nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkurss "Tik vai... Cik?" 2012./13.m.g. 1. kārta
 • Dalībnieki, rezultāti
 • Uzdevumu grūtības līmenis
 • Uzdevumi pdf
 • 1.kārtā skolēniem risināšanai tika piedāvāti 10 testa uzdevumi ar vairākiem atbilžu variantiem, no kuriem pareiza ir tikai viena atbilde. Skolēnam uz uzdevumu lapas bija jāapvelk pareizā atbilde. Darba izpildei paredzēta viena mācību stunda.
  Par pareizu atbildi tiek doti "plus" punkti, bet par nepareizu - "mīnus" punkti (pie katra uzdevuma ir uzrakstīts, cik punkti par pareizu un cik - par nepareizu atbildi). Ja neviena atbilde nav apvilkta, tad par to uzdevumu ir 0 punkti. Šajās diagrammās var redzēt, kā konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu:

  Apkopojot visus rezultātus, ir redzams, ka vislabāk skolēniem bija veicies ar 4. un 10. uzdevumu. Vismazāk skolēni risinājuši 9. uzdevumu. Pēc rezultātiem grūti spriest, kurš uzdevums bijis visgrūtākais.

  Daži citāti no vēstulēm:

  • Paldies par jaukajiem uzdevumiem! Mums gāja, kā nu kuram, bet visi turpināsim un gaidīsim 2. kārtu! Paldies! (Alūksnes pilsētas sākumskola)
  • Paldies par darbu! Ļoti interesanti uzdevumi, skolēniem arī patika un bija prieks rēķināt! (Tukuma 2. pamatskola)
  • Manuprāt, uzdevumi bija labi. Grūtāks varbūt bija 2. uzd., arī 6. uzd. (Skolēniem bija grūti noteikt, ka tā ir 1/2. Prieks bija, ka skolēni prata saskatīt, ka 14 rūtiņas ir iekrāsotas, taču daļu noteikt nevarēja, jo atbilde - 14/28 - nebija.) Paldies par iespēju skolēniem piedalīties šādā konkursā! (Kalētu pamatskola)
  • Uzdevumi ļoti interesanti. Katrs skolēns, kurš domā loģiski, ir patstāvīgs un pacietīgs, varēja risināt 1. kārtas uzdevumus. Grūtāk. protams, veicās ar 7. uzdevumu. Terminus zinām, bet to pielietošana dažādās situācijās rada grūtības. Vēlam veiksmi jaunu darbu veidošanā! (Aizkraukles pilsētas sākumskola)
  • Uzdevumi ir daudzveidīgi, jāizmanto loģiskā domāšana, kura diemžēl šodienas bērniem nav stiprā puse. Uzdevumi patika gan bērniem, gan skolotājām. (Engures vidusskola)
  • Skolēniem grūtības sagādāja 2. un 8. uzdevums. (Liepnas internātpamatskola)
  • Konkursa uzdevumi gan man, gan risinātājiem ļoti patika. Darbs ir ļoti pārdomāts un interesants. Tas nebija pārāk viegls un bērniem bija saprotams. Par konkursa 1. kārtu ir vislabākās atsauksmes! (Šķaunes pamatskola)
  • Paldies par uzdevumiem! Interesanti un atbilstoši konkursam.
   Dažas iebildes:
   3.uzdevums - manuprāt nepareizs un bērniem nesaprotams formulējums "3x6 metri" Būtu jāraksta - garums 6m un platums 3m.
   Skolēniem nepatīk lasīt garus uzdevumus, skaidrojumus :) kā 9.uzdevumā. bet šai problēmai būtu jāvelta vairāk uzmanības arī mācību stundās - akmentiņš pašiem mums - skolotājiem.
   Man likās, ka arī 8.uzdevumu skolēniem bija grūti saprast.
   Lai veiksme nākošo kārtu organizēšanā! Mēs labprāt piedalīsimies! (Lielvārdes pamatskola)
  • Paldies par interesantajiem uzdevumiem! Daži uzdevumi lika pat man, skolotājai, padomāt. Visvieglākie uzdevumi pēc bērnu domam bija 1., 4., 7., 10. uzdevumi. Visgrūtak gāja ar 5. uzdevuma un 8. uzdevuma atrisināšanu. (Rīgas 64. vidusskola)
  • Skolēni ar prieku piedalījās Jūsu rīkotajā konkursā,uzdevumi šķita interesanti. Arī skolotāji atzina, ka uzdevumi ir atbilstoši 4.klases skolēniem. Ar nepacietību gaidīsim nākošās kārtas uzdevumus. (Pāvilostas vidusskola)

   

  LU NMS