nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

Dalībnieku atsauksmes

Mīļš paldies visiem par labajiem vārdiem un arī par pamatotu kritiku!

1.kārta

Uzdevumi atbilst 4.klašu skolēnu vecumposmam. Skolēniem īpaši patika ģeometriskie uzdevumi. Bērniem patika ari darba forma (izvelēties vienu no variantiem). Darba izpildīšanas laika bija nepieciešama uzmanības koncentrācija un loģiska domāšana. Tāpēc skolēni, kuriem labāk attīstīta loģiskā domāšana, ieguva augstākus rezultātus.
(Daugavpils 11.psk.)

Skolēni un skolotāji bija  vienisprātis, ka esot bijuši gan ļoti viegli, gan visai grūti uzdevumi.
(Lizuma vsk.)

Paldies! Uzdevumi bija interesanti un lika padomāt, taču ļoti grūti sevi piespiest risināt uz lapiņas, tāpēc daudzas atbildes atrada risinot galvā.
Ar šiem skolēniem strādāju tikai divus mēnešus, tāpēc domāju, ka vēlāk rezultāti būs labāki. Mums visiem uzdevumi patika.
(Vecpiebalgas vsk.)

Skolēnu vērtējums:
Patika:
+ bija interesanti, jo uzdevumi āķīgi, sarežģīti;
+ skaidri formulēti nosacījumi;
+ doti atbilžu varianti;
+ var piedalīties visi;
+ konkursam vairākas kārtas, tādēļ skolēni gaida nākošo.
Nepatika:
- mīnus punkti par nepareizu atbildi;
- nebija vērtējuma ballēs.
Skolotājas ierosinājumi:
- Pēc 1.kārtas rezultātiem skolēniem kļuva skaidrs, ka labāk nerisināt uzdevumu, jo kļūdoties var saņemt – punktus, bet par nerisinātu uzdevumu 0.
- Darba beigās ieteicama tabula ar kritērijiem, kas ļautu punktus pārvērst ballēs. [Piepilde. Tā kā tas ir konkurss, nevis diagnosticējošais kontroldarbs, nekādu tabulu punktu pārvēršanai ballēs nevar izveidot. Jums ir tiesības pašiem pēc saviem ieskatiem ielikt labas atzīmes labākajiem skolēniem, tādējādi stimulējot arī pārējos nākamreiz labāk censties. Tomēr, ja skolēnam šoreiz nepaveicās, to nedrīkst "sodīt" ar zemāku atzīmi. Dace Bonka]
- Bija viegli labot.
Paldies par konkursu!
(Jaunsilavas psk.)

Paldies par atsūtītajiem uzdevumiem, kuri bija pārdomāti un sastādīti atbilstoši mācību programmai. Protams, sarežģītākie bija 4. un 12. uzdevumi, bet labi padomājot, arī tos bērni spētu paveikt.
Ar interesi gaidām nākamās kārtas uzdevumus.
(Daugavpils Vienības pamatskola)

Audzēkņiem uzdevumi likās ļoti interesanti, darbu pildīja ar lielu prieku un ieinteresētību. Rezultāti ir tādi, kādi tie ir!
(Rīgas Doma kora sk.)

Uzdevumi bija atbilstoši un interesanti, bērni tos paveica paredzētajā laikā. Pārrunājot to izpildi, secināju, ka tests ir un paliek tests, t.i, bērni dažviet atbildes bija vienkārši uzminējuši.
(Stacijas pamatskola)

