nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas skolotāju kursi

  Līdz 2005./06. mācību gadam no oktobra līdz maijam notika LU A.Liepas NMS organizētie kursi 5.-12.klašu matemātikas skolotājiem.
  Kursu temats: "Paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu risināšana matemātikā".

  Kursu dalībnieki apguva paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu risināšanas prasmes un atbilstošās mācīšanas prasmes, olimpiāžu uzdevumu sastādīšanas un risinājumu vērtēšanas prasmes, kā arī skolēnu zinātniskā darba tēmu izvēles un darbu novērtēšanas prasmes.
  Kursu apjoms 36 stundas.

  Lekcijas lasīja LU pasniedzēji. Tagad šādi kursi netiek rīkoti.

  Piedāvājam izrādīt iniciatīvu izglītības pārvaldēm un rīkot šādus kursus savās pilsētās/ novados.
  Ja ir interese savā skolā/ novadā/ pilsētā rīkot skolotāju kursus par „olimpiāžu” matemātikas tēmām, rakstiet uz e-pastu: nms@lu.lv vai zvaniet uz tel. 67033738!


 

LU NMS