nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  4. kārtā tika uzaicināti 356 tikai paši labākie 4.klašu risinātāji, viens arī no 3.klases. Piedalījās 329 no tiem.

  No visiem dalībniekiem maksimālo punktu skaitu (38) neieguva neviens skolēns. Lielāko punktu skaitu (36,5) ieguva Alise Pētersone (Zvejniekciema vidusskola). Sveicam!

  Uzmanību! Vietu sadalījums, skatot kopā ar Lietuvas risinātājiem, kā arī labākie risinātāji mācību gada kopvērtējumā tiks publicēti vēlāk.

  Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

  Vidējais aritmētiskais visu dalībnieku iegūto punktu skaits ir 19 punkti.
  Pa uzdevumiem vidējais iegūtais punktu skaits:
  1.u. 2.u. 3.u. 4.u. 5.u. 6.u. 7.u. 8.u. 9.u. 10.u. 11.u. 12.u. 13.u.
  1,70,81,11,61,13,71,80,70,60,70,61,92,6

   

  Tālāk publicēti visi skolēnu rezultāti, sakārtoti pēc skolām:
   
  Skola Vārds Uzvārds 1.u. 2.u. 3.u. 4.u. 5.u. 6.u. 7.u. 8.u. 9.u. 10.u. 11.u. 12.u. 13.u. Sum
  Ādažu vidusskola Vsevolods Kozlovs 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  Ādažu vidusskola Marjana Krjoka 2 1 2 2 0 5 0 0 2 0 0 3 3 20
  Ādažu vidusskola Laura Leiboma 1,25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,25
  Ādažu vidusskola Lauris Murāns 2 1 1 3 2 5 4 0 2 0,5 0 3 4 27,5
  Ādažu vidusskola Valdis Emīls Popēns 1,25 1 2 2 2 2 4 2 0 1 3 3 5 28,25
  Ādažu vidusskola Diāna Puriņa 2 1 0 2 2 5 4 0 2 0 0 3 5 26
  Ādažu vidusskola Ilga Līga Ramata 2 0 0 3 2 5 4 2 0 0,5 2,5 3 3,5 27,5
  Ādažu vidusskola Jānis Stradiņš 2 1 1,5 2 2 5 4 0 1,5 2 3 3 3 30
  Ādažu vidusskola Jūlija Svece 0,5 1 2 2 2 0 4 2 0 0,5 3 3 4 24
  Aglonas vidusskola Austris Bogdanovs 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  Aglonas vidusskola Mārcis Čaupjonoks 1 1 1 2 2 5 0 2 0 0 0 3 1 18
  Aglonas vidusskola Daniels Krimans 2 1 2 2 2 5 4 2 2 0 0,5 2 5 29,5
  Aizputes vidusskola Uģis Āboltiņš 2 1 1,5 1,5 0 5 2 0 0 2 1 3 1 20
  Aizputes vidusskola Krišjānis Jermols 1,5 0 1,5 1,5 0 5 1 0 0 0 0 1 5 16,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Nadīna Bērtulsone 2 1 0,5 0 2 5 0 2 2 0 1 3 5 23,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Linda Miķelsone 1,5 1 2 3 2 5 3 2 2 2,5 0,5 1 5 30,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Laura Orehova 2 1 2 3 2 2 4 2 0 2 3 3 1 27
  Alūksnes pilsētas sākumskola Sandis Puķudruva 2 1 2 3 2 2 4 0 0 4 1 1,5 2 24,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Arno Soģis 2 1 0,5 2 2 5 4 2 1 1 0,5 3 3,5 27,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Irma Sprice 2 0,5 2 3 2 0 0 2 0 0 1 3 2 17,5
  Alūksnes pilsētas sākumskola Sintija Stepkāne 2 1 2 2 2 5 2 2 0 0 0,5 3 0 21,5
  Babītes vidusskola Mārtiņš Osmanis 1 1 0 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 11
  Babītes vidusskola Emīls Senkāns 2 1 2 3 2 5 4 2 2 2 3 3 5 36
  Babītes vidusskola Roberts Vimba 1 1 1,5 0 2 5 0 0 0 0 0 3 0 13,5
  Baložu vidusskola Aleksandrs Kosušenko 1,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3 4 11
  Baložu vidusskola Paula Robežniece 2 1 2 0 2 5 1 0 0 1,5 1,5 3 2 21
  Baložu vidusskola Viktors Valaščuks 2 1 0 2 2 5 2 2 1,5 0,5 0 3 1 22
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Jānis Jēkabsons 1,5 1 2 2,5 2 5 4 2 2 0 3 3 5 33
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Artūrs Kaņeps 2 1 2 2 2 5 4 1,5 0 1 3 3 5 31,5
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Karlīna Liepiņa 2 0 0,5 3 2 5 4 0,5 0 2,5 3 0 1 23,5
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Arturs Razvadovskis 2 1 1,5 2 2 5 2 2 0 0 0,5 1 4 23
