nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

52. Starptautiskās matemātikas olimpiādes
(2011.g.) laureāti

52. starptautiskā skolēnu matemātikas olimpiāde 2011.gadā notika no 12. līdz 24. jūlijam Amsterdamā (Nīderlandē). Tajā no 6 Latvijas dalībniekiem apbalvojumus saņēma 3:
  • Jānis Smilga ( Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 12. kl.) - 22 punkti - sudrabs
  • Andrejs Kuznecovs ( Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 11. kl.) - 16 punkti - bronza
  • Nikita Larka ( Rīgas 88.vidusskola, 10. kl.) - 15 punkti - atzinība

 

LU NMS