nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Konkursa 2.kārtā piedalījās 2158 skolēni no 4.klasēm un vēl 43 skolēni no 3.klasēm no 148 Latvijas skolas.

  2.kārtā maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 36. No visiem skolēniem maksimālo vērtējumu ieguvuši 19 skolēni. Sveicam viņus: Jevgenijus Cistiakovas (3.klase, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola) Dace Sprudzāne (Ludzas raj. 1.Mežvidu pamatskola) Līna Patrīcija Petrikalne (Alūksnes pilsētas sākumskola) Līva Toka (Alūksnes pilsētas sākumskola) Kristaps Ķikāns (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola) Vlads Altuhovs (Daugavpils 15.vidusskola) Jolanta Rimša (Daugavpils 15.vidusskola) Jānis Kalniņš (Limbažu 3.vidusskola) Elīna Dembrovska (Līvānu 2.vidusskola) Dārta Pelse (Murmastienes pamatskola) Agnese Kulmane (Penkules pamatskola) Elizabete Kalniņa (Rīgas Lietuviešu vidusskola) Agris Prikuls (Rudzātu vidusskola) Sendijs Ūbelis (Rudzātu vidusskola) Alvis Pundurs (Šķaunes pamatskola) Edgars Pacevičs (Tirzas pamatskola) Matīss Vajevskis (Tirzas pamatskola) Arvis Vilcāns (Vanagu pamatskola) Maira Asare (Vecpiebalgas vidusskola)

  Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

  Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

  Alūksnes raj. : Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 24,2 punkti;20 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Gaujienas speciālā internātpamatskola (vidēji 16,3 punkti;4 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Ilzenes pamatskola (vidēji 18,8 punkti;3 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Liepnas internātpamatskola (vidēji 4,5 punkti;8 dalībnieki)
  Balvu raj. : Balvu Amatniecības vidusskola (vidēji 11 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Briežuciema pamatskola (vidēji 30,3 punkti;3 dalībnieki)
  Balvu raj. : Mežvidu pamatskola (vidēji 14,3 punkti;5 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rekavas vidusskola (vidēji 28,9 punkti;10 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rugāju vidusskola (vidēji 13,4 punkti;9 dalībnieki)
  Balvu raj. : Stacijas pamatskola (vidēji 18,5 punkti;6 dalībnieki)
  Balvu raj. : Upītes pamatskola (vidēji 30 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Viļakas pamatskola (vidēji 12,1 punkti;14 dalībnieki)
  Bauskas raj. : Sākumskola "Dartija" (vidēji 11,4 punkti;15 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu 1.pamatskola (vidēji 10,8 punkti;39 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (vidēji 16,3 punkti;44 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Straupes pamatskola (vidēji 16,9 punkti;9 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 21,3 punkti;8 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 10. vidusskola (vidēji 19,6 punkti;7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 16,7 punkti;13 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 25,3 punkti;23 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 18,1 punkti;12 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 9.vidusskola (vidēji 18,3 punkti;8 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 23,3 punkti;13 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 18,5 punkti;13 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 13,6 punkti;14 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Randenes pamatskola (vidēji 20 punkti;2 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Sventes vidusskola (vidēji 9,5 punkti;5 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Špoģu vidusskola (vidēji 10,2 punkti;21 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Vaboles vidusskola (vidēji 14,1 punkti;7 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles 1.vidusskola (vidēji 16,3 punkti;7 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles sākumskola (vidēji 8,3 punkti;34 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Mežinieku pamatskola (vidēji 14,9 punkti;14 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Penkules pamatskola (vidēji 23,6 punkti;5 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Zebrenes pamatskola (vidēji 18 punkti;4 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Galgauskas pamatskola (vidēji 3,9 punkti;10 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Gulbenes Bērzu pamatskola (vidēji 15,5 punkti;15 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rankas pamatskola (vidēji 14,7 punkti;3 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rēveļu pamatskola (vidēji 11,2 punkti;3 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Tirzas pamatskola (vidēji 36 punkti;2 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola (vidēji 11,3 punkti;7 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils 2.vidusskola (vidēji 18,5 punkti;3 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils pamatskola (vidēji 13,5 punkti;21 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Rites pamatskola (vidēji 10,8 punkti;2 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Salas vidusskola (vidēji 19,2 punkti;6 dalībnieki)
  Jelgava : Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 14,2 punkti;24 dalībnieki)
  Jelgavas raj. : Šķibes pamatskola (vidēji 15,3 punkti;5 dalībnieki)
  Jūrmala : Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 17,6 punkti;7 dalībnieki)
  Jūrmala : Sākumskola "Taurenītis" (vidēji 23,7 punkti;5 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Robežnieku pamatskola (vidēji 12,3 punkti;7 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Šķaunes pamatskola (vidēji 36 punkti;1 dalībnieki)
  Liepāja : DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 17,2 punkti;18 dalībnieki)
  Liepāja : Ezerkrasta sākumskola (vidēji 12,8 punkti;51 dalībnieki)
  Liepāja : J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola (vidēji 17,3 punkti;8 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas 15.vidusskola (vidēji 14,2 punkti;12 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas A.Puškina 2.vidusskola (vidēji 25,4 punkti;26 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Aizputes vidusskola (vidēji 18,4 punkti;5 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Bārtas pamatskola (vidēji 4,4 punkti;9 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas pagasta sākumskola (vidēji 4,7 punkti;9 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas vidusskola (vidēji 11,9 punkti;45 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Kalētu pamatskola (vidēji 11,7 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 15,2 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rucavas pamatskola (vidēji 24,5 punkti;4 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rudes pamatskola (vidēji 24 punkti;2 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 16 punkti;3 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 1.vidusskola (vidēji 19,5 punkti;14 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 3. vidusskola (vidēji 17,4 punkti;9 dalībnieki)
  Ludzas raj. : 1.Mežvidu pamatskola (vidēji 23,2 punkti;6 dalībnieki)
  Ludzas raj. : Istras vidusskola (vidēji 14,7 punkti;3 dalībnieki)
  Ludzas raj. : Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 15,4 punkti;22 dalībnieki)
  Madonas raj. : Dzelzavas pamatskola (vidēji 21,1 punkti;10 dalībnieki)
  Madonas raj. : Lubānas vidusskola (vidēji 10,3 punkti;4 dalībnieki)
  Madonas raj. : Murmastienes pamatskola (vidēji 30,9 punkti;10 dalībnieki)
  Ogres raj. : Jumpravas vidusskola (vidēji 13,3 punkti;13 dalībnieki)