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Toms Rijkuris 2 1 1 2 2 5 4 0 2 1 3 2 5 30
  DA Liepājas pilsētas 5.vsk. Antra Sandere 2 0 0,5 2,5 0 5 0 0 0 0 0,5 3 3 16,5
  Daugavpils 10.vsk. Anastasija Ivanova 2 0 1,5 2,5 0 5 1 2 2 0 2 3 5 26
  Daugavpils 10.vsk. Vitolds Novohackis 1,5 1 2 0,5 2 3 4 0 0 0 0 0 5 19
  Daugavpils 10.vsk. Anatolijs Petjko 2 0 2 0 0 5 1 0 0 2 0,5 2 5 19,5
  Daugavpils 10.vsk. Arturs Reņko 2 1 2 0 2 5 1 2 2 2,5 0,5 3 5 28
  Daugavpils 11.pamatskola Marija Bolotska 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Daugavpils 11.pamatskola Aleksis Janačauskas 2 1 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6,5
  Daugavpils 12.vidusskola Jevgenijs Petkevičs 2 1 0,5 3 2 5 4 0 0 2 3 3 5 30,5
  Daugavpils 12.vidusskola Jekaterina Vilimane 2 1 0 2 2 5 0 0 0 0,5 0 0 0 12,5
  Daugavpils 13.vidusskola Iļja Aukštols 2 1 2 2 2 5 4 2 2 2,5 1,5 3 5 34
  Daugavpils 13.vidusskola Valdis Mizers 2 1 2 2,5 2 5 4 2 0 2 0,5 2 3 28
  Daugavpils 13.vidusskola Jekaterīna Radionova 2 1 1,5 3 2 5 4 2 0 0,5 0 3 3 27
  Daugavpils 13.vidusskola Pāvels Širins 2 1 0,5 1 2 4 0 0 2 0 0 1 1 14,5
  Daugavpils 15.vidusskola Konstantins Gubenko 2 1 2 3 2 0 0 2 2 0,5 2 3 0 19,5
  Daugavpils 15.vidusskola Kristina Ivanova 2 1 0,5 0 0 5 1 2 2 3 1,5 3 3 24
  Daugavpils 15.vidusskola Lidija Ivanova 2 1 1,5 3 2 5 4 0 2 3 0,5 3 4 31
  Daugavpils 15.vidusskola Nikita Kalinins 2 1 2 3 2 5 0 0 0 1 1 3 4 24
  Daugavpils 3.vsk. Vladimirs Dubovskis 2 1 1 2 2 5 4 2 2 0 1 3 3,5 28,5
  Daugavpils 3.vsk. Rolands Gudels 1,5 0 0,5 2 0 5 3 0 0 0 0 0 3 15
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Aleksandrs Ignatenko 1,5 0,5 2 2 0 2 4 0 0 0,5 0 1 5 18,5
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Arturs Ivanovs 2 1 2 2 2 4 0 2 2 2 0,5 3 1 23,5
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Anna Januško 2 1 2 3 2 5 4 0 1,5 2 3 3 4,5 33
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Dmitrijs Kokins 2 1 2 2 2 5 4 2 2 3 3 3 5 36
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Vaclavs Korženevskis (3.kl.) 1,5 1 2 3 2 5 4 0,5 2 2,5 3 3 5 34,5
  Daugavpils Krievu vsk.-licejs Kristina Timofeeva 1,75 1 2 0 1 5 4 2 0 2 0,5 3 5 27,25
  Daugavpils Saskaņas psk. Dmitrijs Anisko 2 1 2 3 2 5 4 2 0 2 0 3 5 31
  Daugavpils Saskaņas psk. Rihards Baranovskis 2 1 1,5 0 2 5 4 0 0 2 3 3 4 27,5
  Daugavpils Saskaņas psk. Deniss Dunaveckis 2 1 2 3 2 0 4 2 2 4 3 3 5 33
  Daugavpils Saskaņas psk. Aleksejs Fjodorovs 2 1 1,5 2,5 2 2 4 2 0 1 1 3 4 26
  Daugavpils Vienības psk. Kristaps Čivkulis 2 1 1,5 3 2 5 4 2 2 3 0 1,5 4,5 31,5
  Daugavpils Vienības psk. Andris Karašovs 2 1 1,5 0 2 5 4 1,5 0 2 2,5 3 2 26,5
  Daugavpils Vienības psk. Sandra Orbidāne 2 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3,5 16,5
  Daugavpils Vienības psk. Paula Pudāne 0 0 2 3 0 5 1 2 0 2 0 3 0 18
  Daugavpils Vienības psk. Arnis Sivercovs 2 1 2 3 2 2 4 0 2 2 2,5 2 1 25,5
  Dobeles 1.vsk. Laura Aveniece 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 1 10
  Dobeles 1.vsk. Samanta Laura Frīdmane 2 1 0 0,5 0 5 0 2 0 0 0,5 1 1 13
  Dobeles 1.vsk. Reinis Lillais 1,5 0 1,5 0,5 2 0 0 0 0 0 0 3 3 11,5
  Dobeles 1.vsk. Arvīds Lorencs 1,5 1 1,5 2 2 0 0 2 0 2 0 3 5 20
  Dobeles 1.vsk. Karīna Ņikitina 2 1 0,5 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 13,5
  Dobeles 1.vsk. Marta Spriņģe 2 1 1 0,5 0 5 0 0 0 0 0 3 1 13,5
  Dobeles 1.vsk. Mārcis Umbraško 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3,5
  Dobeles sākumskola Katrīna Beitiņa 1,25 1 0,5 2 2 5 1 2 1,5 0 0 0 4 20,25
