nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkursa
laureāti 2008./09.m.g. kopvērtējumā

  I vieta
   
  Ingus Jānis Pretkalniņš (Rīgas 64.vidusskola, 4. klase)

  Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 5. klase)

  Jevgenijs Petkevičs (Daugavpils 12.vidusskola, 6. klase)

  Baiba Kokina (Daugavpils Saskaņas pamatskola, 6. klase)

  Dmitrijs Uļinskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, 6. klase)

  Valentīns Kargins (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, 7. klase)

  "Cipari" (Daugavpils Saskaņas pamatskola, pulciņš)

  "Viktorija" (Daugavpils Saskaņas pamatskola, pulciņš)

  Daugavpils Saskaņas pamatskolas 6.klašu matemātikas pulciņš

  II vieta
   
  Reinis Cirpons (Rīgas 25.vidusskola, 4. klase)

  Laura Logina (Briežuciema pamatskola, 5. klase)

  Staņislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 5. klase)

  Pauls Jonass (Kalvenes pamatskola, 5. klase)

  Darja Masljakova (Rīgas 5.pamatskola, 5. klase)

  Margita Rudzāte (Rudzātu vidusskola, 5. klase)

  Rolands Gudels (Daugavpils 3.vidusskola, 6. klase)

  Toms Lācis (Engures vidusskola, 6. klase)

  Mārcis Birznieks (Kalvenes pamatskola, 6. klase)

  Kristīne Dombrovska (Penkules pamatskola, 6. klase)

  Dobrosvets Pogodins (Rīgas 10.vidusskola, 6. klase)

  Ieva Šķestere (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)

  Arta Kaņepe (Rekavas vidusskola, 7. klase)

  Ričards Grigonis (Rožupes pamatskola, 7. klase)

  Sanda Ošeniece (Sikšņu pamatskola (Liepājas raj.), 7. klase)

  "Jāņtārpiņš" (Daugavpils 5.pamatskola, pulciņš)

  "Kodoliņi" (Daugavpils Valsts ģimnāzija, pulciņš)

  "Daudzskaldnis" (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, pulciņš)

  "Septiņstūris" (Siguldas Valsts ģimnāzija, pulciņš)

  "Prātnieku klubs" (Stacijas pamatskola, pulciņš)

  "Septinieķi" (Sventes vidusskola, pulciņš)

  "Prātnieki" (Špoģu vidusskola, pulciņš)

  "Tirzmalieši" (Tirzas pamatskola, pulciņš)

  Daugavpils 17.vidusskolas 6.a klases skolēni

  III vieta
   
  Reinis Cirpons (Rīgas 25.vidusskola, 4.klase)
  Laura Logina (Briežuciema pamatskola, 5.klase)
  Staņislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 5.klase)
  Pauls Jonass (Kalvenes pamatskola, 5.klase)
  Darja Masljakova (Rīgas 5.pamatskola, 5.klase)
  Margita Rudzāte (Rudzātu vidusskola, 5.klase)
  Rolands Gudels (Daugavpils 3.vidusskola, 6.klase)
  Toms Lācis (Engures vidusskola, 6.klase)
  Mārcis Birznieks (Kalvenes pamatskola, 6.klase)
  Kristīne Dombrovska (Penkules pamatskola, 6.klase)
  Dobrosvets Pogodins (Rīgas 10.vidusskola, 6.klase)
  Ieva Šķestere (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.klase)
  Arta Kaņepe (Rekavas vidusskola, 7.klase)
  Ričards Grigonis (Rožupes pamatskola, 7.klase)
  Sanda Ošeniece (Sikšņu pamatskola (Liepājas raj.), 7.klase)
  "Jāņtārpiņš" (Daugavpils 5.pamatskola)
  "Kodoliņi" (Daugavpils Valsts ģimnāzija)
  "Daudzskaldnis" (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)
  "Septiņstūris" (Siguldas Valsts ģimnāzija)
  "Prātnieku klubs" (Stacijas pamatskola)
  "Septinieķi" (Sventes vidusskola)
  "Prātnieki" (Špoģu vidusskola)
  "Tirzmalieši" (Tirzas pamatskola)

  Atzinība
   
  Anita Dortiņa (Daugavpils 3.vidusskola, 5. klase)

  Sanija Kluce (Sikšņu pamatskola (Liepājas raj.), 5. klase)

  Marta Fjodorova (Briežuciema pamatskola, 6. klase)

  Karina Kampāne (Daugavpils 3.vidusskola, 6. klase)

  Agita Romanauska (Jaunauces pamatskola, 6. klase)

  Evita Zarkeviča (Jēkabpils 2.vidusskola, 6. klase)

  Arta Selderiņa (Kalvenes pamatskola, 6. klase)

  Inga Maksimova (Rekavas vidusskola, 6. klase)

  Nauris Konovalovs (Rekavas vidusskola, 6. klase)

  Dmitrijs Volodjonoks (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 6. klase)

  Zane Gavrilova (Stacijas pamatskola, 6. klase)

  Ralfs Petruškevics (Madonas pilsētas 1.vidusskola, 7. klase)

  Elīza Cimdiņa (Nezināma skola, 7. klase)

  Anna Līna Semjonova (Rekavas vidusskola, 7. klase)

  Artūrs Vanags (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 7. klase)

  "Rutks" (Rīgas 2.vidusskola, pulciņš)

  "Matemātikas draugi" (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, pulciņš)

  "Bitītes" (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, pulciņš)

  "Ašie ērgļi" (Valmieras Viestura vidusskola, pulciņš)

  Ilmārs Štolcers (Līvānu PBII "Rūķīši", sagatavošanas grupa)

  uz augšu

   


   

LU NMS