nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkursa
laureāti 2000./01.m.g. kopvērtējumā

  1. vieta: Ilja Bočarnikovs (6.klase; Rēzeknes 2.vidusskola), Mārtiņš Spriņģis (7.klase; Rudzātu vidusskola)

  2. vieta: Madara Rudzāte (7.klase; Rudzātu vidusskola), Laura Gleizde (6.klase; Nautrēnu vidusskola), Sarmīte Lele (7.klase; Vītolu pamatskola), Kokneses vidusskolas matemātikas pulciņš "Sigma", Dainis un Gunta Romāni (Ludzas pilsētas ģimnāzija)

  3. vieta: Olga Andrejeva (7.klase; Kārsavas 2.vidusskola), Kristaps Baumanis (6.klase; Rīgas 94.vidusskola), Anna Brālīte (6.klase; Jēkabpils Valsts ģimnāzija), Zane Juste (7.klase; Dekšāru pamatskola), Linda Linuža (6.klase; Vītolu pamatskola), Guntars Pudāns (7.klase; Jēkabpils 3.vidusskola), Dainis Rumjancevs (5.klase; Daugavpils 12.vidusskola), Judīte Strode (5.klase; Vītolu pamatskola), Marina Timošenko (6.klase; Preiļu 1.pamatskola), Andris Žogota (7.klase; Nautrēnu vidusskola)

  Atzinība: Dace Sorokina (6.klase; Vītolu pamatskola), Guntis Sosins (7.klase; Nautrēnu vidusskola), Andris Ločmelis (6.klase; Briežuciema pamatskola), Juris Lapiduss (7.klase; Ludzas pilsētas ģimnāzija), Aleksandrs Grečuha (7.klase; Jēkabpils Valsts ģimnāzija), Anete Raslava (7.klase; Siguldas Valsts ģimnāzija), Jānis Barkāns, Lauris Teilāns, Ivita Utināne (6.klase; Viļānu vidusskola)

  Tā kā mūsu konkursā var piedalīties skolēni, kas mācās ne vecākā klasē, kā 7., tad mēs apkopojām visu to 7.klašu skolēnu rezultātus, kas kādreiz ir piedalījušies mūsu konkursā. Pa visiem gadiem kopā vislabāk ir startējuši:

  1.vieta: Mārtiņš Spriņģis (Rudzātu vsk.)

  2.vieta: Guntis Sosins (Nautrēnu vsk.)

  3.vieta: Olga Andrejeva (Kārsavas 2.vsk.)

  Atzinība: Madara Rudzāte (Rudzātu vsk.)


 

LU NMS