  Dobeles sākumskola Ketlīna Cīrule 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 3 0 7,5
  Dobeles sākumskola Laura Vitālija Zinkeviča 2 1 2 0 2 5 4 2 0 0,5 0 0 0 18,5
  Druvas vidusskola Beāte Balandīna 2 1 0,5 2 0 5 0 0 0 0,5 0 0 0 11
  Druvas vidusskola Klāvs Dubults 2 1 1 2 0 5 0 2 0 0 0 0 4 17
  Druvas vidusskola Mārtiņš Gailītis 2 1 1 2 0 5 4 2 1,5 0 0 3 4 25,5
  Grobiņas vidusskola Rolands Jankovskis 2 1 2 3 2 5 4 0 0 0 0 1,5 1 21,5
  Grobiņas vidusskola Eva Kalna 1,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 4
  Grobiņas vidusskola Vigo Kupčus 1,5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8,5
  Grobiņas vidusskola Elvita Līvmane 2 1 0,5 2 0 5 0 0 0 0,5 0 0 1 12
  Grobiņas vidusskola Kristīne Melberga 2 0 1,5 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 11,5
  Gulbenes Bērzu psk. Edgars Agfafonovs 2 1 2 2 2 5 4 2 2 0,5 0 3 1 26,5
  Gulbenes Bērzu psk. Dita Augule 1,5 1 0 2 2 5 2 0 2 0,5 2 3 2 23
  Gulbenes Bērzu psk. Kristiāna Gangnusa 1,5 1 1,5 3 0 5 4 0 0 0 0,5 1 0 17,5
  Gulbenes Bērzu psk. Jāna Markova 2 1 1,5 0 2 4 0 2 1,5 1 0,5 3 1 19,5
  Gulbenes Bērzu psk. Krista Volodina 2 1 1 2 2 5 4 0 0 0 0 3 1 21
  Iļģuciema vsk. Vineta Bīriņa 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 10
  Iļģuciema vsk. Zane Krūmiņa 2 1 0 1,5 0 5 4 0 0 0,5 0 3 4 21
  Iļģuciema vsk. Sanda Millere 2 1 1 2 2 5 1 0 0 2,5 1 3 5 25,5
  Iļģuciema vsk. Valts Murāns 2 1 1,5 0 2 5 4 0 1 0,5 2 3 4 26
  Iļģuciema vsk. Gundars Stepiņš 2 1 1 2 2 5 4 0 0 0,5 0,5 3 3 24
  J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. Kārlis Bercis 2 1 1,5 3 2 1 4 0 0 0 1 3 5 23,5
  J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. Ritvars Viesturs Daizis 1,5 1 1,5 3 0 5 4 2 1,5 0,5 3 1 4 28
  J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. Mareks Petrovskis 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0,5 0 0 5 14,5
  Jaunlutriņu pamatskola Signe Džuljeta Ziediņa 2 1 0,5 2 2 5 0 2 0 2 2 0 5 23,5
  Jaunlutriņu pamatskola Dina Dinija Zonberga 1,5 1 0 2 0 5 0 0 2 0 3 0 4 18,5
  Jaunsilavas pamatskola Dāniels Ancāns 2 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8,5
  Jaunsilavas pamatskola Kristiāns Slics 2 1 1,5 3 2 5 4 2 2 0 0 3 3 28,5
  Jaunsilavas pamatskola Matīss Zalāns 2 0 0,5 2 0 5 4 0 1 0,5 0 3 1 19
  Jēkabpils pamatskola Reinis Ermansons 1,25 1 2 3 0 2 4 0 2 3 1,5 3 5 27,75
  Jēkabpils pamatskola Līva Kancāne 2 1 1 2 2 5 4 0 2 2 3 3 5 32
  Jēkabpils pamatskola Linda Krūmiņa 2 1 2 3 2 5 4 0 2 2 1,5 2 5 31,5
  Jēkabpils pamatskola Beāte Laizāne 2 1 1,5 2,5 2 5 4 0 2 2 0 3 2 27
  Jēkabpils pamatskola Armands Rudzītis 1,5 1 2 3 2 5 1 0,5 0 0,5 1 3 4,5 25
  Jelgavas 3.pamatskola Edgars Drusts 0,25 1 0,5 0 2 5 0 0 0 0,5 0 3 5 17,25
  Jelgavas 3.pamatskola Eva Gedvila 2 0 0,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4,5
  Jelgavas 3.pamatskola Diāna Greiškāne 2 1 0,5 2,5 2 5 0 2 2 0 0 3 1 21
  Jelgavas 3.pamatskola Elvis Mesters 1,5 1 1,5 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 16
  Jelgavas 3.pamatskola Reinis Jēkabs Ozols 1,5 1 1,5 2 2 5 4 0 2 0 0 1 5 25
  Jelgavas 3.pamatskola Uldis Zakirovs 1,5 1 1,5 2 2 5 4 0 1,5 0 0 1 4,5 24
  Juglas sanatorijas internātpamatskola Viktorija Kuntiņa 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1
  Juglas sanatorijas internātpamatskola Anžela Matvejeva 2 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Juglas sanatorijas internātpamatskola Elvis Ravinskis 1,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
