nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

    Konkursa 3.kārtā piedalījās 2315 skolēni no Latvijas skolām.

    3.kārtā maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 30. No visiem skolēniem maksimālo vērtējumu ieguvuši 12 skolēni.

    Sekojošajā diagrammā attēloti kopējie rezultāti: cik skolēni ir ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.


     

LU NMS