nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pieteikšanās konkursam "Tik vai... Cik?"

Lai pieteiktos dalībai konkursā, katra mācību gada sākumā - septembrī - skolai jāatsūta pieteikums uz e-pastu nms@lu.lv ar norādi "Tik vai cik". Pieteikumus dalībai konkursā 2012./13. mācību gadā gaidīsim līdz 28. septembrim.

Pieteikumā obligāti jānorāda šādi dati:

1) skolas pilns nosaukums, novads (pēc Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma)
2) e-pasta adrese, uz kuru sūtīt konkursa materiālus (uzdevumu un rezultātu sūtīšana tiek organizēta pa e-pastu!)
3) kontaktpersonas vārds, uzvārds un tel.nr. (kontaktpersona ir cilvēks, kas nodarbojas ar šī konkursa organizēšanu savā skolā, piem., skolotājs, mācību pārzinis, direktors utml.)
4) kādā valodā (latviešu vai krievu, vai abās) nepieciešami uzdevumi.

Uz katru saņemto pieteikumu tiek nosūtīta apstiprinājuma vēstule. Ja Jūs to nesaņemat 5 darba dienu laikā, zvaniet pa tel. 67033738.

Tās skolas, kas ir piedalījušās šajā konkursā iepriekšējā mācību gadā, dalībai konkursā tiek pieteiktas automātiski. Taču, ja ir mainījusies kontaktinformācija, lūdzam pieteikties no jauna, norādot visu nepieciešamo informāciju. Septembra vidū iepriekšējā gada kontaktpersonām uz e-pastu tiks nosūtītas atgādinājuma vēstules.

Uz skolām, kas būs pieteiktas dalībai šajā konkursā, pa e-pastu tiks izsūtīti uzdevumi (uzdevumi pieejami gan latviešu, gan krievu valodā), kā arī atrisinājumi un norādes labošanai. Skolai būs jānoorganizē skolēnu darbs (visiem dalībniekiem vienā laikā), darbi jāizlabo un rezultāti jāatsūta mums.

 

LU NMS