nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Konkursa 2.kārtā piedalījās 1405 skolēni no 91 skolas 4.klasēm.

  No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu (43) ieguva 11 skolēni. Sveicam viņus:
  Aglonas vidusskola: Santa Cvetkova, Mārcis Čaupjonoks, Inese Koniščuka, Daniels Krimans, Samanta Smirnova;
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk.: Jānis Jēkabsons, Artūrs Kaņeps, Karlīna Liepiņa;
  Daugavpils 11.pamatskola: Aleksis Janačauskas;
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk.: Solvita Bernande;
  Lubānas vidusskola: Uģis Mihelsons.

  Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

  Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 20,1 punkts, dalībnieku skaits no vienas skolas ir vidēji 15 skolēni.

  Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

  Alūksne : Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 27,8 punkti; 13 dalībnieki)
  Alūksnes raj.: Sikšņu pamatskola (vidēji 20,8 punkti; 6 dalībnieki)
  Balvu raj.: Stacijas pamatskola (vidēji 16,4 punkti; 5 dalībnieki)
  Cēsu raj.: Vecpiebalgas vsk. (vidēji 25,8 punkti; 9 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 10.vsk. (vidēji 22,7 punkti; 20 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 11.pamatskola (vidēji 40,3 punkti; 2 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 12.vidusskola (vidēji 18,2 punkti; 7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 16,1 punkti; 12 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 33,8 punkti; 4 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 3.vsk. (vidēji 22,1 punkti; 7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 9. vidusskola (vidēji 29,7 punkti; 6 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Krievu vsk.-licejs (vidēji 27,1 punkti; 17 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Saskaņas psk. (vidēji 31,9 punkti; 15 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Vienības psk. (vidēji 25,1 punkti; 17 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Špoģu vsk. (vidēji 17,0 punkti; 16 dalībnieki)
  Dobele : Dobeles 1.vsk. (vidēji 26,1 punkti; 17 dalībnieki)
  Dobele : Dobeles sākumskola (vidēji 12,7 punkti; 40 dalībnieki)
  Dobeles raj.: Mežinieku pamatskola (vidēji 13,3 punkti; 8 dalībnieki)
  Gulbene : Gulbenes Bērzu pamatskola (vidēji 25,4 punkti; 14 dalībnieki)
  Gulbenes raj.: Rankas pamatskola (vidēji 19,3 punkti; 4 dalībnieki)
  Gulbenes raj.: Tirzas pamatskola (vidēji 16,5 punkti; 11 dalībnieki)
  Jēkabpils : Jēkabpils pamatskola (vidēji 20,8 punkti; 16 dalībnieki)
  Jēkabpils raj.: Mežāres pamatskola (vidēji 14,1 punkti; 9 dalībnieki)
  Jēkabpils raj.: Rites pamatskola (vidēji 29,5 punkti; 2 dalībnieki)
  Jēkabpils raj.: Salas vidusskola (vidēji 20,0 punkti; 17 dalībnieki)
  Jelgava : Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 17,3 punkti; 24 dalībnieki)
  Jūrmala : Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" (vidēji 21,4 punkti; 14 dalībnieki)
  Jūrmala : Jūrmalas sākumskola ''Atvase'' (vidēji 20,2 punkti; 6 dalībnieki)
  Liepāja : DA Liepājas pilsētas 5.vsk. (vidēji 33,2 punkti; 13 dalībnieki)
  Liepāja : J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. (vidēji 24,4 punkti; 8 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas 15.vidusskola (vidēji 29,2 punkti; 6 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas A.Puškina 2.vidusskola (vidēji 20,8 punkti; 11 dalībnieki)
  Liepājas raj.: Aizputes vidusskola (vidēji 13,1 punkti; 13 dalībnieki)
  Liepājas raj.: Grobiņas vidusskola (vidēji 19,7 punkti; 12 dalībnieki)
  Liepājas raj.: Kalētu pamatskola (vidēji 22,6 punkti; 10 dalībnieki)
  Liepājas raj.: Kalvenes pamatskola (vidēji 30,0 punkti; 2 dalībnieki)
  Liepājas raj.: Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 12,2 punkti; 13 dalībnieki)
  Limbaži : Limbažu 1.vidusskola (vidēji 15,5 punkti; 24 dalībnieki)
  Limbaži : Limbažu 3.vidusskola (vidēji 26,8 punkti; 17 dalībnieki)
  Madonas raj.: Lubānas vidusskola (vidēji 26,2 punkti; 10 dalībnieki)
  Ogre : Ogres pamatskola (vidēji 24,0 punkti; 26 dalībnieki)
  Preiļi : Preiļu 1.pamatskola (vidēji 24,3 punkti; 24 dalībnieki)
