nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Konkursa 3.kārtā piedalījās 2074 skolēni no 4.klasēm un vēl 44 skolēni no 3.klasēm no 150 Latvijas skolām.

  3.kārtā maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 30. No visiem skolēniem maksimālo vērtējumu ieguvuši 67 skolēni.

  Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

  Tālāk publicētas visas dalībskolas sakārtotas pēc rajoniem, iekavās norādot skolēnu rezultātu vidējo aritmētisko un dalībnieku skaitu.

  Alūksnes raj. : Ilzenes pamatskola (vidēji 21,3 punkti;3 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Alūksnes pilsētas sākumskola (vidēji 23,3 punkti;21 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Gaujienas speciālā internātpamatskola (vidēji 14,9 punkti;4 dalībnieki)
  Alūksnes raj. : Liepnas internātpamatskola (vidēji 6,9 punkti;9 dalībnieki)
  Balvi : Balvu pamatskola (vidēji 17,2 punkti;17 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rekavas vidusskola (vidēji 24,9 punkti;9 dalībnieki)
  Balvu raj. : Balvu Amatniecības vidusskola (vidēji 22 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Briežuciema pamatskola (vidēji 29 punkti;3 dalībnieki)
  Balvu raj. : Mežvidu pamatskola (vidēji 16,5 punkti;5 dalībnieki)
  Balvu raj. : Rugāju vidusskola (vidēji 14,3 punkti;9 dalībnieki)
  Balvu raj. : Upītes pamatskola (vidēji 28 punkti;1 dalībnieki)
  Balvu raj. : Viļakas pamatskola (vidēji 15,1 punkti;13 dalībnieki)
  Balvu raj. : Stacijas pamatskola (vidēji 19,1 punkti;6 dalībnieki)
  Bauskas raj. : Sākumskola "Dartija" (vidēji 17,3 punkti;10 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Straupes pamatskola (vidēji 18,5 punkti;10 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Vecpiebalgas vidusskola (vidēji 24 punkti;8 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu 1.pamatskola (vidēji 14,5 punkti;36 dalībnieki)
  Cēsu raj. : Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola (vidēji 20,5 punkti;39 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 10. vidusskola (vidēji 21,3 punkti;7 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 13.vidusskola (vidēji 19,9 punkti;11 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 15.vidusskola (vidēji 17 punkti;21 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 3.vidusskola (vidēji 20,8 punkti;13 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils 9.vidusskola (vidēji 21,3 punkti;6 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (vidēji 27,6 punkti;16 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Saskaņas pamatskola (vidēji 22,5 punkti;11 dalībnieki)
  Daugavpils : Daugavpils Vienības pamatskola (vidēji 17,4 punkti;14 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Sventes vidusskola (vidēji 17,1 punkti;5 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Špoģu vidusskola (vidēji 19,7 punkti;21 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Randenes pamatskola (vidēji 15,4 punkti;2 dalībnieki)
  Daugavpils raj. : Vaboles vidusskola (vidēji 13,6 punkti;7 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles 1.vidusskola (vidēji 23 punkti;8 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Penkules pamatskola (vidēji 21,6 punkti;5 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Zebrenes pamatskola (vidēji 20,3 punkti;4 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Dobeles sākumskola (vidēji 12,1 punkti;32 dalībnieki)
  Dobeles raj. : Mežinieku pamatskola (vidēji 15,8 punkti;14 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Gulbenes Bērzu pamatskola (vidēji 19,5 punkti;15 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola (vidēji 23 punkti;2 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rankas pamatskola (vidēji 21,5 punkti;2 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Rēveļu pamatskola (vidēji 14,7 punkti;3 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Tirzas pamatskola (vidēji 30 punkti;2 dalībnieki)
  Gulbenes raj. : Galgauskas pamatskola (vidēji 5,5 punkti;10 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola (vidēji 16,3 punkti;7 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils 2.vidusskola (vidēji 19,8 punkti;3 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Jēkabpils pamatskola (vidēji 11 punkti;23 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Salas vidusskola (vidēji 23,7 punkti;6 dalībnieki)
  Jēkabpils raj. : Rites pamatskola (vidēji 19 punkti;2 dalībnieki)