  Juglas sanatorijas internātpamatskola Marks Robermans 2 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Juglas sanatorijas internātpamatskola Kristiāna Višķere 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
  Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" Laura Luīze Dzenīte 2 1 2 0 2 5 0 0 2 0 1,5 1 1 17,5
  Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" Sabīne Riseva 1,5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 8,5
  Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" Laima Sāmīte 2 0 0,5 0 0 5 4 0 0 0 0 1 1 13,5
  Jūrmalas sākumskola "Taurenītis" Rūta Šīna 2 1 0,5 0 0 0 4 0 0 0 0,5 0 0 8
  Jūrmalas sākumskola ''Atvase'' Emīls Cimdiņš 2 1 2 3 2 5 4 2 1,5 2 0,5 3 4 32
  Jūrmalas sākumskola ''Atvase'' Jana Petkus 2 1 0 2 1,5 5 4 0 0 0,5 3 3 4 26
  Kalētu pamatskola Mareks Maņuks 0,25 1 1 0,5 0 5 0 0 0 1 0 1 3 12,75
  Kalētu pamatskola Santa Sudmale 1 1 1 1,5 2 5 4 0 0 2 2 1 1 21,5
  Kalvenes pamatskola Mārcis Birznieks 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 14
  Kalvenes pamatskola Arta Selderiņa 1 1 1,5 2 0 5 0 0 2 2 0 0 1 15,5
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk. Mārtiņš Andersons 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0,5 0 0 4 15,5
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk. Solvita Bernande 2 1 2 2,5 2 5 4 2 0 1 0 2 4 27,5
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk. Raimonds Bražūnas 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk. Linda Krauze 2 1 0 2 0 5 0 0 0 3 0 3 4 20
  Kandavas K.Mīlenbaha vsk. Lauma Lueta Zeberiņa 2 1 2 2 0 5 4 0 0 2 0,5 3 4 25,5
  Krimuldas vidusskola Nora Baķe 2 0 0 0,5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 12,5
  Krimuldas vidusskola Santa Irbe 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 4 15
  Krimuldas vidusskola Agnese Krieva 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,5
  Ķekavas vidusskola Ulrika Bārbale 0,25 1 0 1,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4,75
  Ķekavas vidusskola Paula Jurģe 1 1 1 0 2 5 0 2 0 0 0 0 5 17
  Ķekavas vidusskola Mārtiņš Ļuļļa 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7,5
  Ķekavas vidusskola Ralfs Priede 2 0 1,5 0,5 2 5 4 2 2 0 0 3 0 22
  Ķekavas vidusskola Artūrs Stuklis 1,25 0 1 2 2 5 1 2 0 0 0 3 0 17,25
  Ķekavas vidusskola Toms Verdenhofs 2 0 0,5 0,5 2 4 0 0 0 0 0 3 2 14
  Liepājas 15.vidusskola Nadīna Alksnīte 2 1 0 3 0 5 0 2 0 2 1,5 2 2 20,5
  Liepājas 15.vidusskola Rihards Kovaļskis 1 0 1,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11,5
  Liepājas 15.vidusskola Henriks Porciks 2 1 2 2 2 5 0 2 0 0 0 3 4 23
  Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Aleksandra Borozdina 2 1 0,5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9,5
  Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Polina Gončarova 2 1 2 2 0 5 0 0 2 0 0 3 0 17
  Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Deniels Kronbergs 2 1 1,5 2 2 5 1 0 0 1 0 0 0 15,5
  Limbažu 1.vidusskola Elīna Kamkina 2 1 2 3 2 5 1 0 0 2 0 0 0 18
  Limbažu 1.vidusskola Raitis Normunds Meļņiks 2 1 2 3 0 5 0 2 0 0 0 0 4 19
  Limbažu 1.vidusskola Eva Miķele 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4,5 13,5
  Limbažu 3.vidusskola Eva - Emīlija Česle 1,5 1 1,5 2 2 5 0 0 0 0 1 0 2 16
  Limbažu 3.vidusskola Dāvis Lietiņš 2 0 0,5 3 0 5 4 0 1,5 0 0,5 3 5 24,5
  Limbažu 3.vidusskola Elīna Mīkstā 2 1 1,5 3 0 5 1 0 0 0 0,5 3 5 22
  Limbažu 3.vidusskola Juris Rimašs 2 1 1,5 2 2 5 4 0 0 0 1,5 3 5 27
  Limbažu 3.vidusskola Rihards Trezuns 2 1 1,5 0 0,5 5 1 0 1 0 3 2 4 21
  Lubānas vidusskola Emīls Cimiņš 1 1 0,5 2 2 5 4 0 0 0 0 3 2 20,5
