nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2004./05. mācību gada 2.kārtas rezultāti

Rezultāti

Skolu rezultāti

Uzdevumu grūtības līmenis

Uzdevumi pdf failu formātā

Lai varētu apskatīt uzdevumus, nepieciešams Adobe Acrobat Reader (man tāda nav, ielādēt Adobe Acrobat Reader!)

Dažādu iemeslu dēļ konkursa 2.kārtas sagatavošana mazliet aizkavējās, tādēļ dažās skolās tā notika 1.semestra pēdējā mācību nedēļā, bet citās - janvāra pirmajā nedēļā. 2.kārtas uzdevumus risināja un rezultātus iesūtīja 59 skolas. Pavisam konkursā piedalījās 1773 4.klašu skolēni un 1 3. klases skolēns.

Paldies visiem skolotājiem un organizatoriem, kas centās un rūpīgi ievēroja visus rīkojumus.

Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem! (Dalībnieku atsauksmes skat. šeit.)

Rezultāti

2.kārtas uzdevumu komplektā 7 uzdevumi bija ar piedāvātiem atbilžu variantiem, no kuriem pareizs ir tikai viens un 4 uzdevumi, koros risinājums un atbilde jāatrod pašam. Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 39 punkti.

No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu ieguva tikai 5 skolēni. Sveicam viņus:

Druvas vidusskola: Edvards Broders
Liepājas Centra sākumskola:  Jānis Jostmanis, Krists Kreics, Megija Pīra, Valts Pusbarnieks.

Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

uz augšu

Skolu vidējie rādītāji

Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 12,4 punkti, dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 20 skolēni.

Balvu raj. Rekavas vsk. (vidēji 9,7 punkti; 6 dalībnieki)
Balvu raj. Stacijas psk. (vidēji 21,7 punkti; 3 dalībnieki)
Cēsu raj. Vecpiebalgas vsk. (vidēji 16,5 punkti; 8 dalībnieki)
Daugavpils 11.psk. (vidēji 31 punkts; 3 dalībnieki)
Daugavpils 12.vsk. (vidēji 11,1 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils 15.vsk. (vidēji 20,9 punkti; 14 dalībnieki)
Daugavpils 16. vsk. (vidēji 11,9 punkti; 8 dalībnieki)
Daugavpils 17.vsk. (vidēji 35,5 punkti; 2 dalībnieki)
Daugavpils 3.vsk. (vidēji 14 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 5.psk. (vidēji 15,8 punkti; 8 dalībnieki)
Daugavpils 7.psk. (vidēji 30,3 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 8.psk. (vidēji 20 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 9.vsk. (vidēji 12,7 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils Krievu vsk.-lic. (vidēji 25,3 punkti; 16 dalībnieki)
Daugavpils Vienības psk. (vidēji 17,3 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils Zeltkalna psk. (vidēji 17 punkti; 1 dalībnieks)
J.Pilsudska Poļu vsk. (vidēji 13,8 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils Saskaņas psk. (vidēji 14 punkti; 25 dalībnieki)
Daugavpils raj. Špoģu vsk. (vidēji 19,9 punkti; 14 dalībnieki)
Daugavpils raj. Vaboles vsk. (vidēji 10,9 punkti; 11 dalībnieki)
Dobeles 1.vsk. (vidēji 12,1 punkti; 22 dalībnieki)
Dobeles sākumskola (vidēji 5,7 punkti; 27 dalībnieki)
Gulbenes Bērzu psk. (vidēji 15 punkti; 21 dalībnieki)
Gulbenes raj. Lizuma vidusskola (vidēji 9,5 punkti; 28 dalībnieki)
Jūrmalas ssk. "Taurenītis" (vidēji 21,3 punkti; 10 dalībnieki)
DA Liepājas pilsētas 5.vsk. (vidēji 10,7 punkti; 29 dalībnieki)
J.Čakstes Liepājas pils. 10.vsk. (vidēji 18,4 punkti; 22 dalībnieki)
Liepājas 15.vidusskola (vidēji 7,1 punkti; 28 dalībnieki)
Liepājas 3.psk. (vidēji 19 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas Centra sākumsk. (vidēji 23,3 punkti; 48 dalībnieki)
Liepājas raj. Aizputes vsk. (vidēji 7,8 punkti; 9 dalībnieki)
Liepājas raj. Grobiņas vsk. (vidēji 9,7 punkti; 10 dalībnieki)
Liepājas raj. Rucavas vsk. (vidēji 10,1 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas raj. Sikšņu psk. (vidēji 17,7 punkti; 14 dalībnieki)
Limbažu 1.vsk. (vidēji 17,2 punkti; 12 dalībnieki)
Limbažu 3.vsk. (vidēji 11,2 punkti; 41 dalībnieks)
Ludzas pils. ģimn. (vidēji 9 punkti; 20 dalībnieki)
Madonas raj. Lubānas vsk. (vidēji 19,4 punkti; 7 dalībnieki)
Ogres psk. (vidēji 7,4 punkti; 101 dalībnieks)
Preiļu 1.psk. (vidēji 22,3 punkti; 33 dalībnieki)
Preiļu raj. Jaunsilavas psk. (vidēji 7,2 punkti; 16 dalībnieki)
Preiļu raj. Rudzātu vsk. (vidēji 11 punkti; 8 dalībnieki)
Rēzeknes Poļu vsk. (vidēji 15,6 punkti; 8 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Nautrēnu vsk. (vidēji 14,1 punkti; 21 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Viļānu vsk. (vidēji 13,4 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas 13.vsk. (vidēji 7,2 punkti; 31 dalībnieks)
Rīgas 2.vsk (vidēji 16,6 punkti; 19 dalībnieki)
Rīgas 25.vsk. (vidēji 8,5 punkti; 93 dalībnieki)
Rīgas 3.vsk. (vidēji 14,4 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas 62.vsk. (vidēji 10,9 punkti; 59 dalībnieki)
Rīgas Doma kora sk. (vidēji 9,9 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas Hanzas vsk. (vidēji 15,9 punkti; 30 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 3.psk. (vidēji 18,6 punkti; 14 dalībnieki)
Saldus sākumsk. (vidēji 6,4 punkti; 73 dalībnieki)
Saldus raj. Druvas vidusskola (vidēji 21,4 punkti; 14 dalībnieki)
Tukuma 2.psk. (vidēji 12,7 punkti; 25 dalībnieki)
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. (vidēji 6,6 punkti; 17 dalībnieki)
Valmieras raj. Mazsalacas vsk. (vidēji 8,9 punkti; 36 dalībnieki)
Ventspils raj. Puzes psk. (vidēji 6,8 punkti; 10 dalībnieki)

uz augšu

Uzdevumu grūtības pakāpe

Šajās diagrammās var redzēt, ka konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

 

Kā redzams, vislielākās grūtības skolēniem sagādāja uzdevumi, kuros atbilde bija jāatrod pašiem (11., 10., 9. uzdevumi), kā arī testā 7., 2. un 4. uzdevumi.
Vislabāk ir veicies ar aritmētisko darbību izpildi 1.uzdevumā.


 

LU NMS