1978./1979. mācību gada absolventu ranga tabula
pēc startiem matemātikas olimpiādēs

 
Skolēna vārds, uzvārds

Skola

Eduards Zvirbulis Rīgas 1.vidusskola
Jānis Lapiņš Rīgas 1.vidusskola
Andris Muižnieks Cēsu 1.vidusskola
Ruta Bērziņa Salaspils 1.vidusskola
Dainis Geidmanis Rīgas 1.vidusskola
Uģis Beizīters Rīgas 1.vidusskola
Ilmārs Osmanis Skrīveru vidusskola
Alvis Tuziks Rīgas 1.vidusskola
Inese Baroņina Rīgas 1.vidusskola
Vismants Zauls Rīgas 39.vidusskola
Kristīne Ozola Rīgas 50.vidusskola
Anna Sausiņa Rīgas 58.vidusskola
Arvils Mežaks Jelgavas 4.vidusskola
Māris Raugulis Cēsu 1.vidusskola
Valdis Žuravļevs Siguldas 1.vidusskola
Dace Šķērse Rīgas 58.vidusskola
Ilona Sprudzāne Gulbenes 1.vidusskola
Ivans Samarins Rīgas 58.vidusskola
Ivars Spīgulis Rīgas 39.vidusskola
Aivars Oliņš Rīgas 1.vidusskola
Juris Svarinskis Balvu 1.vidusskola
Gundega Guzaite Rīgas 58.vidusskola

Atpakaļ


 
LU NMS