nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Dalībai konkursā šogad atsaucās 149 skolas no visas Latvijas.
  Pavisam konkursa 1.kārtā piedalījās 2129 skolēni no 4.klasēm un vēl 44 skolēni no 3.klasēm.

  Diemžēl šoreiz bija sanācis misēklis ar uzdevumu komplekta versiju krievu valodā - tajā bija nepareizi formulēts 2.uzdevums, līdz ar to skolēniem, kas darbu rakstīja krieviski, 2.uzdevums vispār netika vērtēts. Tāpēc kopvērtējuma tabulā visiem skolēniem netiek ņemts vērā 2.uzdevums.
  Tādējādi 1.kārtā maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 36. No visiem skolēniem maksimālo vērtējumu ieguvuši 4 skolēni. Sveicam viņus:
  Uko Kokņevičs (Upītes pamatskola)
  Maira Asare (Vecpiebalgas vidusskola)
  Lote Lukjanska (Cēsu 1.pamatskola)
  Emīls Franks Brazovskis (Rīgas Franču licejs)

  Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

  Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

  Alūksnes raj. : Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 16,8 punkti;17 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Gaujienas speciālā internātpamatskola (vidēji 1,5 punkti;2 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Ilzenes pamatskola (vidēji 16,3 punkti;3 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Liepnas internātpamatskola (vidēji -3,9 punkti;8 dalībnieki)
  Balvu raj. : Balvu Amatniecības vidusskola (vidēji 26 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Balvu pamatskola (vidēji 7,5 punkti;22 dalībnieki)
  Balvu raj. : Briežuciema pamatskola (vidēji 7,3 punkti;3 dalībnieki)
  Balvu raj. : Mežvidu pamatskola (vidēji 3,8 punkti;5 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rekavas vidusskola (vidēji 0,7 punkti;10 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rugāju vidusskola (vidēji 7 punkti;8 dalībnieki)
  Balvu raj. : Stacijas pamatskola (vidēji 9,5 punkti;4 dalībnieki)
  Balvu raj. : Upītes pamatskola (vidēji 36 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Viļakas pamatskola (vidēji -0,2 punkti;17 dalībnieki)
  Bauskas raj. : Sākumskola "Dartija" (vidēji 5,1 punkti;11 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu 1.pamatskola (vidēji 3,4 punkti;33 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (vidēji 7,1 punkti;32 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Straupes pamatskola (vidēji 8,9 punkti;10 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 12,3 punkti;8 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 10.vidusskola (vidēji 12 punkti;7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 14,3 punkti;12 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 21 punkti;25 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 18,3 punkti;11 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 9.vidusskola (vidēji 16,7 punkti;7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 18,6 punkti;13 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 11,2 punkti;11 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 8 punkti;14 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Randenes pamatskola (vidēji 22,5 punkti;2 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Sventes vidusskola (vidēji 3,6 punkti;5 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Špoģu vidusskola (vidēji 8,5 punkti;25 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Vaboles vidusskola (vidēji -4,9 punkti;9 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles 1.vidusskola (vidēji 8,8 punkti;8 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles sākumskola (vidēji 0,3 punkti;35 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Mežinieku pamatskola (vidēji 4,8 punkti;15 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Penkules pamatskola (vidēji 13,8 punkti;5 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Zebrenes pamatskola (vidēji 4,3 punkti;4 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Galgauskas pamatskola (vidēji -5,2 punkti;9 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Gulbenes Bērzu pamatskola (vidēji 11 punkti;14 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola (vidēji 12,5 punkti;2 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rankas pamatskola (vidēji 14,8 punkti;4 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rēveļu pamatskola (vidēji -6,3 punkti;3 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Tirzas pamatskola (vidēji 25 punkti;3 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola (vidēji 12,7 punkti;7 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils 2.vidusskola (vidēji 6,7 punkti;3 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils pamatskola (vidēji 7,9 punkti;18 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Rites pamatskola (vidēji 12,5 punkti;2 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Salas vidusskola (vidēji 3,7 punkti;6 dalībnieki)