  Lubānas vidusskola Ieva Kalniņa 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  Lubānas vidusskola Ričards Kolāts 1 1 1 2 2 5 1 0 2 1,5 1,5 3 4,5 25,5
  Lubānas vidusskola Uģis Mihelsons 1,5 1 2 3 2 5 4 2 2 3 0 3 5 33,5
  Mazsalacas vidusskola Artis Balodis 1,5 1 1,5 1 2 5 0 0 0 0,5 0 3 0 15,5
  Mazsalacas vidusskola Roberts Grotuss 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,5 9,5
  Mazsalacas vidusskola Reinis Plūmanis 2 1 2 3 2 5 4 0 1,5 0 0 3 5 28,5
  Mazsalacas vidusskola Renārs Plūmanis 2 1 1 2 2 5 4 0 0 4 3 3 0 27
  Mežaparka sākumskola Oto Pauls Ausmanis 1 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0 3 0 14
  Mežaparka sākumskola Anna Dārija Roze 2 1 0,5 0 2 0 0 0 1,5 2 3 3 5 20
  Mežaparka sākumskola Matīss Zīlāns 2 1 0,5 2 0 5 4 0 0 0 0,5 3 3 21
  Mežāres pamatskola Rihards Briedis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Mežāres pamatskola Diāna Krasavceva 1 0 2 2 0 5 4 0 0 1 3 3 3 24
  Mežinieku pamatskola Annija Terēze Kijoneka 1,5 0 2 0 0 5 1 2 0 0 0 0 3 14,5
  Mežinieku pamatskola Jēkabs Reinis Timms 1 1 0 2 2 3 4 0 2 0,5 0 3 0 18,5
  Mežinieku pamatskola Santa Tolēna 2 1 1,5 2 2 5 2 0 0 2 0 3 5 25,5
  Nautrēnu vidusskola Andris Duplinskis 2 1 0,5 0,5 0 5 4 2 0 0 0 3 1 19
  Nautrēnu vidusskola Edijs Rancāns 2 1 2 0,5 2 5 4 2 0 0,5 3 3 4 29
  Nautrēnu vidusskola Sandris Turlajs 2 1 0,5 2 2 5 4 0 1,5 3 3 3 3 30
  Ogres pamatskola Linda Freimane 2 1 2 3 2 4 4 2 2 3 0,5 3 5 33,5
  Ogres pamatskola Līga Jupatova 1,25 1 0 3 0 3 4 0 1,5 0 2,5 3 4 23,25
  Ogres pamatskola Mārcis Kazakovs 1,5 1 1,5 2 0 5 0 2 0 0,5 0 3 1 17,5
  Ogres pamatskola Anna Laganovska 2 1 2 2 2 5 4 2 1,5 1 0,5 3 5 31
  Ogres pamatskola Diāna Mikāne 2 1 0,5 2 2 5 4 2 0 3 1,5 3 5 31
  Ogres pamatskola Agate Siksna 1,5 0 1 2 2 5 0 2 1,5 0 0 2 4 21
  Olaines 1.vidusskola Aleksandrs Tinks Andersons 1,5 0 1,5 0 0 5 4 0 0 2 0 1 5 20
  Olaines 1.vidusskola Lauma Luckāne 2 1 1 0 0 4 0 2 0 0,5 0 3 1 14,5
  Olaines 1.vidusskola Līna Orste 2 1 0,5 3 2 5 0 0 2 1 0,5 0 3 20
  Olaines 1.vidusskola Pauls Pērkons 2 1 2 3 2 5 4 0,5 2 2 2 3 5 33,5
  Olaines 1.vidusskola Ričards Pētersons 2 1 2 2 2 5 4 2 0 2 0,5 3 5 30,5
  Olaines pagasta sākumskola Artūrs Lībietis-Libaitis 1 1 0 0,5 2 5 3 0 0 0,5 0 2 0 15
  Olaines pagasta sākumskola Vitālijs Zagdajs 1 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6,5
  Pļavniekkalna sākumskola Elīza Ella Dumpe 1 1 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0 3 3 13,5
  Pļavniekkalna sākumskola Kristīne Gražule 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  Pļavniekkalna sākumskola Aivars Ozoliņš 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
  Pļavniekkalna sākumskola Margarita Ždanova 0,25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5,25
  Preiļu 1.pamatskola Ilze Ančeva 2 1 1,5 2 2 5 4 2 0 0 0 0 0 19,5
  Preiļu 1.pamatskola Dairis Bufals 2 0 1 2 2 5 1 2 0 0 0 3 0 18
  Preiļu 1.pamatskola Mārtiņš Lisovs 2 1 2 2 2 5 4 0 2 0 0 3 3 26
  Preiļu 1.pamatskola Edgars Verze 2 1 0,5 1,5 2 2 4 2 0 0,5 0 3 2 20,5
  privātskola "Gaismas tilts 97" Sabīne Ruža 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11
  Rankas pamatskola Ausma Cīrulniece 2 1 2 1 0 5 0 0 0,5 2 1,5 3 4 22
  Rēzeknes poļu vidusskola Inga Zeltiņa 2 1 0,5 2 0 5 4 0 2 0,5 0 3 5 25
  Rīgas 13.vidusskola Sergejs Fjodorovs 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
  Rīgas 13.vidusskola Dana Jakimova 2 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,5
  Rīgas 13.vidusskola Mihails Potapovs 2 1 2 3 2 5 0 2 2 0 1 1 5 26