  Preiļu raj.: Aglonas vidusskola (vidēji 38,0 punkti; 9 dalībnieki)
  Preiļu raj.: Jaunsilavas pamatskola (vidēji 20,5 punkti; 13 dalībnieki)
  Preiļu raj.: Rudzātu vidusskola (vidēji 23,8 punkti; 5 dalībnieki)
  Preiļu raj.: Vanagu pamatskola (vidēji 25,5 punkti; 8 dalībnieki)
  Rēzekne : Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 26,5 punkti; 2 dalībnieki)
  Rēzeknes raj.: Nautrēnu vidusskola (vidēji 14,2 punkti; 9 dalībnieki)
  Rīga : Iļģuciema vsk. (vidēji 22,1 punkti; 16 dalībnieki)
  Rīga : Mežaparka sākumskola (vidēji 26,0 punkti; 8 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas 13.vidusskola (vidēji 17,1 punkti; 18 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas 2.vidusskola (vidēji 22,0 punkti; 22 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas 25.vidusskola (vidēji 13,6 punkti; 54 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas 3.vidusskola (vidēji 18,3 punkti; 31 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas 94.vidusskola (vidēji 17,8 punkti; 29 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas Anniņmuižas vidusskola (vidēji 21,5 punkti; 21 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas Doma kora skola (vidēji 19,1 punkti; 15 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas Ebreju vidusskola (vidēji 21,8 punkti; 13 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 24,1 punkti; 14 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas V.Zālīša pamatskola (vidēji 27,2 punkti; 25 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Ādažu vidusskola (vidēji 19,6 punkti; 46 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Babītes vidusskola (vidēji 21,4 punkti; 11 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Baložu vidusskola (vidēji 22,6 punkti; 7 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 23,7 punkti; 21 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Krimuldas vidusskola (vidēji 20,1 punkti; 9 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Ķekavas vidusskola (vidēji 18,4 punkti; 17 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Olaines 1.vidusskola (vidēji 25,2 punkti; 10 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Olaines pagasta sākumskola (vidēji 11,7 punkti; 19 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 14,5 punkti; 11 dalībnieki)
  Rīgas raj.: privātskola "Gaismas tilts 97" (vidēji 11,0 punkti; 5 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Salaspils 1.vidusskola (vidēji 10,8 punkti; 42 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Sējas pamatskola (vidēji 26,4 punkti; 5 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Sidgundas pamatskola (vidēji 25,0 punkti; 4 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Siguldas 1.pamatskola (vidēji 21,5 punkti; 11 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Siguldas 1.pamatskola (vidēji 21,5 punkti; 11 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Siguldas 3.pamatskola (vidēji 25,7 punkti; 23 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Vangažu vidusskola (vidēji 15,7 punkti; 25 dalībnieki)
  Rīgas raj.: Zvejniekciema vidusskola (vidēji 20,2 punkti; 15 dalībnieki)
  Saldus raj.: Druvas vidusskola (vidēji 15,3 punkti; 17 dalībnieki)
  Saldus raj.: Jaunlutriņu pamatskola (vidēji 28,4 punkti; 7 dalībnieki)
  Talsu raj.: Virbu pamatskola (vidēji 18,2 punkti; 6 dalībnieki)
  Tukuma raj.: Kandavas K.Mīlenbaha vsk. (vidēji 28,8 punkti; 16 dalībnieki)
  Tukums : Tukuma 2.psk. (vidēji 27,9 punkti; 23 dalībnieki)
  Tukums : Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. psk. (vidēji 14,9 punkti; 12 dalībnieki)
  Valmiera : Valmieras Pārgaujas pamatskola (vidēji 19,8 punkti; 38 dalībnieki)
  Valmiera : Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 18,7 punkti; 41 dalībnieki)
  Valmieras raj.: Mazsalacas vidusskola (vidēji 13,5 punkti; 36 dalībnieki)
  Valmieras raj.: Vaidavas pamatskola (vidēji 28,8 punkti; 4 dalībnieki)
  Ventspils raj.: Ugāles vidusskola (vidēji 27,3 punkti; 4 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 3. vidusskola (vidēji 18,4 punkti; 49 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 6.vidusskola (vidēji 13,3 punkti; 21 dalībnieki)   

LU NMS