1977./1978. mācību gada absolventu ranga tabula
pēc startiem matemātikas olimpiādēs

 
Skolēna vārds, uzvārds

Skola

Zaiga Ozola Rīgas 1.vidusskola
Vija Ignatoviča Rīgas 39.vidusskola
Gunta Lazdiņa Rīgas 1.vidusskola
Mārtiņš Opmanis Rīgas 1.vidusskola
Guntra Bitmane Rīgas 1.vidusskola
Ilmārs Jansons Rīgas 2.internātskola
Valdis Skudra Rīgas 1.vidusskola
Jānis Batrāks Rīgas 2.internātskola
Osvalds Simanovičs Rīgas 2.internātskola
Anda Ādamsone Ventspils 5.vidusskola
Mails Būmanis Rīgas 1.vidusskola
Ilgvars Salmanis Rīgas 1.vidusskola
Alvils Švēde Rīgas 1.vidusskola
Imants Tučs Viļānu vidusskola
Jānis Kursītis Preiļu 1.vidusskola
Juris Spruksts Rīgas 1.vidusskola
Inta Šulca Rīgas 1.vidusskola
Aija Jurēvica Jelgavas 2.vidusskola
Līga Vorslova Kandavas internātskola
Līga Kliesmete Gulbenes 1.vidusskola
   
   

Atpakaļ


 
LU NMS