nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkursa
laureāti 2004./05.m.g. kopvērtējumā

  I vieta    II vieta    III vieta    Atzinības

  I vieta

  Elvijs Esta (5.klase, Jaunstrūžānu pamatskola)
  Alvis Logins (7.klase, Rīgas Pārdaugavas pamatskola)
  Raivis Vabaļs (7.klase, Jaunstrūžānu pamatskola)

  Kolektīvi:
  "Bitītes" (6.klase, Daugavpils 5.pamatskola)
  Daugavpils Saskaņas pamatskolas 6.klašu matemātikas pulciņš
  Rudzātu vidusskolas 7.klašu matemātikas pulciņš

  uz augšu

  II vieta

  Jeļena Vasiļjeva (6.klase, Brocēnu vidusskola)
  Rendijs Revins
  (7.klase, Jūrmalas 1.ģimnāzija)

  Kolektīvi:
  "Cietie rieksti" (5.klase, Daugavpils 5.pamatskola)
  "Matemātikas zvaigznītes" (7.klase, Daugavpils Saskaņas pamatskola)

  uz augšu

   

  III vieta

  Aleksejs Starodubcevs (5.klase, Jēkabpils 2.vidusskola)
  Žanis Macķevičs
  (6.klase, Daugavpils 3.vidusskola)
  Artūrs Grinčišins (7.klase, Daugavpils 3.vidusskola)
  Irina Boldaveško (7.klase, Daugavpils 3.vidusskola)
  Gunta Bambāne (7.klase, Daugavpils Valsts ģimnāzija)

  Kolektīvi:
  "Matemātikas Profesori"
  (6.klase, Daugavpils Saskaņas pamatskola)
  "Piebaldzēni" (6.klase, Vecpiebalgas vidusskola)
  "Mazie Pitagori" (7.klase, Daugavpils Saskaņas pamatskola)
  "Balga" (7.klase, Vecpiebalgas vidusskola)

  uz augšu

  Atzinība

  Agita Tijāre (6.klase, Rīgas 47.vidusskola)
  Renāta Panasjuka (6.klase, Daugavpils 10.vidusskola)
  Antons Šeins (6.klase, Rīgas 10.vidusskola)
  Jekaterina Čistiļina (6.klase, Daugavpils 3.vidusskola)
  Ludmila Saveļjeva (7.klase, Daugavpils 3.vidusskola)
  Juris Venčels (7.klase, Jēkabpils Valsts ģimnāzija)

  Kolektīvi:
  "Daudzstūris" (6.klase, Špoģu vidusskola)
  "Vanadzēni" (7.klase, Vanagu pamatskola)

  uz augšu


 

LU NMS