nms@lu.lv
67033738
Rga, Zeu iela 8, Nami

Kontaktinformcija
Par mums


A. Liepas Nekltienes matemtikas skola (NMS) ir Latvijas Universittes Fizikas un matemtikas fakulttes struktrvienba akadmisk un zintnisk darba veikanai. Ts statuss LU hierarhij ldzvrtgs nodaas (matemtikas, fizikas un optometrijas un redzes zintnes nodaas) statusam.
 

Konkursa "Tik vai... Cik?" arhīvs

2005./06. mācību gada 3.kārtas rezultāti

Rezultāti

Uzdevumu grūtības līmenis

Uzdevumi pdf failu formātā

Lai varētu apskatīt uzdevumus, nepieciešams Adobe Acrobat Reader (man tāda nav, ielādēt Adobe Acrobat Reader!)

Dalībai 3.kārtā atsaucās 82 skola no visas Latvijas. Piedalījās 1270 skolēni no 4.klasēm un vēl 12 skolēni no 3.klasēm.

Paldies visiem skolotājiem un organizatoriem, kas centās un rūpīgi ievēroja visus rīkojumus.
Paldies visiem par labajiem vārdiem, paldies par atsauksmēm un ierosinājumiem!

Rezultāti

3.kārtā skolēniem bija jārisina 7 uzdevumi, tie bija doti bez atbilžu variantiem.
Maksimālais punktu skaits, ko skolēns varēja iegūt, pareizi atbildot uz visiem uzdevumiem, bija 28 punkti.

No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu ieguva 5 skolēni. Sveicam viņus:

Salaspils 1.vidusskola: Eva-Anna Pasova
Vecpiebalgas vidusskola: Jānis Slavēns
Liepājas Centra sākumskola: Annija Barona
Daugavpils 11.pamatskola: Jekaterīna Antonova , Jekaterīna Zavjalova

Vēl diviem dalībniekiem bija 27,5 punkti.

Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 13,4 punkti (t.i., nepilna puse no iespējamā max),
dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 16 skolēni (tikpat, cik iepriekšējās kārtās).

Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 16.4 punkti; 21 dalībnieki)
Balvu raj. Stacijas pamatskola (vidēji 10.8 punkti; 4 dalībnieki)
Cēsu raj. Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 24.2 punkti; 11 dalībnieki)
Daugavpils 11.pamatskola (vidēji 19.9 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils 12.vidusskola (vidēji 15.6 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 17.4 punkti; 10 dalībnieki)
Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 21.1 punkti; 6 dalībnieki)
Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 15.8 punkti; 4 dalībnieki)
Daugavpils 5.pamatskola (vidēji 17.0 punkti; 10 dalībnieki)
Daugavpils 7.pamatskola (vidēji 17.0 punkti; 3 dalībnieki)
Daugavpils J.Pilsudska Poļu vidusskola (vidēji 18.4 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 21.6 punkti; 9 dalībnieki)
Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 15.6 punkti; 18 dalībnieki)
Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 15.9 punkti; 7 dalībnieki)
Dobeles sākumskola (vidēji 13.8 punkti; 12 dalībnieki)
Dobeles raj. Dobeles 1.vidusskola (vidēji 12.2 punkti; 22 dalībnieki)
Dobeles raj. Mežinieku pamatskola (vidēji 11.1 punkti; 6 dalībnieki)
Dobeles raj. Zebrenes pamatskola (vidēji 15.6 punkti; 4 dalībnieki)
Gulbenes Bērzu psk. (vidēji 14.1 punkti; 14 dalībnieki)
Gulbenes raj. Rankas pamatskola (vidēji 12.4 punkti; 8 dalībnieki)
Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 11.1 punkti; 25 dalībnieki)
Jēkabpils pamatskola (vidēji 12.3 punkti; 18 dalībnieki)
Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 11.8 punkti; 7 dalībnieki)
Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" (vidēji 17.1 punkti; 5 dalībnieki)
DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 16.6 punkti; 40 dalībnieki)
Liepājas 15.vidusskola (vidēji 21.8 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas Centra sākumskola (vidēji 13.5 punkti; 34 dalībnieki)
Liepājas raj. Aizputes vidusskola (vidēji 10.6 punkti; 11 dalībnieki)
Liepājas raj. Bārtas pamatskola (vidēji 7.1 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas raj. Grobiņas vidusskola (vidēji 15.8 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas raj. Kalētu pamatskola (vidēji 12.6 punkti; 8 dalībnieki)
Liepājas raj. Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 18.3 punkti; 7 dalībnieki)
Liepājas raj. Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 8.2 punkti; 13 dalībnieki)
Liepājas raj. Sikšņu pamatskola (vidēji 26.0 punkti; 3 dalībnieki)
Limbažu 1.vidusskola (vidēji 13.5 punkti; 26 dalībnieki)
Limbažu 3.vidusskola (vidēji 16.2 punkti; 21 dalībnieki)
Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 11.9 punkti; 15 dalībnieki)
Madonas raj. Lubānas vidusskola (vidēji 9.8 punkti; 18 dalībnieki)
Ogres pamatskola (vidēji 13.4 punkti; 36 dalībnieki)
Ogres raj. Ķeguma komercnovirziena vidusskola (vidēji 15.3 punkti; 12 dalībnieki)
Preiļu 1.pamatskola (vidēji 13.1 punkti; 38 dalībnieki)
Preiļu raj. Jaunsilavas pamatskola (vidēji 7.8 punkti; 13 dalībnieki)
Preiļu raj. Līvānu 1.vidusskola (vidēji 14.9 punkti; 15 dalībnieki)
Preiļu raj. Rudzātu vidusskola (vidēji 13.1 punkti; 11 dalībnieki)
Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 11.2 punkti; 5 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Nautrēnu vidusskola (vidēji 9.4 punkti; 14 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Rikavas pamatskola (vidēji 8.8 punkti; 10 dalībnieki)
Rēzeknes raj. Viļānu vidusskola (vidēji 16.0 punkti; 19 dalībnieki)
Rīgas 13.vidusskola (vidēji 13.1 punkti; 20 dalībnieki)
Rīgas 2.vidusskola (vidēji 15.0 punkti; 12 dalībnieki)
Rīgas 25.vidusskola (vidēji 10.9 punkti; 46 dalībnieki)
Rīgas 3.vidusskola (vidēji 13.0 punkti; 22 dalībnieki)
Rīgas 94.vidusskola (vidēji 14.6 punkti; 33 dalībnieki)
Rīgas Doma kora skola (vidēji 17.1 punkti; 15 dalībnieki)
Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 13.9 punkti; 9 dalībnieki)
Rīgas raj. Ādažu pagasta vidusskola (vidēji 15.7 punkti; 37 dalībnieki)
Rīgas raj. Babītes vidusskola (vidēji 10.0 punkti; 20 dalībnieki)
Rīgas raj. Baložu vidusskola (vidēji 16.6 punkti; 4 dalībnieki)
Rīgas raj. Berģu pamatskola (vidēji 12.0 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas raj. Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 11.0 punkti; 24 dalībnieki)
Rīgas raj. Krimuldas vidusskola (vidēji 8.4 punkti; 8 dalībnieki)
Rīgas raj. Ķekavas vidusskola (vidēji 8.8 punkti; 24 dalībnieki)
Rīgas raj. Mālpils vidusskola (vidēji 17.7 punkti; 21 dalībnieki)
Rīgas raj. Mārupes vidusskola (vidēji 17.0 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas raj. Olaines 1.vidusskola (vidēji 13.3 punkti; 13 dalībnieki)
Rīgas raj. Olaines pagasta sākumskola (vidēji 12.1 punkti; 21 dalībnieki)
Rīgas raj. Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 11.1 punkti; 10 dalībnieki)
Rīgas raj. Privātskola "Gaismas tilts 97" (vidēji 13.6 punkti; 14 dalībnieki)
Rīgas raj. Salas pamatskola (vidēji 16.5 punkti; 1 dalībnieki)
Rīgas raj. Salaspils 1.vidusskola (vidēji 17.8 punkti; 17 dalībnieki)
Rīgas raj. Sējas pamatskola (vidēji 16.9 punkti; 5 dalībnieki)
Rīgas raj. Sidgundas pamatskola (vidēji 9.9 punkti; 4 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 1.pamatskola (vidēji 12.0 punkti; 18 dalībnieki)
Rīgas raj. Siguldas 3.pamatskola (vidēji 13.2 punkti; 22 dalībnieki)
Rīgas raj. Vangažu vidusskola (vidēji 10.8 punkti; 26 dalībnieki)
Rīgas raj. Zvejniekciema vidusskola (vidēji 14.9 punkti; 13 dalībnieki)
Saldus sākumskola (vidēji 11.5 punkti; 60 dalībnieki)
Saldus raj. Druvas vidusskola (vidēji 14.6 punkti; 14 dalībnieki)
Saldus raj. Šķēdes sākumskola (vidēji 10.7 punkti; 10 dalībnieki)
Tukuma 2.pamatskola (vidēji 13.4 punkti; 18 dalībnieki)
Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 8.9 punkti; 29 dalībnieki)
Valmieras raj. Mazsalacas vidusskola (vidēji 10.8 punkti; 28 dalībnieki)

uz augšu

Uzdevumu grūtības pakāpe

Zemāk diagrammās var redzēt, kā konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

Kā redzams, vislielākās grūtības sagādājis 7.uzdevums, kuru kaut daļēji atrisinājuši tikai 1/4 dalībnieku. Visvieglākais bijis 3. uzdevums, kuru pareizi atrisinājuši 70% dalībnieku.

uz augšu
 

LU NMS