nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2004./05. mācību gada 4.kārtas - starptautiskās olimpiādes - rezultāti

Latvijas matemātikas konkursa 4.klasēm 4.kārta reizē ir arī starptautiska matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem - šos pašus uzdevumus tajā pašā laikā risina gan Latvijas, gan Lietuvas skolēni. Šogad šī olimpiāde notika 5.aprīlī.

No Latvijas tajā piedalīties tika uzaicināti skolēni, kas iepriekšējās konkursa kārtās bija uzrādījuši labus rezultātus. No katras dalībskolas tika uzaicināts vismaz viens skolēns. Pavisam tajā piedalījās 413 skolēni. Atšķirībā no pirmajā kārtām, konkursa 4.kārta notika 13 "centros".

Liels paldies visiem skolotājiem, organizatoriem un skolu vadītājiem, kas iesaistījās un palīdzēja konkursa organizēšanā!

Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem! (Dalībnieku atsauksmes skat. šeit.)

Rezultāti

4.kārtas uzdevumu komplektā skolēniem patstāvīgai risināšanai tika piedāvāti 14 uzdevumi. Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 37 punkti.

Šī kārtas darbi tika vērtēti pēc vienotiem kritērijiem Latvijā un Lietuvā, un tika noteikti Starptautiskās matemātikas olimpiādes 4.klasēm uzvarētāji. No Latvijas skolēniem tiks apbalvoti sekojoši skolēni:

I vietu ieguva

Laura Ivane (Tukuma 2.psk.)
Valērija Davidenko (Rīgas 13.vsk.)

II vietu ieguva

Konstantīns Francķevičs (Daugavpils Krievu vsk.-lic.)
Aigars Znotiņš (Tukuma 2.psk.)
Edvarts Tensons (Dobeles 1.vsk.)
Lauris Pastars (Preiļu 1.psk.)
Ksenija Zavjalova (Rīgas 13.vsk.)
Aleksis Andžāns (Rīgas 62.vsk.)
Kristīne Legzdiņa (Tukuma 2.psk.)
Mstislavs Oprisņaks (Daugavpils Krievu vsk.-lic.)
Edgars Eglītis (Rīgas 2.vsk.)
Ojārs Vilmārs Ratnieks (Siguldas 3.psk.)

III vietu ieguva

Andis Bērziņš (Rīgas Hanzas vsk.)
Monta Zimerte (Tukuma 2.psk.)
Valentīns Lavrinovičs (Daugavpils Krievu vsk.-lic.)
Gunta Ķestere (Liepājas Centra sākumsk.)
Mārtiņš Krims (Limbažu 1.vsk.)
Kaspars Strods (Daugavpils Vienības psk.)
Katrīna Kremeņa (Rēzeknes Poļu vsk.)
Marīte Desaine (Viļānu vsk.)

Pavisam Latvijas un Lietuvas skolēniem tika piešķirtas 9 I vietas, 22 II vietas un 25 III vietas.


 

LU NMS