  Jelgava : Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 6,7 punkti;24 dalībnieki)
  Jelgavas raj. : Šķibes pamatskola (vidēji 11,4 punkti;5 dalībnieki)
  Jūrmala : Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 8,6 punkti;9 dalībnieki)
  Jūrmala : Sākumskola "Taurenītis" (vidēji 12,2 punkti;6 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Robežnieku pamatskola (vidēji 5,6 punkti;7 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Šķaunes pamatskola (vidēji 21 punkti;1 dalībnieki)
  Liepāja : A.Puškina 2.vidusskola (vidēji 18,1 punkti;23 dalībnieki)
  Liepāja : DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 10,4 punkti;20 dalībnieki)
  Liepāja : Ezerkrasta sākumskola (vidēji 7 punkti;53 dalībnieki)
  Liepāja : J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola (vidēji 18,3 punkti;4 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas 15.vidusskola (vidēji 13,9 punkti;9 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Aizputes vidusskola (vidēji 11,8 punkti;5 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Bārtas pamatskola (vidēji -3,5 punkti;10 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas pagasta sākumskola (vidēji -1,3 punkti;9 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas vidusskola (vidēji 1,7 punkti;43 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Kalētu pamatskola (vidēji 8,3 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 17,7 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rucavas pamatskola (vidēji 5,8 punkti;5 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rudes pamatskola (vidēji 22,5 punkti;2 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 12 punkti;3 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 1.vidusskola (vidēji 6,3 punkti;16 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 3.vidusskola (vidēji 11 punkti;8 dalībnieki)
  Ludzas raj. : 1.Mežvidu pamatskola (vidēji 20,8 punkti;6 dalībnieki)
  Ludzas raj. : Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 14,8 punkti;13 dalībnieki)
  Madonas raj. : Dzelzavas pamatskola (vidēji 10,1 punkti;10 dalībnieki)
  Madonas raj. : Lubānas vidusskola (vidēji 14,3 punkti;3 dalībnieki)
  Madonas raj. : Murmastienes pamatskola (vidēji 14,5 punkti;11 dalībnieki)
  Ogres raj. : Jumpravas vidusskola (vidēji 3,7 punkti;13 dalībnieki)
  Ogres raj. : Ogres pamatskola (vidēji 11,4 punkti;21 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Jaunsilavas pamatskola (vidēji 2,8 punkti;11 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Līvānu 2.vidusskola (vidēji 15,3 punkti;6 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Pelēču pamatskola (vidēji 0,3 punkti;3 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Preiļu 1.pamatskola (vidēji 8,1 punkti;33 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rožupes pamatskola (vidēji 19,5 punkti;2 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rudzātu vidusskola (vidēji 12,6 punkti;9 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rušonas pamatskola (vidēji 15,3 punkti;4 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Vanagu pamatskola (vidēji 19,5 punkti;2 dalībnieki)
  Rēzekne : Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 11 punkti;3 dalībnieki)
  Rēzeknes raj. : Nautrēnu vidusskola (vidēji 2 punkti;8 dalībnieki)
  Rīga Centra raj. : Rīgas Valda Zālīša pamatskola (vidēji 10,1 punkti;42 dalībnieki)
  Rīga Kurzemes raj. : Iļģuciema vidusskola (vidēji 1,8 punkti;21 dalībnieki)
  Rīga Kurzemes raj. : Rīgas Anniņmuižas vidusskola (vidēji 8,1 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga Kurzemes raj. : Rīgas Doma kora skola (vidēji 8,3 punkti;19 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskola (vidēji 1,1 punkti;17 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Pļavnieku sākumskola (vidēji 10,2 punkti;17 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Rīgas 25.vidusskola (vidēji 4,6 punkti;67 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Rīgas 51.vidusskola (vidēji 8,5 punkti;13 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Rīgas 62.vidusskola (vidēji 4,9 punkti;24 dalībnieki)
  Rīga Latgales pr. : Rīgas Lietuviešu vidusskola (vidēji 3,5 punkti;26 dalībnieki)
  Rīga Vidzemes pr. : Rīgas 64.vidusskola (vidēji 8 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga Vidzemes pr. : Rīgas Franču licejs (vidēji 20,9 punkti;23 dalībnieki)