  Jelgava : Jelgavas 3.pamatskola (vidēji 13,3 punkti;23 dalībnieki)
  Jelgavas raj. : Šķibes pamatskola (vidēji 18,5 punkti;5 dalībnieki)
  Jūrmala : Sākumskola "Taurenītis" (vidēji 25,8 punkti;5 dalībnieki)
  Jūrmala : Jūrmalas sākumskola "Atvase" (vidēji 22,8 punkti;8 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Robežnieku pamatskola (vidēji 13,3 punkti;6 dalībnieki)
  Krāslavas raj. : Šķaunes pamatskola (vidēji 30 punkti;1 dalībnieki)
  Liepāja : DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola (vidēji 17,1 punkti;17 dalībnieki)
  Liepāja : J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola (vidēji 21 punkti;16 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas 15.vidusskola (vidēji 20,1 punkti;9 dalībnieki)
  Liepāja : Liepājas A.Puškina 2.vidusskola (vidēji 20,3 punkti;25 dalībnieki)
  Liepāja : Ezerkrasta sākumskola (vidēji 17,1 punkti;49 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Aizputes vidusskola (vidēji 19,8 punkti;5 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Bārtas pamatskola (vidēji 11,6 punkti;9 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Kalētu pamatskola (vidēji 18,4 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Māteru Jura Kazdangas pamatskola (vidēji 13,4 punkti;6 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rudes pamatskola (vidēji 30 punkti;2 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Vaiņodes internātpamatskola (vidēji 19 punkti;3 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Rucavas pamatskola (vidēji 22,8 punkti;4 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas vidusskola (vidēji 14,6 punkti;42 dalībnieki)
  Liepājas raj. : Grobiņas pagasta sākumskola (vidēji 6,2 punkti;8 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 1.vidusskola (vidēji 14,2 punkti;13 dalībnieki)
  Limbažu raj. : Limbažu 3. vidusskola (vidēji 16,7 punkti;7 dalībnieki)
  Ludzas raj. : 1.Mežvidu pamatskola (vidēji 25,4 punkti;6 dalībnieki)
  Ludzas raj. : Istras vidusskola (vidēji 13,3 punkti;5 dalībnieki)
  Ludzas raj. : Ludzas pilsētas ģimnāzija (vidēji 19,5 punkti;21 dalībnieki)
  Madonas raj. : Dzelzavas pamatskola (vidēji 20,2 punkti;10 dalībnieki)
  Madonas raj. : Lubānas vidusskola (vidēji 23 punkti;3 dalībnieki)
  Madonas raj. : Murmastienes pamatskola (vidēji 24,3 punkti;10 dalībnieki)
  Ogre : Ogres pamatskola (vidēji 17,9 punkti;27 dalībnieki)
  Ogres raj. : Jumpravas vidusskola (vidēji 15,6 punkti;13 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Jaunsilavas pamatskola (vidēji 15,3 punkti;10 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Līvānu 2.vidusskola (vidēji 16 punkti;7 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Pelēču pamatskola (vidēji 14,3 punkti;3 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rušonas pamatskola (vidēji 19,9 punkti;4 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Vanagu pamatskola (vidēji 25 punkti;1 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rožupes pamatskola (vidēji 28,7 punkti;3 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Preiļu 1.pamatskola (vidēji 24,9 punkti;16 dalībnieki)
  Preiļu raj. : Rudzātu vidusskola (vidēji 18,4 punkti;9 dalībnieki)
  Rēzekne : Rēzeknes poļu vidusskola (vidēji 23,5 punkti;2 dalībnieki)
  Rēzeknes raj. : Nautrēnu vidusskola (vidēji 17,1 punkti;7 dalībnieki)
  Rīga : Rīgas Doma kora skola (vidēji 13,7 punkti;16 dalībnieki)
  Rīga, Centra raj. : Rīgas Valda Zālīša pamatskola (vidēji 17,7 punkti;41 dalībnieki)
  Rīga, Kurzemes raj. : Iļģuciema vidusskola (vidēji 17,4 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga, Kurzemes raj. : Rīgas Anniņmuižas vidusskola (vidēji 21,8 punkti;13 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīga Lietuviešu vidusskola (vidēji 18 punkti;27 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 25.vidusskola (vidēji 13,9 punkti;66 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 62.vidusskola (vidēji 17,3 punkti;22 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Rīgas 51.vidusskola (vidēji 15,7 punkti;13 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskola (vidēji 10,8 punkti;15 dalībnieki)
  Rīga, Latgales priekšp. : Pļavnieku sākumskola (vidēji 12,2 punkti;11 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas 64.vidusskola (vidēji 17,8 punkti;11 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas Herdera vidusskola (vidēji 22,5 punkti;8 dalībnieki)
