nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Tik vai... Cik?
Laureāti 2006./07.m.g. kopvērtējumā


  I vieta
   
  Jānis Jēkabsons ( DA Liepājas pilsētas 5.vsk. )
  Artūrs Kaņeps ( DA Liepājas pilsētas 5.vsk. )
  Uģis Mihelsons ( Lubānas vidusskola )
  Daniels Krimans ( Aglonas vidusskola )
   
  II vieta
   
  Ingus Pētersons ( Vecpiebalgas vsk. )
  Emīls Cimdiņš ( Jūrmalas sākumskola ''Atvase'' )
  Toms Rijkuris ( DA Liepājas pilsētas 5.vsk. )
  Linda Freimane ( Ogres pamatskola )
  Katrīna Tomiņa ( Rīgas V.Zālīša pamatskola )
  Emīls Senkāns ( Babītes vidusskola )
  Alise Pētersone ( Zvejniekciema vidusskola )
  Reinis Plūmanis ( Mazsalacas vidusskola )
   
  III vieta
   
  Iļja Aukštols ( Daugavpils 13.vidusskola )
  Lidija Ivanova ( Daugavpils 15.vidusskola )
  Anna Januško ( Daugavpils Krievu vsk.-licejs )
  Dmitrijs Kokins ( Daugavpils Krievu vsk.-licejs )
  Vaclavs Korženevskis (3.kl.) ( Daugavpils Krievu vsk.-licejs )
  Dmitrijs Anisko ( Daugavpils Saskaņas psk. )
  Līva Kancāne ( Jēkabpils pamatskola )
  Karlīna Liepiņa ( DA Liepājas pilsētas 5.vsk. )
  Anna Laganovska ( Ogres pamatskola )
  Mārcis Čaupjonoks ( Aglonas vidusskola )
  Kristiāns Slics ( Jaunsilavas pamatskola )
  Tatjana Popova ( Rīgas Anniņmuižas vidusskola )
  Emīls Strumpe ( Rīgas V.Zālīša pamatskola )
  Pauls Pērkons ( Olaines 1.vidusskola )
  Ēriks Burtnieks ( Siguldas 1.pamatskola )
  Dāvis Persevics ( Tukuma 2.psk. )
   
  Atzinība
   
  Laura Orehova ( Alūksnes pilsētas sākumskola )
  Anete Dzene ( Vecpiebalgas vsk. )
  Anastasija Ivanova ( Daugavpils 10.vsk. )
  Kristina Ivanova ( Daugavpils 15.vidusskola )
  Kristina Timofeeva ( Daugavpils Krievu vsk.-licejs )
  Deniss Dunaveckis ( Daugavpils Saskaņas psk. )
  Aleksejs Fjodorovs ( Daugavpils Saskaņas psk. )
  Kristaps Čivkulis ( Daugavpils Vienības psk. )
  Linda Krūmiņa ( Jēkabpils pamatskola )
  Diāna Krasavceva ( Mežāres pamatskola )
  Inga Kampe ( Rites pamatskola )
  Reinis Jēkabs Ozols ( Jelgavas 3.pamatskola )
  Elīna Mīkstā ( Limbažu 3.vidusskola )
  Ričards Kolāts ( Lubānas vidusskola )
  Diāna Mikāne ( Ogres pamatskola )
  Sanda Millere ( Iļģuciema vsk. )
  Mihails Potapovs ( Rīgas 13.vidusskola )
  Uldis Kubliņš ( Rīgas 2.vidusskola )
  Mikus Upmalis ( Rīgas 2.vidusskola )
  Evija Ābele ( Rīgas 25.vidusskola )
  Elvis Mičulis ( Rīgas Herdera vidusskola )
  Roberts Valbis ( Rīgas V.Zālīša pamatskola )
  Valdis Emīls Popēns ( Ādažu vidusskola )
  Ilga Līga Ramata ( Ādažu vidusskola )
  Jānis Stradiņš ( Ādažu vidusskola )
  Ričards Pētersons ( Olaines 1.vidusskola )
  Darija Logvinova ( Vangažu vidusskola )
  Agnese Geka ( Zvejniekciema vidusskola )
  Anete Kalniņa ( Zvejniekciema vidusskola )
  Signe Džuljeta Ziediņa ( Jaunlutriņu pamatskola )
  Solvita Bernande ( Kandavas K.Mīlenbaha vsk. )


 

LU NMS