nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkursa
laureāti 1999./2000.m.g. kopvērtējumā

    1. vieta: Dace Jēkabsone (Siguldas Valsts ģimn.), Mārtiņš Vanags (Viļānu vsk.), Olga Andrejeva (Kārsavas 2. vsk.), Mārtiņš Broks (Kokneses vsk.)

    2. vieta: Agnese Martinsone (Kokneses vsk.), Laura Gleizde(Nautrēnu vsk.), Aiga Romāne (Ludzas pils. ģimn.), Lana Čerņavska (Vītolu psk.), Marina un Jānis Timošenko (Preiļu 1.psk.)

    3. vieta: Madara Rudzāte, Mārtiņš Spriņģis (Rudzātu vsk.), Natālija Protasova (Kārsavas 2.vsk.), Lāsma Drozde (Maltas 1.vsk.), Aija Linuža (Vītolu psk.)

    Atzinība: Kārlis Vilkaste (Rēzeknes ģimn.), Kristīne Vasiļjeva (Ludzas 2.vsk.), Andris Žogots, (Nautrēnu vsk.), Zane Juste (Dekšāru psk.), Zigmārs Naglis (Kārsavas pils. ģimn.), Mikus Kārklis (Līvānu 1.ģimn.), Ieva Vaivode (Vanagu psk.)


 

LU NMS