nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Skolotāju, skolēnu un skolu rangu tabulas
Skolēnu rangi Skolotāju rangi Skolu rangi

Skolēnu, skolu un skolotāju rangu tabula tiek iegūta pēc skolēnu rezultātiem matemātikas valsts un atklātajās olimpiādēs:
par I vietu tiek piešķirti 30 punkti, par II vietu-18 punkti, par III vietu- 12 punkti un par atzinību-6 punkti.
Saskaitot šos punktus un sakārtojot dilstošā secībā, iegūstam rangu tabulas.

Labākie skolēni-matemātikas olimpiāžu dalībnieki

Katra mācību gada beigās tiek sastādīta šī gada 12.klases beidzēju ranga tabula, ņemot vērā visus skolēna sasniegumus valsts un atklātajās olimpiādēs skolas laikā. Vienam pašam labākajam skolēnam (vai izņēmuma gadījumā diviem, ja rezultāti ir vienādi) tiek piešķirta J.Kasakovska balva.

Skolēnu ranga tabulas:

Diemžēl, nav saglabājušies visi dati par senākiem gadiem, tāpēc dotās ranga tabulas var būt neprecīzas.

Labākie olimpiāžu matemātikas skolotāji

Skolotāja rezultāts tiek iegūts, saskaitot visu viņa skolēnu punktus par attiecīgo (-ajiem) mācību gadu (-iem). Ja godalgotam skolēnam ir norādīti vairāki skolotāji, tad katram skolotājam tiek ieskaitīti (skolēna punktu skaits)/(skolotāju skaitu) punkti.
(Piemēram, ja skolēns Bērziņš olimpiādē ir ieguvis 2.vietu un viņam ir norādīti trīs skolotāji, tad katram no šiem skolotājiem par skolēnu Bērziņu tiek ieskaitīti 18/3=6 punkti.)

Skolotāju ranga tabulas:

Kopvērtējumā par vairākiem mācību gadiem:

Skolu rezultāti matemātikas olimpiādēs

Skolas rezultāts tiek iegūts, saskaitot visu šīs skolas skolēnu punktus par attiecīgo (-ajiem) mācību gadu (-iem).

Skolu ranga tabulas:

Kopvērtējumā par vairākiem mācību gadiem:


 

LU NMS