (Rīgas Komercskola, )
  Evita Jakovļeva (Ādažu pagasta vidusskola, )
  Ģirts Koliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, )
  Kārlis Melecis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, )
  Ieva Melgalve (Rīgas Komercskola, )

  atzinība

  Matīss Krēsliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, )
  Uldis Žimants (Naudītes pamatskola, )
  Artūrs Aksjonovs (Rīgas 58.vidusskola, )
  Deniss Kļukins (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija, Viktors Gluhovs)


 

LU NMS