  Rīgas 13.vidusskola Norberts Sovers 1,5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,5
  Rīgas 13.vidusskola Valērija Vasiļevska 1,5 1 0,5 3 2 2 0 2 0 0 0 0 4 16
  Rīgas 2.vidusskola Kārlis Auce 2 0 1,5 2 2 5 4 0 0 1 0 3 5 25,5
  Rīgas 2.vidusskola Linda Gerda Bauere 2 1 2 3 2 5 4 0 2 1,5 0 3 0 25,5
  Rīgas 2.vidusskola Maija Jēkabsone 0,25 1 2 3 2 5 1 0 2 0,5 0,5 3 4 24,25
  Rīgas 2.vidusskola Uldis Kubliņš 2 1 1,5 2 2 5 4 0 0 0 0,5 3 3 24
  Rīgas 2.vidusskola Mikus Upmalis 2 0 1,5 2 0 5 4 2 0 0 3 3 5 27,5
  Rīgas 25.vidusskola Evija Ābele 2 0 1 2 2 5 4 0 2 4 3 3 5 33
  Rīgas 25.vidusskola Marta Berga 2 1 2 2 2 5 0 2 0 0,5 0,5 3 0 20
  Rīgas 25.vidusskola Santa Berķe 2 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
  Rīgas 25.vidusskola Sabīne Broka 2 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 3 15
  Rīgas 25.vidusskola Diāna Bukēviča 1,5 1 0,5 2 2 0 0 0 0 2 0,5 0 5 14,5
  Rīgas 25.vidusskola Loreta Lūkina 2 1 0,5 1 0 5 0 2 0 0 0 2 1 14,5
  Rīgas 3.vidusskola Rauls Avenītis 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 1 11
  Rīgas 3.vidusskola Sanda Krūma 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1,5 3 5 16,5
  Rīgas 3.vidusskola Ričards Mauriņš 1,5 1 1 3 0 5 1 0 0 0 1,5 3 5 22
  Rīgas 94.vidusskola Dāvis Āboliņš 0 1 0,5 1,5 2 5 0 0 0 0 0 3 5 18
  Rīgas 94.vidusskola Inese Babre 2 1 2 2 0 5 1 0 0 0 0,5 3 4 20,5
  Rīgas 94.vidusskola Madara Gintere 1 0 1,5 0 2 5 1 0 0 0,5 0 0 0 11
  Rīgas 94.vidusskola Ksenija Klementjeva 2 1 2 0 2 5 0 0 0 0 0 3 5 20
  Rīgas 94.vidusskola Elza Helēna Sniķersproģe 2 1 2 3 2 5 4 0 0 0,5 0,5 3 3 26
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola Ēriks Klimenko 2 1 1,5 3 0 5 4 0 0 0,5 0,5 3 2 22,5
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola Anastasija Lazarenko 2 1 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0,5 0 0 9
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola Staņislavs Muhins 1,5 1 0,5 3 2 5 2 0 0 0 0 2,5 2 19,5
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola Svetlana Petrova 2 0 0,5 3 2 5 3 0 1 4 1 1 3,5 26
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola Tatjana Popova 2 1 1 3 0,5 5 4 2 2 2 3 3 5 33,5
  Rīgas Doma kora skola Artis Bišers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
  Rīgas Doma kora skola Krišjānis Rapa 2 1 1,5 0 2 4 4 0 0 0,5 0 2 3 20
  Rīgas Doma kora skola Mareks Rasnačs 2 1 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 12
  Rīgas Ebreju vidusskola Anna Ivanova 2 1 0 3 0,5 5 3 1 0 0,5 1 1 0 18
  Rīgas Ebreju vidusskola Mariam Žuks 2 1 0 3 0 5 4 2 2 3 0,5 3 2 27,5
  Rīgas Herdera vidusskola Vladislavs Barabaškins 1 0 2 3 0 5 0 2 0 0 1 3 4 21
  Rīgas Herdera vidusskola Dmitrijs Bučņevs 2 1 1,5 2 2 2 4 2 0 0 0 3 0 19,5
  Rīgas Herdera vidusskola Kristīne Jakovļeva 1,5 1 0,5 2 2 5 0 0 0 0 1 1 0 14
  Rīgas Herdera vidusskola Elvis Mičulis 2 1 1,5 1 2 5 0 0 1,5 0 0 3 4,5 21,5
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Valdis Gavars 2 1 2 2,5 2 5 4 2 2 2 0,5 3 4 32
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Ieva Namsone 2 1 1,5 2,5 2 5 0 0 0 0 0 3 5 22
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Valts Pinkulis 2 1 1,5 3 2 5 0 2 0 0 3 3 2 24,5
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Emīls Strumpe 1 1 0,5 2 2 5 4 2 0 4 3 3 0 27,5
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Katrīna Tomiņa 1,5 1 2 3 2 5 4 0 2 3,5 0 3 4 31
  Rīgas V.Zālīša pamatskola Roberts Valbis 2 1 2 3 2 0 4 2 0 3 3 3 0 25
  Rites pamatskola Inga Kampe 2 1 0,5 0 0 5 0 2 0 0 2 3 2 17,5