Pašai uzdevumi likās interesanti, saistoši un netradicionāli. Taču mūs pārsteidza konkursa rezultāti. Piesakoties konkursam cerējām uz viduvēju līmeni, taču rezultāti norāda, ka esam prāvi zem vidējā līmeņa. Tā mums ar skolotāju ir viela pārdomām, acīmredzot stundu darbā ir vairāk jāiesaista nestandarta uzdevumu risināšana.
Pārsteidza arī skolēnu rezultāti, bērns, kam ir noteikta mājapmācības programma, atrisināja uzdevumus un ieguva 16 punktus. Arī skolēns, kam trīs vasaras pēc kārtas ir noteikts pagarinātais mācību gads matemātikā, atrisināja uzdevumus un ieguva 4 punktus. Tas mūs priecēja. Konkursā pieteicās skolēni, kas vēlējās startēt un mēs atļāvām arī bērniem, kas mācību stundā neuzrāda tik labus rezultātus un pat ir nesekmīgi. Uzskatījām, ja bērns ļoti vēlas startēt, lai jau pamēģina.
Kad saņēmām uzdevumus, bijām pārliecinātas, ka ar 9 uzdevumu galā netiks neviens, jo par figūru laukumiem 4. klasē mācās tikai 2.semestrii. Jēdziens - laukums, viņiem ir svešs. Tie trīs skolēni, kas ir atbildējuši uz šo jautājumu, drīzāk ir veiksmīgi minējuši testa jautājumu.
Sarunā ar bērniem, viņi uzsver, ka grūts esot bijis 4. un 12. uzdevums. Iespējams, ka 4. uzdevumā viņiem palika neskaidrs jēdziens - vidējais vecums. Katrā ziņā tā mums bija lieliska pieredze un ļoti ceram, ka 2.kaartaa mums veiksies labāk.
(Dobeles sākumskola)

Pateicamies par ļoti interesanto darbu. Tāds ir ne tikai skolotāju, bet arī skolēnu viedoklis. Bērni ar interesi un prieku risināja piedāvātos uzdevumus. Uzdevumi atbilst skolēnu vecumam un standartos paredzētajām tēmām.
Visgrūtākie bija 3., 4., 10. un 12.uzdevumi. Ar tiem tika galā tikai daži skolēni.
Vēlreiz paldies par interesanto darbu!
(Liepājas 3.psk.)

2.kārta

Paldies par daudzpusīgiem un interesantiem uzdevumiem. Varbūt mēs (apstākļu spiesti) izvēlējāmies nepareizu laiku darba rakstīšanai, jo pēc brīvlaika skolēni vēl nespēja koncentrēties un paveikt darbu atbilstoši savām spējām, bet izvēlētie uzdevumi bērniem patika.
Tie sastādīti atbilstoši skolēnu spējām.
(Daugavpils Vienības psk.)

Piedalāmies pirmo reizi. Pildot šos uzdevumus, skolēni bija nedaudz nobijušies. Varbūt tāpēc rezultāti ir loti zemi. Mēs esam maza lauku skoliņa, klase ir aktīva un zinātgriboši. Uzdevumi ir ļoti interesanti. Ceram uz turpmāku sadarbību.
Klase vienojās par saadu konkursa nosaukumu - "OZOLZĪLĪTE". Tas tāpēc, ka ozolzīle ir stipra, izturīga un no tās izaug liels lietas koks. Tādi arī esam mēs paši - augam un visu mūžu mācamies.
(Vaboles vidusskola)

Skolēniem visvairāk neveicās 3., 10., 11. uzdevumos. Skolēni pieļāva neuzmanības kļūdas 3. un 10. uzdevumā - strādāja, taču kļūdījās aprēķinos. 11. uzdevumu bērni nesaprata, kaut arī šādu laika pierakstu redz mobilajos telefonos. Tā arī gadās!
Katrā ziņā uzdevumi bija interesanti.
(Stacijas pamatskola)

