nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2004./05. mācību gada 3.kārtas rezultāti

Rezultāti

Skolu rezultāti

Uzdevumu grūtības līmenis

Uzdevumi pdf failu formātā

Lai varētu apskatīt uzdevumus, nepieciešams Adobe Acrobat Reader (man tāda nav, ielādēt Adobe Acrobat Reader!)

Konkursa 3.kārta notika no 21. - 25. februārim. 3.kārtas uzdevumus risināja un rezultātus iesūtīja 57 skolas. Pavisam konkursā piedalījās 1159 4.klašu skolēni.

Paldies visiem skolotājiem un organizatoriem, kas centās un rūpīgi ievēroja visus rīkojumus.

Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem! (Dalībnieku atsauksmes skat. šeit.)

Rezultāti

3.kārtas uzdevumu komplektā skolēniem patstāvīgai risināšanai tika piedāvāti 7 uzdevumi.Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 25 punkti.

No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu ieguva tikai 9 skolēni. Sveicam viņus:

Daugavpils 5.pamatskola: Valerija Rogozina
Liepājas Centra sākumskola: Krists Kreics, Megija Pīra, Ernests Vilsons
Rīgas 13.vidusskola: Kristīne Zamurka
Rīgas 62.vidusskola: Aleksis Andžāns, Zinta Jēkabsone
Tukuma 2.pamatskola: Kristīne Legzdiņa, Monta Zimerte

Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

uz augšu

Skolu vidējie rādītāji

Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 13,7 punkti, dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 20 skolēni.

Balvu raj. Rekavas vsk. (vidēji 14,4 punkti; 7 dalībnieki)
Balvu raj. Stacijas psk. (vidēji 17,2 punkti; 3 dalībnieki)
Cēsu raj. Vecpiebalgas vsk. (vidēji 12,4 punkti; 8 dalībnieki)
Daugavpils 11.psk. (vidēji 16,4 punkts; 3 dalībnieki)
Daugavpils 12.vsk. (vidēji 11,6 punkti; 7 dalībnieki)
Daugavpils 15.vsk. (vidēji 15,2 punkti; 13 dalībnieki)
Daugavpils 16. vsk. (vidēji 13 punkti; 8 dalībnieki)
Daugavpils 17.vsk. (vidēji 21,4 punkti; 2 dalībnieki)
Daugavpils 3.vsk. (vidēji 14 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 5.psk. (vidēji 16 punkti; 7 dalībnieki)
Daugavpils 7.psk. (vidēji 19,8 punkti; 5 dalībnieki)
Daugavpils 8.psk. (vidēji 16,6 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 9.vsk. (vidēji 16,8 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils Vienības psk. (vidēji 17,4 punkti; 5 dalībnieki)
Daugavpils Zeltkalna psk. (vidēji 17 punkti; 1 dalībnieks)
J.Pilsudska Poļu vsk. (vidēji 7,7 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils Saskaņas psk. (vidēji 18,1 punkti; 17 dalībnieki)
Daugavpils raj. Špoģu vsk. (vidēji 12,6 punkti; 14 dalībnieki)
Daugavpils raj. Vaboles vsk. (vidēji 12,7 punkti; 12 dalībnieki)
Dobeles 1.vsk. (vidēji 14,5 punkti; 27 dalībnieki)
Dobeles sākumskola (vidēji 11,5 punkti; 30 dalībnieki)
Gulbenes Bērzu psk. (vidēji 15,5 punkti; 20 dalībnieki)
Gulbenes raj. Lizuma vidusskola (vidēji 12,1 punkti; 28 dalībnieki)
Jūrmalas ssk. "Taurenītis" (vidēji 15,5 punkti; 10 dalībnieki)
DA Liepājas pilsētas 5.vsk. (vidēji 13,6 punkti; 24 dalībnieki)
J.Čakstes Liepājas pils. 10.vsk. (vidēji 16,6 punkti; 20 dalībnieki)
Liepājas 3.psk. (vidēji 20 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas Centra sākumsk. (vidēji 16,7 punkti; 48 dalībnieki)
Liepājas raj. Aizputes vsk. (vidēji 11,8 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas raj. Grobiņas vsk. (vidēji 11,9 punkti; 9 dalībnieki)
Liepājas raj. Rucavas vsk. (vidēji 17 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas raj. Sikšņu psk. (vidēji 16,6 punkti; 13 dalībnieki)
Limbažu 1.vsk. (vidēji 17,9 punkti; 12 dalībnieki)
Limbažu 3.vsk. (vidēji 18 punkti; 42 dalībnieks)
Ludzas pils. ģimn. (vidēji 12,6 punkti; 18 dalībnieki)
Madonas raj. Lubānas vsk. (vidēji 13,7 punkti; 9 dalībnieki)
Ogres psk. (vidēji 11,5 punkti; 105 dalībnieki)
Ogres raj. Birzgales psk. (vidēji 20,3 punkti; 3 dalībnieki)
Preiļu 1.psk. (vidēji 17 punkti; 62 dalībnieki)
Preiļu raj. Jaunsilavas psk. (vidēji 11,8 punkti; 17 dalībnieki)
Preiļu raj. Rudzātu vsk. (vidēji 16,1 punkti; 10 dalībnieki)
Rēzeknes Poļu vsk. (vidēji 13,2 punkti; 10 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Nautrēnu vsk. (vidēji 8,8 punkti; 22 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Viļānu vsk. (vidēji 14,7 punkti; 15 dalībnieki)
Rīgas 13.vsk. (vidēji 15,1 punkti; 23 dalībnieki)
Rīgas 2.vsk (vidēji 16,5 punkti; 19 dalībnieki)
Rīgas 25.vsk. (vidēji 10,3 punkti; 89 dalībnieki)
Rīgas 3.vsk. (vidēji 12,9 punkti; 16 dalībnieki)
Rīgas 62.vsk. (vidēji 11,7 punkti; 69 dalībnieki)
Rīgas Doma kora sk. (vidēji 13,3 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas Hanzas vsk. (vidēji 15,6 punkti; 25 dalībnieki)
Š.Dubnova Rīgas Ebreju vsk. (vidēji 12,9 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 3.psk. (vidēji 17,9 punkti; 14 dalībnieki)
Saldus sākumsk. (vidēji 10,9 punkti; 68 dalībnieki)
Saldus raj. Druvas vidusskola (vidēji 15,4 punkti; 13 dalībnieki)
Tukuma 2.psk. (vidēji 16,1 punkti; 29 dalībnieki)
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.psk. (vidēji 10 punkti; 18 dalībnieki)
Valmieras raj. Mazsalacas vsk. (vidēji 12,5 punkti; 35 dalībnieki)
Ventspils raj. Puzes psk. (vidēji 14,6 punkti; 11 dalībnieki)

uz augšu

Uzdevumu grūtības pakāpe

Šajās diagrammās var redzēt, ka konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

Zilais stabiņš parāda, cik % skolēnu par konkrēto uzdevumu saņēmuši maksimālo punktu skaitu;
sarkanais - cik % skolēnu kaut daļēji ir risinājuši uzdevumu (saņēmuši vairāk par 0 punktiem, bet nav ieguvuši maksimālo vērtējumu);
dzeltenais - cik % skolēnu saņēmuši par uzdevumu 0 punktus, tātad nav risinājuši nemaz vai risinājums ir pilnībā nepareizs.


 

LU NMS