nms@lu.lv
67033738
Rga, Zeu iela 8, Nami

Kontaktinformcija
Par mums


A. Liepas Nekltienes matemtikas skola (NMS) ir Latvijas Universittes Fizikas un matemtikas fakulttes struktrvienba akadmisk un zintnisk darba veikanai. Ts statuss LU hierarhij ldzvrtgs nodaas (matemtikas, fizikas un optometrijas un redzes zintnes nodaas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2005./06. mācību gada 1.kārtas rezultāti

Rezultāti

Uzdevumu grūtības līmenis

Uzdevumi pdf failu formātā

Lai varētu apskatīt uzdevumus, nepieciešams Adobe Acrobat Reader (man tāda nav, ielādēt Adobe Acrobat Reader!)

Dalībai konkursā šogad atsaucās 87 skolas no visas Latvijas. Pavisam konkursa 1.kārtā piedalījās 1391 4.klašu un 17 3.klašu skolēni.

Paldies visiem skolotājiem un organizatoriem, kas centās un rūpīgi ievēroja visus rīkojumus.
Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem!

Rezultāti

1.kārtā skolēniem bija jārisina tests - 14 uzdevumi ar piedāvātiem atbilžu variantiem. Par pareizu atbildi tika doti "plus" punkti, bet par nepareizu atbildi, tika atņemti punkti; ja uzdevumā neviena atbilde nebija apvilkta, par to uzdevumu bērns saņēma 0 punktus. Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 50 punkti.

No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu ieguva 9 skolēni. Sveicam viņus:

Daugavpils 11.pamatskola: Juliana Jemeļjanova, Jekaterina Zavjalova, Anastasija Fedotova, Jekaterina Antonova
Daugavpils 3.vidusskola: Jekaterina Ivanova
Istras vidusskola: Inna Prokopenko
Preiļu 1.pamatskola:Jānis Daukšts
Sikšņu pamatskola: Raitis Graudužis
Stopiņu pamatskola: Viktorija Koržuka

Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 14,9 punkti, dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 16 skolēni.

Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 21,4 punkti; 19 dalībnieki)
Balvu r. Rekavas vidusskola (vidēji 10,4 punkti; 8 dalībnieki)
Balvu r. Stacijas pamatskola (vidēji 10,4 punkti; 5 dalībnieki)
Cēsu r. Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 18,0 punkti; 11 dalībnieki)
Daugavpils 11.pamatskola (vidēji 37,5 punkti; 11 dalībnieki)
Daugavpils 12.vidusskola (vidēji 23,7 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 26,2 punkti; 10 dalībnieki)
Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 22,9 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 35,3 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 5.pamatskola (vidēji 9,6 punkti; 14 dalībnieki)
Daugavpils 7.pamatskola (vidēji 25,3 punkti; 3 dalībnieki)
Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola (vidēji 28,2 punkti; 11 dalībnieki)
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 24,4 punkti; 15 dalībnieki)
Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 18,5 punkti; 19 dalībnieki)
Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 19,7 punkti; 6 dalībnieki)
Dobeles 1.vidusskola (vidēji 14,4 punkti; 21 dalībnieks)
Dobeles sākumskola (vidēji 7,4 punkti; 8 dalībnieki)
Dobeles r. Mežinieku pamatskola (vidēji 3,6 punkti; 11 dalībnieki)
Dobeles r. Zebrenes pamatskola (vidēji 16,3 punkti; 4 dalībnieki)
Gulbenes Bērzu pamatskola (vidēji 16,6 punkti; 14 dalībnieki)
Gulbenes r. Lizuma vidusskola (vidēji 9,5 punkti; 22 dalībnieki)
Gulbenes r. Rankas pamatskola (vid?ji 4,4 punkti; 15 dal?bnieki)
Jēkabpils pamatskola (vidēji 18,6 punkti; 16 dalībnieki)
Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 12,3 punkti; 18 dalībnieki)
Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 11,2 punkti; 10 dalībnieki)
Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" (vidēji 19,0 punkti; 7 dalībnieki)
DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 17,1 punkti; 47 dalībnieki)
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola (vidēji 10,0 punkti; 4 dalībnieki)
Liepājas 15.vidusskola (vidēji 34,0 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas Centra sākumskola (vidēji 13,8 punkti; 46 dalībnieki)
Liepājas r. Aizputes vidusskola (vidēji 13,3 punkti; 12 dalībnieki)
Liepājas r. Bārtas pamatskola (vid?ji 0,8 punkti; 9 dalībnieki)
Liepājas r. Grobiņas vidusskola (vidēji 13,3 punkti; 10 dalībnieki)
Liepājas r. Kalētu pamatskola (vidēji 11,9 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas r. Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 20,2 punkti; 15 dalībnieki)
Liepājas r. Sikšņu pamatskola (vidēji 47,3 punkti; 3 dalībnieki)
Liepājas r. Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 5,9 punkti; 15 dalībnieki)
Limbažu 1.vidusskola (vidēji 17,7 punkti; 26 dalībnieki)
Limbažu 3.vidusskola (vidēji 16,1 punkti; 19 dalībnieki)
Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 18,3 punkti; 16 dalībnieki)
Ludzas r. Istras vidusskola (vidēji 18,2 punkti; 6 dalībnieki)
Madonas r. Lubānas vidusskola (vidēji 8,8 punkti; 18 dalībnieki)
Ogres pamatskola (vidēji 18,1 punkti; 40 dalībnieki)
Ogres r. Ķeguma komercnovirziena vidusskola (vidēji 22,5 punkti; 13 dalībnieki)
Preiļu 1.pamatskola (vidēji 20,7 punkti; 55 dalībnieki)
Preiļu r. Jaunsilavas pamatskola (vidēji 5,9 punkti; 14 dalībnieki)
Preiļu r. Līvanu 1.vidusskola (vidēji 18,5 punkti; 15 dalībnieki)
Preiļu r. Rudzātu vidusskola (vidēji 8,8 punkti; 11 dalībnieki)
Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 13,6 punkti; 7 dalībnieki)
Rēzeknes r. Nautrēnu vidusskola (vidēji 4,4 punkti; 17 dalībnieki)
Rēzeknes r. Rikavas pamatskola (vidēji 7,9 punkti; 10 dalībnieki)
Rēzeknes r. Viļānu vidusskola (vidēji 8,3 punkti; 21 dalībnieki)
Rīga Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 11,0 punkti; 25 dalībnieki)
Rīga Privātskola "Gaismas tilts 97" (vidēji 6,0 punkti; 15 dalībnieki)
Rīgas 13.vidusskola (vidēji 13,8 punkti; 25 dalībnieki)
Rīgas 2.vidusskola (vidēji 21,2 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas 25.vidusskola (vidēji 9,3 punkti; 74 dalībnieki)
Rīgas 3.vidusskola (vidēji 12,1 punkti; 17 dalībnieki)
Rīgas 94.vidusskola (vidēji 11,1 punkti; 36 dalībnieki)
Rīgas Doma kora skola (vidēji 18,3 punkti; 15 dalībnieki)
Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 23,1 punkti; 12 dalībnieki)
Rīgas Pļavnieku sākumskola (vidēji 24,5 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas r. Ādažu pagasta vidusskola (vidēji 21,6 punkti; 27 dalībnieki)
Rīgas r. Babītes vidusskola (vidēji 7,7 punkti; 28 dalībnieki)
Rīgas r. Baložu vidusskola (vidēji 9,1 punkti; 8 dalībnieki)
Rīgas r. Berģu pamatskola (vidēji 5,4 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas r. Krimuldas vidusskola (vidēji 12,5 punkti; 12 dalībnieki)
Rīgas r. Ķekavas vidusskola (vidēji 12,0 punkti; 23 dalībnieki)
Rīgas r. Mālpils vidusskola (vidēji 15,5 punkti; 20 dalībnieki)
Rīgas r. Mārupes vidusskola (vidēji 28,8 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas r. Olaines 1.vidusskola (vidēji 17,6 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas r. Olaines pagasta sākumskola (vidēji 12,1 punkti; 24 dalībnieki)
Rīgas r. Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 14,5 punkti; 10 dalībnieki)
Rīgas r. Salas pamatskola (vidēji 15,0 punkti; 1 dalībnieki)
Rīgas r. Salaspils 1.vidusskola (vidēji 9,2 punkti; 27 dalībnieki)
Rīgas r. Sējas pamatskola (vidēji 9,6 punkti; 5 dalībnieki)
Rīgas r. Sidgundas pamatskola (vidēji 17,3 punkti; 4 dalībnieki)
Rīgas r. Siguldas 1.pamatskola (vidēji 11,7 punkti; 20 dalībnieki)
Rīgas r. Siguldas 3.pamatskola (vidēji 28,5 punkti; 26 dalībnieki)
Rīgas r. Stopiņu pamatskola (vidēji 31,5 punkti; 4 dalībnieki)
Rīgas r. Turaidas pamatskola (vidēji 23,3 punkti; 3 dalībnieki)
Rīgas r. Zvejniekciema vidusskola (vidēji 12,9 punkti; 11 dalībnieki)
Saldus sākumskola (vidēji 11,2 punkti; 23 dalībnieki)
Saldus r. Druvas vidusskola (vidēji 17,1 punkti; 10 dalībnieki)
Tukuma 2.pamatskola (vidēji 25,1 punkti; 16 dalībnieki)
Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 8,6 punkti; 31 dalībnieki)
Valmieras r. Mazsalacas vidusskola (vidēji 13,7 punkti; 31 dalībnieki)

uz augšu

Uzdevumu grūtības pakāpe

Šajā diagrammā var redzēt, ka konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

Kā redzams, vislielākās grūtības skolēniem sagādāja 4. un 12. uzdevumi.

Kopumā uzdevumu komplekts saturēja gan vieglus uzdevumus (gandrīz visi bērni tika galā ar aritmētiku 2.uzdevumā), gan grūtus un āķīgus uzdevumus.

uz augšu
 

LU NMS