nms@lu.lv
67033738
Rga, Zeu iela 8, Nami

Kontaktinformcija
Par mums


A. Liepas Nekltienes matemtikas skola (NMS) ir Latvijas Universittes Fizikas un matemtikas fakulttes struktrvienba akadmisk un zintnisk darba veikanai. Ts statuss LU hierarhij ldzvrtgs nodaas (matemtikas, fizikas un optometrijas un redzes zintnes nodaas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2005./06. mācību gada 2.kārtas rezultāti

Rezultāti

Uzdevumu grūtības līmenis

Uzdevumi pdf failu formātā

Lai varētu apskatīt uzdevumus, nepieciešams Adobe Acrobat Reader (man tāda nav, ielādēt Adobe Acrobat Reader!)

Dalībai 2.kārtā atsaucās 80 skolas no visas Latvijas. Piedalījās 1295 skolēni no 4.klasēm un vēl 7 skolēni no 3.klasēm.

Paldies visiem skolotājiem un organizatoriem, kas centās un rūpīgi ievēroja visus rīkojumus.
Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem!

Rezultāti

2.kārtā skolēniem bija jārisina 11 uzdevumi.
7 uzdevumi no tiem (1.-7.) - tests ar piedāvātiem atbilžu variantiem. Par pareizu atbildi tika doti "plus" punkti, bet par nepareizu atbildi tika atņemti punkti; ja uzdevumā neviena atbilde nebija apvilkta, par to uzdevumu bērns saņēma 0 punktus.
Pārējie 4 uzdevumi (8.-11.) bija doti bez atbilžu variantiem.
Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 41 punkts.

No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu ieguva 7 skolēni. Sveicam viņus:

Liepājas 15.vidusskola: Kaspars Būmeistars, Sandis Millers
Liepājas Centra sākumskola: Māris Vecbrālis
Rīgas Pļavnieku sākumskola: Gatis Ogle
Sikšņu pamatskola: Sanda Ošeniece
Tukuma 2.pamatskola: Rivka Jusova
Līvānu 1.vidusskola: Valts Štolcers

Vēl pieciem dalībniekiem bija 40 punkti.

Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 17,5 punkti, dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 16 skolēni (tikpat, cik iepriekšējā kārtā).

Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 20.8 punkti; 24 dalībnieki)
Cēsu raj. Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 26.0 punkti; 11 dalībnieki)
Daugavpils 11.pamatskola (vidēji 35.1 punkti; 7 dalībnieki)
Daugavpils 12.vidusskola (vidēji 20.3 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 21.4 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 26.3 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 25.8 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 5.pamatskola (vidēji 13.4 punkti; 12 dalībnieki)
Daugavpils 7.pamatskola (vidēji 26.3 punkti; 3 dalībnieki)
Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola (vidēji 29.6 punkti; 10 dalībnieki)
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 23.1 punkti; 14 dalībnieki)
Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 20.2 punkti; 24 dalībnieki)
Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 20.8 punkti; 10 dalībnieki)
Dobeles 1.vidusskola (vidēji 18.5 punkti; 22 dalībnieki)
Dobeles sākumskola (vidēji 22.2 punkti; 9 dalībnieki)
Dobeles raj. Mežinieku pamatskola (vidēji 5.7 punkti; 10 dalībnieki)
Dobeles raj. Zebrenes pamatskola (vidēji 24.5 punkti; 4 dalībnieki)
Gulbenes Bērzu psk. (vidēji 19.6 punkti; 15 dalībnieki)
Gulbenes raj. Rankas pamatskola (vidēji 11.6 punkti; 16 dalībnieki)
Jēkabpils pamatskola (vidēji 16.4 punkti; 18 dalībnieki)
Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 21.1 punkti; 21 dalībnieks)
Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 15.8 punkti; 8 dalībnieki)
Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" (vidēji 28.1 punkti; 7 dalībnieki)
DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 21.4 punkti; 45 dalībnieki)
Liepājas 15.vidusskola (vidēji 35.0 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas Centra sākumskola (vidēji 15.9 punkti; 41 dalībnieks)
Liepājas raj. Aizputes vidusskola (vidēji 10.9 punkti; 12 dalībnieki)
Liepājas raj. Bārtas pamatskola (vidēji 4.2 punkti; 9 dalībnieki)
Liepājas raj. Grobiņas vidusskola (vidēji 17.2 punkti; 10 dalībnieki)
Liepājas raj. Kalētu pamatskola (vidēji 19.3 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas raj. Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 19.1 punkti; 10 dalībnieki)
Liepājas raj. Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 3.8 punkti; 12 dalībnieki)
Limbažu 1.vidusskola (vidēji 16.1 punkti; 22 dalībnieki)
Limbažu 3.vidusskola (vidēji 21.1 punkti; 21 dalībnieks)
Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 15.3 punkti; 10 dalībnieki)
Ludzas raj. Istras vidusskola (vidēji 10.3 punkti; 6 dalībnieki)
Madonas raj. Lubānas vidusskola (vidēji 13.1 punkti; 17 dalībnieki)
Ogres pamatskola (vidēji 17.2 punkti; 40 dalībnieki)
Ogres raj. Ķeguma komercnovirziena vidusskola (vidēji 27.2 punkti; 13 dalībnieki)
Preiļu 1.pamatskola (vidēji 20.4 punkti; 49 dalībnieki)
Preiļu raj. Jaunsilavas pamatskola (vidēji 7.4 punkti; 13 dalībnieki)
Preiļu raj. Līvānu 1.vidusskola (vidēji 18.9 punkti; 15 dalībnieki)
Preiļu raj. Rudzātu vidusskola (vidēji 18.2 punkti; 11 dalībnieki)
Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 17.0 punkti; 8 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Nautrēnu vidusskola (vidēji 7.3 punkti; 15 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Rikavas pamatskola (vidēji 9.6 punkti; 10 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Viļānu vidusskola (vidēji 17.0 punkti; 21 dalībnieks)
Rīgas 13.vidusskola (vidēji 16.5 punkti; 23 dalībnieki)
Rīgas 2.vidusskola (vidēji 20.1 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas 25.vidusskola (vidēji 15.3 punkti; 59 dalībnieki)
Rīgas 3.vidusskola (vidēji 12.4 punkti; 27 dalībnieki)
Rīgas 94.vidusskola (vidēji 16.7 punkti; 37 dalībnieki)
Rīgas Doma kora skola (vidēji 21.0 punkti; 15 dalībnieki)
Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 19.4 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas Pļavnieku sākumskola (vidēji 24.5 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas raj. Ādažu pagasta vidusskola (vidēji 19.4 punkti; 25 dalībnieki)
Rīgas raj. Babītes vidusskola (vidēji 12.8 punkti; 27 dalībnieki)
Rīgas raj. Baložu vidusskola (vidēji 13.3 punkti; 8 dalībnieki)
Rīgas raj. Berģu pamatskola (vidēji 18.5 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas raj. Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 20.7 punkti; 25 dalībnieki)
Rīgas raj. Krimuldas vidusskola (vidēji 14.4 punkti; 11 dalībnieki)
Rīgas raj. Ķekavas vidusskola (vidēji 12.1 punkti; 26 dalībnieki)
Rīgas raj. Mālpils vidusskola (vidēji 16.5 punkti; 21 dalībnieks)
Rīgas raj. Olaines 1.vidusskola (vidēji 16.4 punkti; 12 dalībnieki)
Rīgas raj. Olaines pagasta sākumskola (vidēji 14.5 punkti; 25 dalībnieki)
Rīgas raj. Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 22.5 punkti; 10 dalībnieki)
Rīgas raj. Privātskola "Gaismas tilts 97" (vidēji 14.9 punkti; 17 dalībnieki)
Rīgas raj. Salas pamatskola (vidēji 13.0 punkti; 1 dalībnieks)
Rīgas raj. Salaspils 1.vidusskola (vidēji 12.3 punkti; 31 dalībnieks)
Rīgas raj. Sējas pamatskola (vidēji 21.4 punkti; 5 dalībnieki)
Rīgas raj. Sidgundas pamatskola (vidēji 17.3 punkti; 4 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 1.pamatskola (vidēji 16.3 punkti; 20 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 3.pamatskola (vidēji 23.6 punkti; 28 dalībnieki)
Rīgas raj. Sikšņu pamatskola (vidēji 40.0 punkti; 3 dalībnieki)
Rīgas raj. Stacijas pamatskola (vidēji 9.6 punkti; 5 dalībnieki)
Rīgas raj. Stopiņu pamatskola (vidēji 29.7 punkti; 3 dalībnieki)
Rīgas raj. Zvejniekciema vidusskola (vidēji 20.8 punkti; 9 dalībnieki)
Tukuma 2.pamatskola (vidēji 27.3 punkti; 19 dalībnieki)
Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 12.6 punkti; 34 dalībnieki)
Valmieras raj. Mazsalacas vidusskola (vidēji 15.7 punkti; 31 dalībnieks)

uz augšu

Uzdevumu grūtības pakāpe

Zemāk diagrammās var redzēt, kā konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

Kā redzams, no testa uzdevumiem visgrūtākie skolēniem izrādījās 3. un 7. uzdevumi. Var labi redzēt, ka 8.-11. uzdevumi, kas bija bez atbilžu variantiem, sagādāja vairāk grūtību nekā testa uzdevumi. No tiem 10.uzdevums izrādījās īpaši sarežģīts - vairāk nekā 60% skolēnu to nav risinājuši vai risinājums nepareizs.

Kopumā uzdevumu komplekts saturēja gan vieglus uzdevumus (>80% bērnu atrisināja 5.uzdevumu), gan grūtus un āķīgus uzdevumus.

uz augšu
 

LU NMS