nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Profesora Cipariņa kluba
laureāti 2001./02.m.g. kopvērtējumā

  B grupas laureāti

  I vieta

  3.-6.klase: Elīna Locāne (Gulbenes Bērzu psk.) 
  7.klase:
  Aleksandrs Bogdanovs (Liepājas 12. vsk.) 
  8.klase:
  Mārtiņš Spriņģis (Rudzātu vsk.) 
  9.klase:
  Evita Pūre (Brocēnu vsk.), Jānis Upītis (Gulbīša vsk.)
  Kolektīvie risinātāji: Daugavpils 4. vidusskolas 5.-9. kl. matemātikas pulciņš

  II vieta

  3.-6.klase: nav piešķirta nevienam  
  7.klase:
  Kalvis Upītis (Gulbīša vsk.) 
  8.klase:
  Madara Rudzāte (Rudzātu vsk.) 
  9.klase:
  nav piešķirta nevienam  
  Kolektīvie risinātāji:
  Emīls Endele un Ēriks Lebedoks (DA Cēsu Valsts ģimnāzija)

  III vieta

  3.-6.klase: Līga Sīle, Laima Priedeslaipa (Gulbenes Bērzu psk.) 
  7.klase:
  Ildze Čakāne (Gulbenes ģ.) 
  8.klase:
  Guntars Pudāns (Jēkabpils Valsts ģ.), Pēteris Šķēls (Gulbīša vsk.) 
  9.klase:
  Mārtiņš Vanags (Viļānu vsk.), Jānis Grandāns (Rudzātu vsk.) 
  Kolektīvie risinātāji:
  I. Gaiša Kokneses vidusskolas matemātikas pulciņš "Sigma"

  Atzinība

  3.-6.klase: Inese Blimhena (Jēkabpils Valsts ģ.) 
  7.klase:
  Lita Keiša (Gulbenes ģ.), Rūdolfs Pumpurs (Engures vsk.) 
  8.klase:
  Uldis Upītis (Gulbīša vsk.), Rūdolfs Kreicbergs (Rīgas Valsts 1. ģ.) 
  9.klase:
  Edgars Krūmiņš (E. Glika Alūksnes Valsts ģ.) 
  Kolektīvie risinātāji:
  Aija Sandere un Liene Linde (Sikšņu psk.)

  A grupas laureāti

  I vieta

  3.-5.klase: Inga Kļava, Āris Šokolaitis (Sikšņu psk.), Anastasija Ivanova (Daugavpils Krievu ģ.) 
  6.klase:
  Elīna Locāne (Gulbenes Bērzu psk.) 
  7.klase:
  Aleksandrs Bogdanovs (Liepājas 12. vsk.) 
  8.klase:
  Anete Raslava (Siguldas Valsts ģ. ), Pēteris Šķēls (Gulbīša vsk.) 
  9.klase:
  Evita Pūre (Brocēnu vsk.) 
  Kolektīvie risinātāji:
  Daugavpils 4. vidusskolas 5.-9. kl. matemātikas pulciņš

  II vieta

  3.-5.klase: nav piešķirta nevienam  
  6.klase:
  Kristīna Didiča , Dina Jeršova (Daugavpils Krievu ģ.) 
  7.klase:
  nav piešķirta nevienam  
  8.klase:
  Guntars Pudāns (Jēkabpils Valsts ģ.) 
  9.klase:
  nav piešķirta nevienam  
  Kolektīvie risinātāji:
  Jaunjelgavas vidusskolas 9. kl. matemātikas pulciņš

  III vieta

  3.-5.klase: Jurijs Matrosovs (Daugavpils Krievu ģ.), Andris Mednis (Gulbīša vsk.) 
  6.klase:
  Evija Tiļuga, Dāvids Kūma (Sikšņu psk.) 
  7.klase:
  Antra Blauberga (Usmas psk.), Guntars Kitenbergs (Rīgas 64. vsk.)Guntis Krīgens (Sikšņu psk.) 
  8.klase: nav piešķirta nevienam  
  9.klase:
  Jānis Upītis (Gulbīša vsk.) 
  Kolektīvie risinātāji:
  "Jauno matemātiķu klubiņš" Krāslavas ģimnāzija, Emīls Endele un Ēriks Lebedoks (DA Cēsu Valsts ģimnāzija)

  Atzinība 

  3.-5.klase: Evita Kļaviņa (Daukstes psk.), Andris Ivanovs (Brocēnu vsk.) 
  6.klase:
  Līga Šneidere (Sikšņu psk.), Mārtiņš Hiršs (Rīgas 3. vsk.)
  7.klase: Dace Balāne (Vītolu psk.), Normunds Egle (Rīgas 2. vsk.), Kalvis Upītis (Gulbīša vsk.) 
  8.klase:
  Zane Medne (Straupes psk.), Ervīns Šķesters (Nautrēnu vsk.)
  9.klase: Mārtiņš Vanags (Viļānu vsk.) 
  Kolektīvie risinātāji:
  I. Gaiša Kokneses vidusskolas matemātikas pulciņš "Sigma", Daugavpils 10. vidusskolas 8.klašu matemātikas pulciņš


 

LU NMS