  Rudzātu vidusskola Roberts Groza 2 1 2 3 0 2 4 2 0 0 0 3 4 23
  Rudzātu vidusskola Kristīne Kivleniece 2 1 0,5 0,5 2 1 4 0 2 0 0 0 1 14
  Rudzātu vidusskola Ervīns Pundurs 1 0 1,5 1,5 2 0 4 2 2 0 0 0 4 18
  Sākumskola "Dartija" Rūdolfs Kauķis 1,5 1 2 2 2 5 4 0 2 4 0 1 1 25,5
  Salas vidusskola Gatis Balodis 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 5,5
  Salas vidusskola Emīls Feldmanis 2 1 1,5 0 0 5 4 0 0 0 1,5 1,5 1 17,5
  Salas vidusskola Jānis Ģipters 2 1 1,5 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1 13,5
  Salaspils 1.vidusskola Jānis Bernāns 2 1 2 2 2 5 4 2 2 1,5 0 3 5 31,5
  Salaspils 1.vidusskola Ilona Ceple 2 1 0 2 0 5 0 2 0 0 0,5 0 4 16,5
  Salaspils 1.vidusskola Miks Limanskis 1 1 0 0 2 1 4 2 0 0,5 0 3 5 19,5
  Salaspils 1.vidusskola Arvīds Ondrups 1 0 2 2 2 5 4 0 2 0 0 0 0 18
  Sējas pamatskola Roberts Ābols 2 1 2 2 0 5 0 0 0 0,5 0,5 3 2 18
  Sējas pamatskola Toms Eglītis 1,25 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0,5 0 1 7,75
  Sējas pamatskola Ģirts Kārkliņš 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 4,5 16,5
  Sidgundas pamatskola Inese Andersone 1,5 1 0,5 2 2 5 4 0 2 0,5 0 3 1 22,5
  Siguldas 1.pamatskola Ēriks Burtnieks 2 1 2 2 2 5 4 2 2 2,5 0 3 5 32,5
  Siguldas 3.pamatskola Dāgs Putniņš 2 1 2 2 2 5 4 0 2 0 0 3 5 28
  Siguldas 3.pamatskola Elza Elīza Vītola 1,5 1 2 2,5 0 0 0 0 2 2 0 3 3 17
  Siguldas 3.pamatskola Grieta Vītoliņa 2 0 1,5 2,5 2 5 0 0 2 2 0 3 1 21
  Siguldas 3.pamatskola Uģis Zariņš 2 1 2 2 0 5 4 0 2 0 0 3 5 26
  Sikšņu pamatskola Mārcis Nīmants 2 1 2 3 2 5 2 0 0,5 0,5 0,5 1 2 21,5
  Sikšņu pamatskola Jānis Ozoliņš 1,5 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 2 12,5
  Sikšņu pamatskola Zanda Sokolova 2 1 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
  Stacijas pamatskola Agnese Laicāne 2 1 0,5 3 2 0 0 0 0 0 0,5 1 5 15
  Špoģu vsk. Viktorija Dmitrijeva 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
  Špoģu vsk. Marina Martinkeviča 2 1 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 3 16
  Tirzas pamatskola Artūrs Grinkēvičs 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1
  Tirzas pamatskola Arita Ķēniņa 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
  Tirzas pamatskola Ineta Aija Sirmā 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  Tukuma 2.psk. Amanda Jākobsone 2 1 0 2 0 5 4 2 0 0,5 0 3 1 20,5
  Tukuma 2.psk. Otto Kornhubers 2 1 1,5 2 2 1 0 2 0 0,5 0 3 5 20
  Tukuma 2.psk. Arta Krūze 1,25 1 1,5 2 0 5 0 2 1,5 0 0 0 5 19,25
  Tukuma 2.psk. Atis Lorencs 2 1 1 3 0 5 4 0 0 0 0 0 5 21
  Tukuma 2.psk. Dāvis Perševics 2 1 2 2 2 5 4 2 2 2 1 3 3 31
  Tukuma 2.psk. Kristaps Sproģis 0,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,75
  Tukuma 2.psk. Madara Širina 2 1 0 2 2 5 3 2 0 0 0 0 3 20
  Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. psk. Signe Korfa 2 1 0,5 3 0 5 0 2 0 0,5 0,5 1 1 16,5
  Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. psk. Elmārs Pinķis 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 3,5
  Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. psk. Aleksandra Semjonova 1,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11,5
  Ugāles vidusskola Kārlis Kriņģelis 2 1 0,5 2 0 5 0 2 1 0 0 3 0 16,5
  Ugāles vidusskola Sandis Ķemlers 2 1 0,5 2 0 5 0 2 2 0,5 0 3 0 18
  Vaidavas pamatskola Zane Justamente 1,5 1 2 0,5 2 5 0 0 0 0 0,5 3 1 16,5
  Vaidavas pamatskola Pauls Tenis Lazdiņš 1,5 1 1 0 0 5 0 2 0 0 0 3 4 17,5
  Vaiņodes internātpamatskola Ivo Brūklis 1,25 1 0,5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 8,25
