nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2004.gada Lietuvas valsts olimpiādes 4.klasēm uzdevumi

1. Skaitļus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ierakstiet aplīšos tā, lai skaitļu summas uz abām taisnēm būtu vienādas.

2. No skaitļiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aplīšos ierakstiet pa vienam skaitlim (katru skaitli drīkst rakstīt ne vairāk kā vienu reizi) tā, lai iegūtā vērtība būtu:

a) vislielākā

b) vismazākā

3. Mazinātāju palielināja par 15 vienībām. Kā ir jāizmaina mazināmais, lai starpība samazinātos par 20 vienībām?

4. Aprēķināt: (2 h 58 min. + 4 h 46 min.) • 6 =

5. Aprēķiniet dotās izteiksmes vērtību: 1654 + 268 – 3 • (2500 – 1995) =

6. Ielieciet iekavas tā, lai dotās izteiksmes būtu pareizas:
a) 93 – 30 : 10 – 3 = 9
b) 100 – 20 • 3 + 2 = 0
c) 65 – 25 : 5 + 42 = 50

7. Jānītim bija vienādi apļi. Viņš paņēma apļa un vēl apļa. Kādu daļu no apļa viņš ieguva, saliekot tās abas kopā?

8. Zemniekam ir divas ganības – taisnstūra formas un kvadrāta formas. Taisnstūrveida ganību laukums ir 600 m2. Kvadrātveida ganības apjoztas ar 80 m garu žogu. Kuru ganību laukums ir lielāks un par cik lielāks?

9.

10. Spēļu kauliņš novietots uz rūtiņu lapas kā parādīts zīmējumā. Punktu summa uz kauliņa pretējām skaldnēm ir 7. Kauliņu ripina pa lapu, katrreiz pārveļot pār vienu tā šķautni, zīmējumā parādīto bultiņu virzienā.
Cik punkti būs uz kauliņa augšējās skaldnes, kad tas būs nonācis ar zvaigznīti (*) atzīmētajā rūtiņā?

11. Zīmējumā attēloti 6 taisnstūri. Dotajā tabulā ierakstiet katra taisnstūra laukumu un perimetru:

12. Uz svariem novietoti kubiņi, cilindri un zvaigznītes, tā ka svari ir līdzsvarā. Cik kubiņi sver tikpat cik viens cilindrs?

13. Kuba šķautnes garums ir 9 cm. Aprēķiniet visa kuba virsmas laukumu. Iekrāsojiet visa laukuma. Cik skaldnes ir nenokrāsotas?

14. Līva katru dienu pierakstīja gaisa temperatūru.
Pirmd. –5С; Otrd. –11С; Tr. –10С; Cet. –6С; Piektd. 0С; Sestd. +2С; Svētd. –1С

Pēc šiem datiem izveidojiet grafiku un atbildiet uz jautājumiem:
* Kurā dienā gaisa temperatūra bija visaugstākā?
* Kurā dienā gaisa temperatūra bija viszemākā?
* Kurās dienās gaisa temperatūra bija virs –5С?


 

LU NMS