nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkursa
laureāti 2001./02.m.g. kopvērtējumā

    1. vieta: Kristīne Isaka (Asūnes pamatskola, 5. kl.), Jurijs Nikolajevs (Daugavpils 4. vidusskola, 6. kl.), Vita Viļuma (Jaunstrūžānu pamatskola, 7. kl.), Dainis un Gunta Romāni (Ludzas pilsētas ģimnāzija).

    2. vieta: Laura Gleizde (Nautrēnu vidusskola, 7. kl.), Evija Šaraka (Nautrēnu vidusskola, 6. kl.), Kristīna Didiča (Daugavpils Krievu ģimnāzija, 6. kl.), Dina Jeršova (Daugavpils Krievu ģimnāzija, 6. kl.), Olga Mihailova (Krāslavas ģimnāzija, 7. kl.), Jānis Kalējs (Rīgas 49. vidusskola, 6. kl.), Salvis Esta (Jaunstrūžānu pamatskola, 5. kl.), Marina Timošenko (Preiļu 1. pamatskola, 7. kl.).

    3. vieta: Arina Ivanova (Rudzātu vidusskola, 5. kl.), Diāna Zvjagina (Viļānu vidusskola, 5. kl.), Aleksejs Kožanovs (Daugavpils 4. vidusskola, 6. kl.), Tatjana Igoševa (Krāslavas ģimnāzija, 7. kl.), Solvita Migliniece (Nautrēnu vidusskola, 5. kl.), Agnese Viļuma (Nautrēnu vidusskola, 5. kl.).

    Atzinība: Renārs Bondars (Pudinavas pamatskola, 5. kl.), Lauris Teilāns (Viļānu vidusskola, 7. kl.), Raitis Tučs (Viļānu vidusskola, 7. kl.), Jānis Barkāns (Viļānu vidusskola, 7. kl.), Judīte Strode (Vītolu pamatskola, 6. kl.), Linda Linuža (Vītolu pamatskola, 7. kl.), Jānis Šarkovskis (Vītolu pamatskola, 7. kl.), Kristīne Tījāre (Rīgas 47. vidusskola, 6. kl.), Elīna Ludborža (Nautrēnu vidusskola, 5. kl.), Zanda Plavinska (Nautrēnu vidusskola, 6. kl.), Inese Blimhena (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 6. kl.), Artūrs Ločmelis (Lizuma vidusskola, 3. kl.), I. Gaiša Kokneses vidusskolas matemātikas pulciņš "Sigma".


 

LU NMS