  Rīga, Vidzemes priekšp. : Rīgas Franču licejs (vidēji 27,1 punkti;19 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas 5. pamatskola (vidēji 12,9 punkti;36 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas 94.vidusskola (vidēji 12,9 punkti;25 dalībnieki)
  Rīga, Zemgales priekšp. : Rīgas Angļu ģimnāzija (vidēji 14,1 punkti;66 dalībnieki)
  Rīga, Ziemeļu raj. : Rīgas 13. vidusskola (vidēji 13,3 punkti;31 dalībnieki)
  Rīga, Ziemeļu raj. : Mežaparka sākumskola (vidēji 22,3 punkti;4 dalībnieki)
  Rīgas raj. : “Gaismas tilts 97” (vidēji 12,5 punkti;13 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Babītes vidusskola (vidēji 17 punkti;12 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Juglas sanatorijas internātpamatskola (vidēji 10,8 punkti;8 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Krimuldas vidusskola (vidēji 12,9 punkti;22 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines 1.vidusskola (vidēji 20,6 punkti;14 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Olaines pagasta sākumskola (vidēji 7 punkti;19 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salas pamatskola (vidēji 7,8 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils sākumskola (vidēji 15,4 punkti;16 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Saulkrastu vidusskola (vidēji 13,3 punkti;30 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sidgundas pamatskola (vidēji 15 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 3.pamatskola (vidēji 15,9 punkti;70 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Zvejniekciema vidusskola (vidēji 13,6 punkti;17 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Sējas pamatskola (vidēji 10,5 punkti;4 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Baložu vidusskola (vidēji 26 punkti;2 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Vangažu vidusskola (vidēji 9,6 punkti;30 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Mārupes vidusskola (vidēji 17,8 punkti;30 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Salaspils 1.vidusskola (vidēji 11,4 punkti;36 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ķekavas vidusskola (vidēji 17,4 punkti;14 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Pļavniekkalna sākumskola (vidēji 12,7 punkti;27 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Ādažu vidusskola (vidēji 16,8 punkti;36 dalībnieki)
  Rīgas raj. : Siguldas 1. pamatskola (vidēji 16,5 punkti;23 dalībnieki)
  Saldus raj. : Saldus sākumskola (vidēji 14,3 punkti;37 dalībnieki)
  Saldus raj. : Druvas vidusskola (vidēji 14,2 punkti;18 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu Kristīgā vidusskola (vidēji 12,6 punkti;19 dalībnieki)
  Talsu raj. : Virbu pamatskola (vidēji 12,8 punkti;4 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu 2.vidusskola (vidēji 14,7 punkti;15 dalībnieki)
  Talsu raj. : Talsu sākumskola (vidēji 19,7 punkti;18 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Engures vidusskola (vidēji 24 punkti;2 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Engures vidusskola (vidēji 24 punkti;2 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola (vidēji 18 punkti;6 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma 2.pamatskola (vidēji 22,3 punkti;12 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola (vidēji 19,2 punkti;6 dalībnieki)
  Tukuma raj. : Lapmežciema pamatskola (vidēji 17,5 punkti;13 dalībnieki)
  Valkas raj. : Blomes pamatskola (vidēji 12,7 punkti;4 dalībnieki)
  Valkas raj. : Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola (vidēji 12,3 punkti;24 dalībnieki)
  Valmiera : Valmieras Pārgaujas pamatskola (vidēji 19,9 punkti;8 dalībnieki)
  Valmiera : Valmieras Viestura vidusskola (vidēji 17,3 punkti;28 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Matīšu pamatskola (vidēji 18,6 punkti;8 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Valmieras pamatskola (vidēji 21,2 punkti;10 dalībnieki)
  Valmieras raj. : Mazsalacas vidusskola (vidēji 22,2 punkti;18 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 2. pamatskola (vidēji 30 punkti;2 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 3.vidusskola (vidēji 12,4 punkti;38 dalībnieki)
  Ventspils : Ventspils 6.vidusskola (vidēji 15,6 punkti;39 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ugāles vidusskola (vidēji 18,6 punkti;5 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Ziru pamatskola (vidēji 20,2 punkti;5 dalībnieki)
  Ventspils raj. : Puzes pamatskola (vidēji 20,6 punkti;9 dalībnieki)


   

LU NMS