  Rīga Vidzemes pr. : Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 13,8 punkti;8 dalībnieki)
  Rīga Zemgales pr. : Rīgas 5.pamatskola (vidēji 4,1 punkti;66 dalībnieki)
  Rīga Zemgales pr. : Rīgas 94.vidusskola (vidēji 3 punkti;26 dalībnieki)
  Rīga Zemgales pr. : Rīgas Angļu ģimnāzija (vidēji 6 punkti;73 dalībnieki)
  Rīga Ziemeļu raj. : Mežaparka sākumskola (vidēji 11,5 punkti;6 dalībnieki)
  Rīga Ziemeļu raj. : Rīgas 13.vidusskola (vidēji 1,8 punkti;36 dalībnieki)
  Rīgas raj. : “Gaismas tilts 97” (vidēji 2,3 punkti;12 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ādažu vidusskola (vidēji 10,6 punkti;19 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Babītes vidusskola (vidēji 7,1 punkti;12 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Baložu vidusskola (vidēji 14,3 punkti;3 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 0,1 punkti;11 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Krimuldas vidusskola (vidēji 2,6 punkti;21 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ķekavas vidusskola (vidēji 7,4 punkti;13 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Mārupes vidusskola (vidēji 12,7 punkti;20 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines 1.vidusskola (vidēji 5,5 punkti;15 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines pagasta sākumskola (vidēji -0,2 punkti;20 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 0,4 punkti;29 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salas pamatskola (vidēji 8 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils 1.vidusskola (vidēji 5,4 punkti;37 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils sākumskola (vidēji 1,7 punkti;17 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Saulkrastu vidusskola (vidēji 2,7 punkti;26 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sējas pamatskola (vidēji 10,2 punkti;5 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sidgundas pamatskola (vidēji 10 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 1.pamatskola (vidēji 2,5 punkti;24 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 3.pamatskola (vidēji 4 punkti;69 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Vangažu vidusskola (vidēji 1,3 punkti;28 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Zvejniekciema vidusskola (vidēji 2,2 punkti;17 dalībnieki)
  Saldus raj. : Druvas vidusskola (vidēji 1,8 punkti;17 dalībnieki)
  Saldus raj. : Saldus sākumskola (vidēji 1,2 punkti;46 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu 2.vidusskola (vidēji 6,7 punkti;10 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu Kristīgā vidusskola (vidēji 1,5 punkti;11 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu sākumskola (vidēji 18,3 punkti;19 dalībnieki)
  Talsu raj. : Virbu pamatskola (vidēji 15 punkti;3 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Engures vidusskola (vidēji 18,5 punkti;2 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola (vidēji 5,7 punkti;9 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Lapmežciema pamatskola (vidēji 3,3 punkti;14 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma 2.pamatskola (vidēji 8,7 punkti;10 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola (vidēji 10,2 punkti;6 dalībnieki)
  Valkas raj. : Blomes pamatskola (vidēji 11 punkti;4 dalībnieki)
  Valkas raj. : Kārķu pamatskola (vidēji 16 punkti;1 dalībnieki)
  Valkas raj. : Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola (vidēji 7,7 punkti;14 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Matīšu pamatskola (vidēji 9,8 punkti;8 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Mazsalacas vidusskola (vidēji 8 punkti;17 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras pamatskola (vidēji 11 punkti;10 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras Pārgaujas pamatskola (vidēji 9,5 punkti;13 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 6,2 punkti;25 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 2.pamatskola (vidēji 13 punkti;1 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 3.vidusskola (vidēji -2,4 punkti;44 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 6.vidusskola (vidēji 4,8 punkti;50 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Puzes pamatskola (vidēji 3,1 punkti;8 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ugāles vidusskola (vidēji 2 punkti;4 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ziru pamatskola (vidēji 15 punkti;5 dalībnieki)


   

LU NMS