  Ogres raj. : Ogres pamatskola (vidēji 18,3 punkti;21 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Jaunsilavas pamatskola (vidēji 12,4 punkti;10 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Līvānu 2.vidusskola (vidēji 24 punkti;8 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Pelēču pamatskola (vidēji 9,7 punkti;3 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Preiļu 1.pamatskola (vidēji 18,1 punkti;27 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rožupes pamatskola (vidēji 31,7 punkti;3 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rudzātu vidusskola (vidēji 16,8 punkti;9 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rušonas pamatskola (vidēji 8 punkti;4 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Vanagu pamatskola (vidēji 36 punkti;1 dalībnieki)
  Rēzekne : Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 16 punkti;2 dalībnieki)
  Rēzeknes raj. : Gaigalavas pamatskola (vidēji 8,3 punkti;4 dalībnieki)
  Rēzeknes raj. : Nautrēnu vidusskola (vidēji 15,9 punkti;8 dalībnieki)
  Rīga, Centra raj. : Rīgas Valda Zālīša pamatskola (vidēji 17,2 punkti;42 dalībnieki)
  Rīga, Kurzemes raj. : Iļģuciema vidusskola (vidēji 13,5 punkti;18 dalībnieki)
  Rīga, Kurzemes raj. : Rīgas Anniņmuižas vidusskola (vidēji 15,9 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga, Kurzemes raj. : Rīgas Doma kora skola (vidēji 9,8 punkti;19 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskola (vidēji 9,4 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Pļavnieku sākumskola (vidēji 16,7 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīga Lietuviešu vidusskola (vidēji 20,6 punkti;23 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 25.vidusskola (vidēji 13,1 punkti;58 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 51.vidusskola (vidēji 15,3 punkti;13 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 62.vidusskola (vidēji 16 punkti;21 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas 64.vidusskola (vidēji 17,3 punkti;13 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas Franču licejs (vidēji 22 punkti;28 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 21,9 punkti;8 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas 5. pamatskola (vidēji 16,6 punkti;57 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas 94.vidusskola (vidēji 11,6 punkti;28 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas Angļu ģimnāzija (vidēji 13,7 punkti;66 dalībnieki)
  Rīga, Ziemeļu raj. : Mežaparka sākumskola (vidēji 21 punkti;3 dalībnieki)
  Rīga, Ziemeļu raj. : Rīgas 13. vidusskola (vidēji 13,8 punkti;30 dalībnieki)
  Rīgas raj. : “Gaismas tilts 97” (vidēji 14,8 punkti;14 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ādažu vidusskola (vidēji 11 punkti;43 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Babītes vidusskola (vidēji 10 punkti;12 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 15,3 punkti;8 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Krimuldas vidusskola (vidēji 13,1 punkti;24 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ķekavas vidusskola (vidēji 14,3 punkti;15 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Mārupes vidusskola (vidēji 17,9 punkti;30 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines 1.vidusskola (vidēji 13,4 punkti;15 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines pagasta sākumskola (vidēji 10,4 punkti;21 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 10,3 punkti;28 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salas pamatskola (vidēji 18,3 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils 1.vidusskola (vidēji 8 punkti;37 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils sākumskola (vidēji 14,1 punkti;15 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Saulkrastu vidusskola (vidēji 10,9 punkti;25 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sējas pamatskola (vidēji 13,7 punkti;6 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sidgundas pamatskola (vidēji 17 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 1. pamatskola (vidēji 14,2 punkti;23 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 3.pamatskola (vidēji 12,8 punkti;70 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Vangažu vidusskola (vidēji 9,2 punkti;31 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Zvejniekciema vidusskola (vidēji 10,2 punkti;17 dalībnieki)
  Saldus raj. : Druvas vidusskola (vidēji 12 punkti;17 dalībnieki)
  Saldus raj. : Saldus sākumskola (vidēji 13,4 punkti;43 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu 2.vidusskola (vidēji 10,2 punkti;14 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu Kristīgā vidusskola (vidēji 10,8 punkti;11 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu sākumskola (vidēji 18,1 punkti;19 dalībnieki)
  Talsu raj. : Virbu pamatskola (vidēji 13,5 punkti;4 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Engures vidusskola (vidēji 22 punkti;2 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola (vidēji 11,7 punkti;12 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Lapmežciema pamatskola (vidēji 15,1 punkti;14 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma 2.pamatskola (vidēji 24,3 punkti;13 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola (vidēji 15,4 punkti;7 dalībnieki)
  Valkas raj. : Blomes pamatskola (vidēji 16,5 punkti;4 dalībnieki)
  Valkas raj. : Kārķu pamatskola (vidēji 22,8 punkti;3 dalībnieki)
  Valkas raj. : Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola (vidēji 14,4 punkti;19 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Matīšu pamatskola (vidēji 8,1 punkti;8 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Mazsalacas vidusskola (vidēji 19,1 punkti;18 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras pamatskola (vidēji 18 punkti;10 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras Pārgaujas pamatskola (vidēji 14,8 punkti;15 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 11,8 punkti;29 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 2. pamatskola (vidēji 19 punkti;1 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 3.vidusskola (vidēji 8,9 punkti;42 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 6.vidusskola (vidēji 15,1 punkti;50 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Puzes pamatskola (vidēji 19,1 punkti;9 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ugāles vidusskola (vidēji 16,1 punkti;5 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ziru pamatskola (vidēji 18,1 punkti;5 dalībnieki)


   

LU NMS