  Vaiņodes internātpamatskola Gints Girdenis 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 13
  Valmieras Pārgaujas pamatskola Renārs Apsītis 1,5 0 2 0,5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9
  Valmieras Pārgaujas pamatskola Kristaps Laukmanis 2 0 1 2 0 5 0 0 0 1 0 0 3 14
  Valmieras Pārgaujas pamatskola Ernests Ozoliņš 1,5 0 2 2 0 5 0 0 0 0,5 0 0 5 16
  Valmieras Pārgaujas pamatskola Miks Veinbergs 1,5 1 1,5 3 2 5 4 0 0 0,5 2 3 5 28,5
  Valmieras Viestura vidusskola Rūdolfs Bērziņš 1 1 0 2 2 5 4 0,5 0 0 0 3 5 23,5
  Valmieras Viestura vidusskola Viestarts Gulāns 1 1 1 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0 14
  Valmieras Viestura vidusskola Kristaps Oļehs 2 1 2 3 0 0 2 2 2 0,5 0 3 1 18,5
  Valmieras Viestura vidusskola Beatrise Anda Ozoliņa 2 1 1,5 3 2 5 4 2 1,5 2 0 1 1 26
  Valmieras Viestura vidusskola Dāvis Pundurs 2 1 1,5 2 2 5 1 0 1,5 2,5 1,5 3 1 24
  Valmieras Viestura vidusskola Kristers Sēne 1 0 1,5 2 2 0 0 0 0 0 0 3 5 14,5
  Valmieras Viestura vidusskola Rūdolfs Vētra 2 1 1 2 2 5 4 2 1,5 4 1 3 5 33,5
  Vanagu pamatskola Valērijs Juškāns 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Vangažu vidusskola Aleksandrs Antonovs 2 1 0 1 2 5 4 0 0 1 0 3 4 23
  Vangažu vidusskola Andrejs Karpovs 2 1 0,5 2 2 5 4 0 0 0 0 3 2 21,5
  Vangažu vidusskola Darija Logvinova 2 1 0 2 2 5 4 0 0 0 0 1 5 22
  Vangažu vidusskola Iļja Lubkins 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 12
  Vangažu vidusskola Vadims Rogonovs 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8
  Vecpiebalgas vsk. Kārlis Apalups 2 1 1,5 2 2 5 0 0 0 0 0 3 4 20,5
  Vecpiebalgas vsk. Jēkabs Brauers 1,5 1 0,5 2 0,5 1 2 0 1,5 0 0,5 0,5 0 11
  Vecpiebalgas vsk. Anete Dzene 0,5 1 0 2 0 5 3 1,5 0 0,5 0,5 3 1 18
  Vecpiebalgas vsk. Ingus Pētersons 2 1 1,5 3 2 5 4 0 0 2 1 3 4 28,5
  Ventspils 3. vidusskola Artjoms Jakovenko 2 1 2 2 2 5 0 2 0 0,5 0 3 5 24,5
  Ventspils 3. vidusskola Aleksandrs Kapeļka 1,5 1 1,5 2 2 1 0 2 0 0 0 3 5 19
  Ventspils 3. vidusskola Kirils Karpenko 1,5 1 1 2 2 5 0 0 0 0 0 3 1 16,5
  Ventspils 3. vidusskola Ņikita Ļevčenko 2 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 1 11
  Ventspils 3. vidusskola Viktorija Mamula 1,5 1 0,5 2 2 5 0 0 0 1 0 3 0 16
  Ventspils 3. vidusskola Viktors Paškovskis 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 1,5 1 1 11,5
  Ventspils 3. vidusskola Jana Petrova 1,5 1 0,5 0 2 5 4 0 0 2,5 0,5 0 4 21
  Ventspils 3. vidusskola Aleksejs Saļijenko 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8
  Ventspils 6.vidusskola Vladimirs Besčerevs 2 1 0 0,5 0 5 4 0 0 0 0 3 1 16,5
  Ventspils 6.vidusskola Dāvis Fišers 2 0 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8,5
  Ventspils 6.vidusskola Kristiana Grikmane 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 5 9,5
  Ventspils 6.vidusskola Aleksejs Grišins 2 1 0,5 2 0 0 4 2 2 0 0 3 4 20,5
  Ventspils 6.vidusskola Aira Sīpola 2 1 0 0 0 5 0 0 0 2,5 0 3 1 14,5
  Ventspils 6.vidusskola Igors Uhaņs 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 4 14
  Ventspils 6.vidusskola Matīss Klāvs Vilciņš 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0,5 0,5 3 0 12
  Zvejniekciema vidusskola Agnese Geka 2 1 0 2 2 5 4 2 2 0 0,5 3 5 28,5
  Zvejniekciema vidusskola Anete Kalniņa 2 1 2 2,5 2 5 4 2 2 2 0 2 5 31,5
  Zvejniekciema vidusskola Alise Pētersone 1 1 2 2,5 2 5 4 2 2 4 3 3 5 36,5
  Zvejniekciema vidusskola Elīna Zaļkalne 1 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 0 12

   

LU NMS