Šoreiz 2 skolēniem rezultāti ir ar mīnuss zīmi. Tie ir skolēni, par kuriem mēs ar skolotāju bijām pārsteigtas, ka viņi izteica vēlēšanos piedalīties konkursā, jo vienam skolēnam ir mājapmācības programma, bet otram skolēnam ir ļoti vājas sekmes matemātikā. Katrā ziņā mēs priecājamies, ka viņiem ir vēlme darboties jomā, kurā viņiem īpaši neveicās, bet ir interese par to.
Saistībā ar uzdevumiem. Tie bija interesanti, netradicionāli un lika arī pieaugušajiem padomāt. Pārrunājot ar bērniem par uzdevumiem, vislielākās neskaidrības tomēr ir radījis 11. uzdevums. Arī man, izlasot šo uzdevumu, likās diezgan neskaidri un neveiksmīgi formulēti uzdevuma noteikumi. Bērniem neskaidri bija vārdi - displejs un spoguļattēls. Pēc mācību programmas bērniem par spoguļattēlu tiek runāts 2.klasee zīmēšanas stundā 2 nodarbībās, un es pieļauju varbūtību, ka daudzi skolēni apmulsa un bija neizpratnē, kas uzdevumā vispār jādara. Tā pat daudzus skolēnus apmulsināja priekšā dotie piemēri, jo tajos nebija pareizais paraugs (attiecībā uz spoguļattēlu), un citi skolēni displeju ciparnīcā sāka meklēt laika norādīšanu. Daudzi skolēni tā arī pierakstīja klāt - nesaprotu uzdevumu. Varbūt nākamreiz, ja veidosiet uzdevumus ar svešvārdiem, norādiet iekavās vai uzdevuma beigās vārda skaidrojumu. Katrā ziņā tas atvieglos bērniem uzdevumu izprast un īpaši palīdzēs cittautību bērniem izprast uzdevumu noteikumus.
Katrā ziņā mēs priecājamies, ka pieteicāmies konkursam , jo paveras iespējas risināt ļoti interesantus, neparastus uzdevumus.
Vēl no pedagogu puses būtu vēlme nerīkot konkursu pēdējā mācību nedēļā, jo bērni šajās nedēļās nekoncentrējas vairs nopietnam darbam un arī pedagogiem, tos izlabot, kad jāgatavojas pedagoģiskām sēdēm, jānoformē daudz dokumentu, ir ļoti grūti.
(Dobeles ssk.)

Uzdevumi bija interesanti, āķīgi. Mums patika.
(Lubānas vsk.)

Uzdevumi skolēniem patīk, viņi labprāt risina, bet laiks šai kārtai bija nedaudz par vēlu, jo skolēni bija svētku gaidās un uzmanība reizē ar to nebija, tāpēc arī varbūt sliktāki rezultāti.
Šoreiz par maz bija atvēlētais laiks - 1 mācību stunda. Tāpēc daudziem nav pēdējie uzdevumi, jo daudz laika paņēma 9.uzdevums.
Paldies! Gaidīsim nākošo kārtu.
(Liepājas Centra sākumsk.)

Rezultāti otrajā kārtā ir pavisam neiepriecinoši .Daļēji tas izskaidrojams ar to, ka skolēni darbu rakstīja otrajā mācību dienā pēc brīvlaika. Viņi nespēja nokoncentrēties.
Grūtības sagādāja 9.,10.,11. uzdevums. Uzdevumi netradicionāli, augsta grūtības pakāpe. Mūsu skolā maz tādu skolēnu, kuri varētu tikt galā ar šāda veida uzdevumiem tik nelielā laikā.
Uzdevumi interesanti, netradicionāli.
Lai Jums spēks un izturība organizējot šāda veida konkursu!
(Liepājas 15.vidusskola)

Uzdevumi bija interesanti, it sevišķi 8. un 11., jo skolotāji paši nebija uzmanīgi izlasījuši noteikumus. Patika 9. un uzdevums ar piena pārliešanu. Paldies, gaidīsim nākošo kārtu!
(Preiļu 1.psk.)

Atkal secinu, ka mani skolēni neprot uzmanīgi lasīt un pilnībā izprast tekstu.
Vairākas dienas sēžot pie sveču gaismas, man ienāca prātā konkursa nosaukums "SKAITĻU PAVĒLNIEKS". Varbūt noder.
(Puzes psk.)

Mūsu ieteikumi: Nākošiem uzdevumiem konkrētus atbilžu variantus. Vēlams ilgāku laiku uzdevumu atrisināšanai, skolēni nepagūst izrēķināt visus uzdevumus.
(Rīgas 62.vsk.)

Visi skolēni ar lielu prieku piedalījās konkursa 2.kārtā. Šī konkursa uzdevumi ir interesanti, balstīti uz loģiku un atjautību.
No 11 uzdevumiem bērniem vislabāk veicās ar 1. un 8. uzdevumiem. Visgrūtākie bija 9. un 11. uzdevumi. Citi uzdevumi dažādu iemeslu dēļ ne visiem bērniem padevās tik labi. Diemžēl šāda veida uzdevumu mācību grāmatās ir maz.
(Liepājas 3.psk.)
 

LU NMS