nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Profesora Cipariņa kluba
laureāti 2011./12.m.g. kopvērtējumā

  Lai rezultātu tabulā atrastu sevi, varat spiest CTRL+F, tad parādīsies meklēšanas lodziņš, kurā ierakstiet meklējamo frāzi un spiediet "Find Next".

  I vieta
   

  Anita Ilze Gulbe (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, 6. klase)
  Artūrs Ķelpe (Valmieras Pārgaujas sākumskola, 6. klase)
  Stanislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 8. klase)
  Baiba Kokina (Daugavpils Saskaņas pamatskola, 9. klase)
  Jevgenijs Petkevičs (Daugavpils 12.vidusskola, 9. klase)
  9.a klases skolēni (Daugavpils 17.vidusskola)

  II vieta
   

  Diāna Paula Upmale (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, 5. klase)
  Kristaps Arkliņš (E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 7. klase)
  Ingus Jānis Pretkalniņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 7. klase)
  Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 8. klase)
  "Cipari" (Daugavpils Saskaņas pamatskola)

  III vieta
   

  Darja Loiko (Rīgas 95.vidusskola, 7. klase)
  Agnese Anna Pastare (Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
  Dmitrijs Lukašonoks (Jēkabpils 2.vidusskola, 8. klase)
  Noreta Nordena (Tukuma 2.vidusskola, 8. klase)
  Raimonds Bogdanovičs (Daugavpils 9.vidusskola, 9. klase)
  Deniss Dunaveckis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, 9. klase)
  Oļegs Marutkins (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 9. klase)
  "AASAA" (Daugavpils 3.vidusskola)

  Atzinība
   

  Renāts Jurševskis (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, 5. klase)
  Kaspars Neiders (Rīgas 45.vidusskola, 8. klase)
  Dmitrijs Anisko (Daugavpils Saskaņas pamatskola, 9. klase)
  Aleksandrs Borkovskis (Daugavpils 9.vidusskola, 9. klase)
  Kristīne Dombrovska (Penkules pamatskola, 9. klase)
  Roberts Groza (Rudzātu vidusskola, 9. klase)
  Toms Lācis (Engures vidusskola, 9. klase)
  "Brālīši Ēcīši" (Talsu Kristīgā vidusskola)
  "Cipariņš" (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola)
  "Liepājnieki" (Liepājas 7.vidusskola)
  "Skrunda" (Skrundas vidusskola)
  "Trio D" (Daugavpils 16.vidusskola)


 

LU NMS